< <
14 / total: 16

Kamil iman sahibi olan mömin...

Nə cür Allah inancına malikdir?

Allah`dan başqa bir ilah olmadığını,

Hər şeyi yaradanın ancaq Allah olduğunu,

Hər işi idarə edənin Allah olduğunu,

Bütün ürəklərin ancaq Allah`ın idarəsində olduğunu,

Allah`ın hər şeyi əhatə etdiyini,

Qədəri (taleyi) təyin etdiyini,

Hər şeyə gücü yetən və dilədiyini edən olduğunu,

Hər şeydən xəbərdar olduğunu və hər şeyi eşidib gördüyünü,

Hər şeyin üzərində qoruyucu olduğunu,

Qeybi bildiyini,

Heç bir şeyə ehtiyacı olmadığını və bütün nöqsanlardan uzaq olduğunu,

Doğmamış və doğulmamış olduğunu,

Yanılmayan və unutmayan olduğunu,

Mülkün yeganə sahibi olduğunu,

Hər şeyin tək varisi olduğunu,

Daim diri olduğunu,

İzzət və şərəfin tək sahibi olduğunu,

Daim üstün və qalib olduğunu,

Ən gözəl adların sahibi olduğunu,

Hökm və hikmət sahibi olduğunu,

Qullarına şah damarlarından daha yaxın olduğunu,

Ürəklərindən keçirdikləri ən kiçik şeyi də bildiyini,

Gizlinin gizlisini bildiyini,

Sonsuz ədalətli olduğunu,

Mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi olduğunu,

Qullarına qarşı çox bağışlayıcı olduğunu,

Qullarını çox sevən olduğunu,

Tövbələri qəbul edən olduğunu,

Səmimi duaya cavab verən olduğunu,

Yaxşılığın və şükürün əvəzini artıqlaması ilə verən olduğunu,

İnsana hər şeyi öyrədən olduğunu,

Xəbərdar edib qorxudan olduğunu,

Ölüləri dirildən və hesab gününü yaradan olduğunu,

Dininə kömək edənlərə dünyada və axirətdə kömək edən olduğunu,

Vədinin haqq olduğunu,

İnkarçılar üçün cəhənnəmi və möminlər üçün də cənnəti yaradan olduğunu bilən bir Allah inancına malikdir.

Nə cür Allah qorxusuna malikdir?

Yalnız Allah`dan qorxar və yalnız Ondan çəkinər

Allah`dan başqa heç bir şeydən qorxmaz.

Allah`dan gücü yetdiyi qədər çox qorxar.

İmanı və Allah qorxusunu ürəyə yerləşdirənin Allah olduğunu bilər.

Bu qorxunu yalnız çətinlik və çarəsizlik anlarında deyil, hər an yaşayar.

Allah`ın qəlblərdə olanı və gizlinin gizlisini bilən olduğunu unutmaz.

Kimsənin görmədiyi yerdə də Allah`ın görən olduğunu hər an xatırlayar.

Hesab verəcəyini bilərək hərəkət edər.

Haram və halallara diqqət edər.

Etdiyi hər şeyin əsası bu qorxu üzərinə quruludur.

Edilən hər işdə Allah`a yönələr.

Tək cəzalandıranın Allah olduğunu bilər.

Allah`ın mövqeyindən, təhdidindən və cəhənnəm əzabından qorxar.

Daha əvvəl gəlib-keçənlərə Allah`ın verdiyi əzabları unutmaz.

Hörmət dolu, içi titrəyən və şiddətli bir Allah qorxusuna malikdir.

Necə bir imana malikdir?

Allah qorxusuna və Allah sevgisinə əsaslanan.

Yalnız Allah`a ibadət etdirən.

Allah`ı hər şeydən üstün tutmağı təmin edən.

Allah`dan başqa ilah axtarmayan.

Allah`a heç bir şeyi ortaq qoşmayan.

Hər şeyin Allah`dan olduğunu bilən.

Allah`ın həmişə onun yanında olub etdiklərini gördüyünü bilən.

Həyatının hər anında Allah`ın razılığını qazanmağı hədəf alan.

Bütün həyatı Allah üçün yaşamağı gərəkdirən.

Allah`ın sərhədlərini qorumağı təmin edən.

Allah`ın qarşısında acizliyini çox yaxşı bilməyi təmin edən.

Allah`ın ayələrinə qəlbən boyun əyməyi təmin edən.

Yalnız Allah`a güvənməyi təmin edən.

Köməyin ancaq Allah`dan olduğunu qavramağı təmin edən.

Daim Allah`ı xatırlamağı təmin edən.

Qurana bağlı olmağı təmin edən.

Allah`a əsla nankorluq etdirməyən.

Qiyamət gününə qəti bilgi ilə iman etdirən.

Axirətin varlığına qəti olaraq inandıran.

Dünya həyatına aldanmağa mane olan.

Gələcək narahatlığını ortadan qaldıran.

Hər işdə bir xeyir olduğunu hər an hiss etdirən.

Hər işdə Allah`a yönəlməyi təmin edən.

Sahib olunan bütün xüsusiyyətlərin Allah`dan olduğunu unutdurmayan.

Allah`a, hökmlərinə və elçilərinə könüldən itaəti təmin edən.

Şeytanın təsirinə izn verməyən.

Hər an vicdanın səsi ilə hərəkət etməyi təmin edən.

Yalnız Allah`a yönəlmiş bir ruh halı verən.

Yalnız Allah`ı və inananları dost etməyi təmin edən.

Allah`a yaxınlaşmaq üçün ciddi səy göstərən.

Allah`a hər an şükür edici olmağı təmin edən.

Gizli və açıq zəkat verməyi unutdurmayan.

Hər çətinliyə səbir edəcək və qətiyyən qorxmayacaq bir qətiyyət verən.

Üstün əxlaq qazandıran.

Göstərilən mömin əlamətlərində qətiyyət təmin edən.

Təqvada yarışıb önə keçirən bir imana malikdir.

Necə bir qədər (tale) anlayışına malikdir?

Hər şeyin bir qədər ilə yaradıldığını.

Doğumdan ölümə qədər hər hadisəni Allah`ın xüsusi olaraq planladığını.

Hər hadisənin ancaq Allah`ın təqdir etdiyi zamanda reallaşacağını,

Allah`a qarşı qəlbən tam güvənərək bağlanmalı olduğunu.

Könüldən boyun əyməyin məqbul olduğunu.

Allah`ın bütün zamanları bir an içində gördüyünü.

Yalnız Allah`a təslim olmanın lazımlılığını.

Nə edirsə-etsin, nəticəni Allah`ın təyin edəcəyini.

Allah`a tam bir təslimiyyət göstərdiyi təqdirdə əsla qəmgin olmayacağını.

Allah`ın yaratdığı hər görüntüdən razı olmalı olduğunu bilər.

Başına gələn hər şeyin Allah`dan olduğunu bildiyi üçün;

-həyəcana qapılmaz.

-kədər və ya çətinliyə düşməz.

-çaxnaşmaya qapılmaz.

-ümidsizliyə düşməz.

-çətinlik və əsəb keçirməz.

-narahat olmaz.

-qəzəblənməz.

-"Kaş ki" - deməz.

-ani və həddindən artıq reaksiyalar verməz.

-ölüm qarşısında kədərlənməz.

-əlindən gedənə və başına gələnə kədərlənməz.

Hansı düşüncəyə və nə cür ağıla malikdir?

Quranı gərəyi kimi, yaxşıca düşünən.

Hər şeyi Quran məntiqi ilə qiymətləndirən.

Hər şeyi müsbət düşünən.

Vicdanın istiqamətləndirdiyi şəkildə hərəkət edən.

Hər şeyi qədərdə (taledə) Allah`ın təqdir etdiyi şəkildə meydana gəldiyini bilərək düşünən.

Hər hadisənin ardında gizlənən xeyir və hikməti görməyə çalışan.

Ayaq üstə, oturarkən, yatarkən, hər an daim Allah`ı düşünən.

Allah`ın varlığını və yaratmasındakı sənətini dərindən düşünən.

Allah`ın diqqət çəkdiyi mövzuları və iman həqiqətlərini araşdırıb, düşünən.

Suallarının cavablarını yalnız Qurandan tapan.

Axsamalar qarşısında həlli həmişə Quranda axtaran.

Daim dinin lehinə düşünən.

Vəsvəsə gəldiyində şeytandan olduğunu düşünüb Allah`a sığınan.

Möminlər haqqında hüsnü-zənlə düşünən.

Başqalarının ehtiyaclarını düşünə bilən.

Təcili işləri təsbit edib onlara üstünlük verə bilən.

Haqq ilə batil arasında Qurana uyğun müqayisə edə bilən.

Təmiz bir ağıl ilə düşünə bilən.

Öz yaradılışını düşünən.

Qiyaməti düşünən.

Hesab gününü düşünən.

Cənnəti və xüsusilə də cəhənnəmi düşünüb öyüd alan.

Özünə verilən öyüdləri yaxşıca düşünən.

Öz nəfsini hesaba çəkə bilən ağıl və düşüncəyə malikdir.

Hansı sevgi anlayışına malikdir?

Allah`ı hər kəsdən və hər şeydən çox sevər,

Peyğəmbərimizə (s.ə.v) duyduğu sevgi bütün inananlara duyduğu sevgidən üstündür.

Möminlərə olan sevgisi Allah`ın rizasına əsaslanan bir sevgidir.

Ən çox sevdiyi insanlar Allah`ın rizasını qazanmağa ən çox səy göstərən, ən təqvalı olduğunu ümid etdiyi şəxslərdir.

Dünya həyatının bəzəklərinə şiddətlə sevgi hiss etməz.

İşlədiyi xeyirlərin əvəzində Allah`ın sevgisindən başqa heç bir mükafat istəməz.

Allah`a və elçisinə qarşı baş qaldıranlara qarşı əsla sevgi duymaz.

Bir şeyə qarşı duyduğu sevgi və ehtiyac o mövzuda fədakarlıq göstərməsinə mane olmaz.

Necə və nə haqda danışar?

Allah`ı ən gözəl adları ilə təsbih edər.

Sözün ən gözəlini söyləyər.

GGələcəkdə olacaq bir hadisə üçün hər zaman "Allah diləsə" mənasındakı "İnşaAllah" sözündən istifadə edər.

Allah`ın sənətini əks etdirən hər gözəlliyi gördüyündə: "MaşaAllah" , - deyərək Allah`ın şanını ucaldar.

Allah`ın məmnun olacağını ümid etdiyi sözü söyləyər.

Danışıqlarında ayələri xatırladaraq danışar.

Hikmətli danışar.

Qısa, mənalı və aydın danışar.

Boş və faydasız söhbətlər etməz.

Ehtiyaca uyğun danışar.

Yalan söz söyləməz.

Ana və atasına qarşı "uf"belə deməyəcək qədər hörmətli danışar.

Yumşaq söz söyləyər.

Danışığı ilə qarşı tərəfə etibarlı olduğunu hiss etdirər.

Bacardığı qədər səmimi, sadə, içindən gəldiyi kimi danışar.

Gizli söhbətlərdən çəkinər.

Söylədiyi sözün nə məna verəcəyini bilərək və yaxşı düşünərək danışar.

Öyüd verərək danışar.

Bir evə girdiyində əvvəl Quranda ifadə edildiyi kimi "salam" sözünü söyləyər.

Cahillərlə qarşılaşdığında onlarla cəhalətlə danışmaz, "salam" , - deyərək keçər.

Böhtan atmaz.

Və bu cür söhbətlərə qatılmayıb şərəflə keçər.

Yaxşı və gözəl rəftarları təşviq edəcək və pis davranışlardan çəkindirəcək şəkildə danışar.

Səsində orta yol tutar, qışqıraraq danışmaz.

Ağzından çıxan hər sözdən məsul olduğunu bilər.

Boş və gərəksiz məqsədlər üçün and içməz.

Danışığında heç kimi ayıblayıb, pisləməz.

Dedi-qodu etməz.

Vicdanı hərəkətə keçirəcək təsirli sözlər söyləyər.

Necə və nələrə dua edər?

Hər şeydə Allah`a yönələrək.

Yalnız Allah`a dua edərək və yalnız Ondan kömək diləyərək.

Allah`ın hər duaya cavab verdiyini bilərək.

Allah`ın ona şah damarından daha yaxın olduğunu və hər düşündüyünü anında eşitdiyini bilərək.

Allah`ı ən gözəl adları ilə təsbih edərək və bu adlarının mənalarını dərin-dərin düşünərək.

Dua edərkən Allah`dan istəyinə sərhəd qoymayaraq.

Duanın bir şəkli olmadığını, Allah`ın rizasını qazanmaq üçün edilən hər hərəkətin bir dua olduğunu bilərək.

Dua etmək üçün xüsusi bir məkan və yerə gərək olmadığını, hər zaman, hər yerdə dua edə biləcəyini bilərək.

Allah`a qarşı ola biləcək ən hörmətli şəkildə dua edər.

Yalnız çətinlik və ehtiyac içində olarkən deyil, bolluq və nemət içərisində olarkən də dua edər.

Dualarından sonra verilən nemətlərə nankorluq etməz.

Duası səmimi və içdəndir.

Allah`a yalvara-yalvara, için-için dua edər.

Nümayiş üçün dua etməz.

Qorxu və ümidlə dua edər.

Özü üçün olduğu qədər, hətta özündən daha çox peyğəmbərlər və digər möminlər üçün də dua edər.

Möminlərin sağlamlığı, təhlükəsizliyi, rahatlığı, zənginliyi və gücü üçün dua edər.

Allah`a yaxınlaşmaq, müvəffəqiyyətli olmaq, din əxlaqını ən yaxşı şəkildə yaşaya bilmək və gözəl əxlaqda səbir göstərə bilmək üçün dua edər.

Dünyada və axirətdə Allah`ın ən gözəlini verməsi, nemətlərini artırması üçün dua edər.

Heç kimin möminlərə zərər verə bilməməsi üçün dua edər.

Düşmənlərinin xor və alçaq qılınmaları və etdiklərinin əvəzini görmələri üçün dua edər.

Quranda yer verilən peyğəmbər dualarını özünə nümunə götürər.

Dualarının sonunda: "Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allah`a!" (Yunis surəsi, 10)- deyərək Allah`ı təsbih edər.

 

14 / total 16
"Harun Yəhyanın Kamil Iman kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net