Hədislər

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Namaz və Dəstəmazla Əlaqədar Sözləri

 
 • Cabir radıyallahu ənhdən rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Beş vaxt namazın bənzəri, sizdən birinizin qapısı qarşısından axıb gedən və hər gün içində beş dəfə yuyunduğu bol sulu çay kimidir."
(Müslim, Mesacid 284)
 
 • Osman İbni Affan radıyallahu ənhdən rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Kim gözəl şəkildə dəstəmaz alarsa, o şəxsin günahları dırnaqlarının altına kimi bütün bədənindən çıxar."
(Müslim, Təharət 33. Oxşar  rəvayətlər üçün bax. Nəsai, Təharət 84; İbni Macə, Təharət 6)
 
 • Osman İbni Affan radıyallahu ənh belə dedi: Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmi mənim bu dəstəmazıma bənzər şəkildə dəstəmaz aldığını gördüm. Sonra da belə buyurdu: "Bir kimsə bu şəkildə dəstəmaz alarsa keçmiş günahları bağışlanar. Onun namazı və məscidə qədər getməsi də əlavə qazanc sayılar."
(Müslim, Təharət 8. Bənzərləri üçün bax. Əbu Davud, Təharət 50; Nəsai, Təharət 84; İbni Macə, Təharət 6)
 
 • Əbu Züheyr Ümid edərə İbni Ruveybe radıyallahu ənh Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmi belə buyurarkən eşitdiyini söylədi: "Günəş doğulmadan və batmadan əvvəl namaz qılan şəxs cəhənnəmə girməyəcək." Rəsulu Əkrəm bu sözü ilə səhər və ikindi namazlarını nəzərdə tutmuşdu.
(Müslim, Mesacid 213-214. Əlavə olaraq bax. Əbu Davud, Salat 9)
 
 • Cündüb İbni Süfyan radıyallahu ənhdən rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Səhər namazını qılan şəxs Allahın himayəsindədir. Diqqət yetir, ey Adəmoğlu! Allah, şəxsən himayəsində olan bir mövzuda səni sorğuya çəkməsin."
(Müslim, Mesacid 261-262. Əlavə olaraq bax. Tirmizi, Salat 51, Fiten 6; İbni Macə, Fiten 6)
 
 • Cərir İbni Abdullah əl-Beceli radıyallahu ənh belə dedi: Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında idik. Bütöv ay halındakı aya baxaraq belə buyurdu: "Siz bu Ayı çətinlik çəkmədən gördüyünüz kimi, Rəbbinizi də açıqca görəcəksiniz. Günəş doğulmadan və batmadan əvvəlki namazları qaçırmamaq əlinizdən gəlirsə, qəti olaraq qaçırmayıb qılın." Buxarinin bir rəvayətində: "Rəsulu Əkrəm, Ayın on dördüncü gecəsi Aya baxmışdı" deyilməkdədir.
(Buxari, Mevakit 16, Təfsiri surə (50) 2, Tövhid 24; Müslim, Mesacid 211. Əlavə olaraq bax. Əbu Davud, Sünnə 19; Tirmizi, Cənnət 16; İbni Macə, Müqəddimə 13)
 
 • İbni Məsud radıyallahu ənh belə dedi: Rəsulullah sallallahu əleyhi və selləmə: Hansı əməllər daha fəzilətlidir? deyə soruşdum. "Vaxtında qılınan namaz" buyurdu. "Sonra hansı?" dedim. "Ana ataya yaxşılıq etmək" cavabını verdi.
(Buxari, Mevakit 5, Cihad 1, Ədəb 1, Tövhid 48; Müslim, İman 137-139. Əlavə olaraq bax. Tirmizi, Salat 14, Birr 2; Nəsai, Mevakit 51)
 
 • Aişə radıyallahu ənhə belə dedi: Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm günorta namazının fərzindən əvvəlki dörd rükət ilə səhər namazının fərzindən əvvəlki iki rükəti heç tərk etməzdi.
(Buxari, Teheccüd 34. Əlavə olaraq bax. Nəsai, Kıyamü'l-leyl 56)
 
 • İbni Ömər radıyallahu ənhumədən rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Camaatla qılınan namaz, tək başına qılınan namazdan iyirmi yeddi dərəcə daha fəzilətlidir."
(Buxari, Azan 30; Müslim, Mesacid 249. Əlavə olaraq bax. Nəsai, İmamet 42; İbni Macə, Mesacid 16)
 
 • İbni Ömər radıyallahu ənhumədən rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "İslam beş təməl üzərinə bina edilmişdir: Allahdan başqa ilah olmadığına və Məhəmmədin Allahın Elçisi olduğuna şahidlik etmək. Namazı düzgün qılmaq, zəkatı vermək, Allahın evi Kəbəni həcc etmək və Ramazan orucunu tutmaq."
(Buxari, İman 1, 2, Təfsiri surə(2) 30; Müslim, İman 19-22. Əlavə olaraq bax. Tirmizi, İman 3; Nəsai, İman 13)
 
 • Əbu Hüreyrə radıyallahu ənhdən rəvayət edildiyinə görə, Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmi belə buyurarkən eşitdiyini söylədi: "Nə deyərsiniz? Birinizin qapısının qarşısında bir çay olsa və o şəxs həmin çayda beş dəfə yuyunsa, çirkindən bir şey qalarmı?" Səhabələr: O şəxsin çirkindən heç bir şey qalmaz, dedilər. Rəsulu Əkrəm: "Beş vaxt namaz da bunun kimidir. Allah beş vaxt namazla günahları silib yox edər" buyurdular.
(Buxari, Mevakit 6; Müslim, Mesacid 283. Əlavə olaraq bax. Tirmizi, Bənzər 5; Nəsai, Salat 7; İbni Macə, İqamət 193)
 
 • Cabir radıyallahu ənh belə dedi: Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmi: "Həqiqətən insan ilə şirk və küfr arasında namazı tərk etmək vardır" buyurarkən eşitdim.
(Müslim, İman 134. Əlavə olaraq bax. Əbu Davud, Sünnə 15; Tirmizi, İman 9; İbni Macə, İqamət 17)
 
 • Əbu Hüreyrə radıyallahu ənh belə dedi: Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmi: "Şübhəsiz ki, mənim ümmətim, qiyamət günündə, dəstəmaz izlərindən ötrü üzləri nurlu, əlləri və ayaqları parlaq olaraq çağırılacaq. Üzünün nurunu artırmağa gücü çatan şəxs bunu etsin" buyurarkən eşitdim.
(Buxari, Vudu' 3; Müslim, Təharət 35)
 
 • Əbu Hüreyrə radıyallahu ənh belə dedi: Mən dostum sallallahu əleyhi və səlləmi belə buyurarkən eşitdim: "Möminin nuru və ağlığı, dəstəmaz suyunun çatdığı yerə qədər çatar."
(Müslim, Təharət 40. Əlavə olaraq bax. Nəsai, Təharət 109)
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Şirklə Əlaqədar Sözləri

 
 • (Ən böyük günah) Allah səni yaratmış ikən, Ona şərik gətirməyindir.
(Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2-ci cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 130)
 
 • Allah (z. c. hz. ) buyurur: "Bir insan bilsə ki, Mən qüdrət sahibiyəm, günahları bağışlayaram. O şirk etmədikcə, Mən onu bağışlayaram."
(G. Əhməd Ziyauddin, Ramuz Əl Hədis, 2-ci cildi, Qönçə Nəşriyyat, İstanbul, 1997, 329/1)
 
 • Mənə görə, sizin üçün dəccaldan daha çox qorxduğum şeyi xəbər verim mi? O, gizli şirkdir ki, insanın digərinin mövqeyinə nümayiş üçün əməl etməsidir.
(G. Əhməd Ziyauddin, Ramuz Əl Hədis, 1-ci cild, Qönçə Nəşriyyat, İstanbul, 1997, 163/6)
 
 • Şirk ümmətimdə düz daşda qaranlıq gecədə qarışqaların gəzinməsindən daha gizlidir. Əlaməti, ədalətsizlikdən ötrü sevgi, ədalətdən ötrü də buğz etməkdir. Din, Allah üçün sevgi və Allah üçün buğzdan başqa nədir? Allah Təala buyurdu ki: "Əgər siz Allahı sevirsinizsə Mənə tabe olun ki, Allah da sizi sevsin.
(G. Əhməd Ziyauddin, Ramıq Əl Hədis, 1-ci cild, Qönçə Nəşriyyat, İstanbul, 1997, 215/16)
 

Peyğəmbərimizin Birlik və Bərabərliklə Əlaqədar Sözləri

 
 • Ata əl-Xorasan izah edir: "Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) buyurdular ki: "Musafaha edin ki, (əllə görüşün ki), ürəklərdəki kin getsin, hədiyyələşin ki bir-birinizə qarşı sevgi yaransın və aradakı düşmənçilik bitsin."
(Muvatta, Hüsnü'l-Hulk 16, (2, 908))
 
 • "Allah Qatında ən sevimliniz dostluq quran və özüylə dostluq qurulanlardır. Allah Qatında ən xoşagəlməziniz də yoldaşlarının arasını vurandır."
(İhyau Ulumid- Din Huccetü'l-İslam, İmam Qəzali, cild 2, s. 365)
 
 • "Bir-birinizə arxa çevirməyin. Bir-birinizə kin tutmayın. Bir-birinizi qısqanmayın. Bir-birinizlə dostluğu kəsməyin. Ey Allahın qulları qardaş olun."
(Müslim İhyau Ulumid -Din Huccetü'l-İslam, İmam Qəzali, cild 2, s. 407)
 
 • Möminlər bir-birlərini sevməkdə, bir-birlərinə mərhəmət etməkdə və bir-birlərini qorumaqda bir bədənə bənzəyirlər. Bədənin bir üzvü xəstə olduğu zaman, digər üzvlər də bu səbəbdən yuxusuzluğa və qızdırmalı xəstəliyə tutularlar.
(Buxari, Ədəb 27; Müslim, Birr 66)
 
 • Bir-birinizi qısqanmayın, bir-birinizə kin tutmayın, bir-birinizə çirkin sözlər söyləməyin, bir-birinizə üz çevirməyin, bir-birinizin arxasından danışmayın. Allahın qulları qardaşlar olun.
(Buxari və Müslim; Huccetü'l İslam İmam Qəzali, İhyau Ulumid -Din, 3-cü cild, s. 315)
 
 • İman bağlarının ən möhkəmi Allah üçün dostluq, Allah üçün düşmənlik, Allah üçün sevgidir.
(Kutubu Sittə, 10-cu cild, s. 141)
 
 • Allaha və axirət gününə iman edən şəxs qonşusuna əziyyət etməsin. Allaha və axirət gününə iman edən qonağına ikram etsin. Allaha və axirət gününə iman edən şəxs, ya xeyr söyləsin və ya sussun.
(Buxari, Ədəb, 31, 85; Müslim, İman, 74-75)
 
 • Hz. Əbu Zerr (radıyallahu ənh) izah edir: Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) buyurdular ki: "Əməllərin ən fəzilətlisi Allah üçün sevmək, Allah üçün nifrət etməkdir (sevməməkdir)."
(Kutubu Sittə, 10-cu cild, s. 140; Əbu Davud, Sünnə 3, 4599)
 
 • Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) buyurdular ki: "İki qardaş (iki yoldaş) iki əl kimidir, biri o birini yuyar.
(İhyau Ulumid Din Huccetü'l-İslam, İmam Qəzali, cild 2, s. 365)
 
 • Əbu Musadan (belə demişdir): Peyğəmbər (səv): "Mömin ilə mömin (bir-birinə qarşı) divar kimidir, bir-birinə sıx bağlıdır" buyurdu da bunu söyləyərkən barmaqlarını bir-birinə keçirib sıx kilidlədi.
(Səhihi Buxari və Tərcüməsi, Tərcüməçi: Məmməd Sofuoğlu, Ötüken Nəşrləri, İstanbul 1987, Cild 2 səh.569)
 
 • Əbu Musadan (əl-Eş'ari-R) rəvayət edilmişdir: Peyğəmbər (səv) "Möminin möminə həmrəyliyi, parçaları bir-birinə bağlayıb qüvvətləndirən bina kimidir" buyurdu.
(Səhihi Buxari və Tərcüməsi, Tərcüməçi: Məmməd Sofuoğlu, Ötüken Nəşrləri, İstanbul 1987)
 
 • "Allaha və son günə iman edən qonşusuna əza etməsin".
(Səhihi Buxari və Tərcüməsi, Tərcüməçi: Məmməd Sofuoğlu, Ötüken Nəşrləri, İstanbul 1987, Cild 13, səh.6009)
 
 • Əbu Hureyre belə demişdir: Rəsulullah (səv) belə buyurdu: "Allaha və son günə iman etməkdə olan şəxs qonaqlarına ikram etsin. Yenə Allaha və son günə iman etməkdə olan hər insan xeyr söyləsin yaxud sussun".
(Səhihi Buxari və Tərcüməsi, Tərcüməçi: Məmməd Sofuoğlu, Ötüken Nəşrləri, İstanbul 1987, Cild 13, səh.6009)
 
 • Əbu Hureyrədən xəbər verdi ki, Peyğəmbər (səv) belə buyurmuşdur: "Zənndən çəkinin. Çünki zənnlə deyilən sözlər yalanı daha çox olandır. Bir-birinizin əskikliyini görməyə və eşitməyə çalışmayın, şəxsi və məhrəm həyatınızı da araşdırmayın. Bir-birinizə həsəd etməyin, bir-birinizlə küsməyin, bir-birinizə buğz və düşmənlik də etməyin. Ey Allahın qulları, bir-birinizə qardaş kimi olun!".
(Səhihi Buxari və Tərcüməsi, Tərcüməçi: Məmməd Sofuoğlu, Ötüken Nəşrləri, İstanbul 1987, Cild 13, səh.6046)
 
 • "Kim bir iş görmək istər və bu barədə müsəlman biri ilə müşavirə etsə Allah onu işlərin ən doğrusuna müvəffəq edər."
(Alauddin Aliyyu'l-Muttaki, a. g. e. 3, 409, Kutubu Sittə, 16-cı cild)
 
 • "Həsəddən çəkinin. Çünki o, atəşin odunu yeyib bitirdiyi kimi, bütün xeyrləri də yeyib bitirər."
(Əbu Davud, Ədəb 52, kutubu sittə, 6-cı cild s. 325)
 
 • "Kim dünyada bir möminin ayıbını örtsə, qiyamət günü Allah da onun ayıbını örtər."
(Ukbe r.ə. Kutubu Sittə, 1-ci cild, səh. 368)
 
 • "Qardaşını gülər üzlə qarşılamağın, öz qabından qardaşının qabına su verməyin də xeyir əməldir."
(Tirmizi, Hz. Cabirdən rəvayət etdi, Kutubu Sitte2-ciCild)
 
 • ...Əbu Hüreyrədən (Radıyallahu anh) rəvayət edildiyinə görə Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) belə buyurmuşdur: "Kim bir müsəlmanın dünya kədərlərindən bir kədər aradan qaldırsa, Allah ondan axirət günü kədərlərindən bir kədər aradan qaldıracaq. Kim də müsəlmanı örtsə Allah onu dünya və axirətdə örtəcək. Kim kasıb borcluya asanlıq göstərsə, Allah ona dünyada və axirətdə asanlıq göstərəcək. Qul, (din) qardaşının köməyində olduğu müddətcə Allah da onun köməkçisidir. Kim bir yola gedərək onda elm axtarsa, bu çalışmasına görə Allah ona Cənnətə gedən yolu asanlaşdıracaq. Allahın evlərindən birində toplanıb Quran oxuyaraq onu bir-birlərinə öyrədən hər camaatı mələklər ziyarət edər, onların ətrafından dönərlər, o cəmiyyətin üzərinə daxili rahatlıq enər, ilahi rəhmət onları örtər, qatında olan mələklər yanında Allah onları (tərif ilə) xatırlayar. Əməli üzündən geri qalan şəxs nəsəbi (nin şərəfi) ilə sürət götürə bilməz."
(İbni Macə/ 1-cicild/ səh.389)
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Qardaşının Qüsurlarını Araşdırmamaqla Əlaqədar Sözləri

 
 • "Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu tək buraxmaz, kim ki, müsəlman qardaşının ehtiyacını qarşılasa, Allah da ona kömək edər. Kim müsəlmanın çətinliyini aradan qaldırsa, Allah da qiyamət günü onun çətinliklərindən birini aradan qaldırar. Kimdin qardaşının ayıbını örtsə, Allah da qiyamət günündə onun ayıbını örtər."
(Təcridi Sarih:7/360; Riyazüs-Salihin:1/284)
 
 • "Bir-birinizin şəxsi və məhrəm həyatını araşdırmanın."
(Müslim, Birr və Sıla, 30)
 
 • "Kim bir müsəlman qardaşının ayıb və qüsurlarını, heç kimin görmədiyi və görməsini istəmədiyi şeylərini örtsə, Allah da qiyamət günündə onun ayıblarını örtər. Hər kim müsəlman qardaşının meydana çıxmasını istəmədiyi bir şeyini ortaya çıxarar və deyərsə; Allah da onun ayıblarını, heç kimin bilməsini istəmədiyi hallarını meydana çıxarar. Bu surətlə öz evi içində də olsa onu alçaq edər. Müsəlman qardaşının ayıblarını örtən, bir ölünü diriltmiş kimidir. "
(Buxari, Mezalim, 3; Müslim, Birr, 58; Tirmizi, Birr və Sıla, 85)
 
 • "Kim bir müsəlmanın ayıbını örtsə Allah da qiyamət günündə onun ayıbını örtər. "
(Əbu Davud, Ədəb, 39)
 
 • "Kim bir ayıb görüb örtərsə sanki qəbrinə diri basdırılmış bir balaya can vermiş kimi olar. "
(Əbu Davud, Ədəb, 38)
 
 • "Öz ayıbı, insanların ayıbını görməkdən saxlayan şəxsə müjdələr olsun"
(Aclını, Keşfu'l-Hafa, II, 46)
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Təvəkküllə Əlaqədar Sözləri

 
 • Əbu Hureyre (r.ə.) Rəsulullahın belə buyurduğunu xəbər vermişdir: "Qüvvətli mömin, Allah Qatında zəif mömindən daha xeyirli, (daha üstün) və daha sevimlidir. (Bununla birlikdə) hər ikisində də xeyr vardır. Sənə faydalı olan şeyi əldə etməyə çalış. Allahdan kömək dilə və əsla acizlik göstərmə. Başına bir şey gəlirsə, ''Kaş ki belə etsəydim, belə olardı!'' deyə hayıflanıp dayanma. '' Bu Allahın təqdiridi. O, nə istəsə edər.'' de. Çünki "kaş ki" sözü, şeytanı məmnun edəcək işlərin qapısını açar."
(Müslim, Qədər 34-cü Tərcümə: İsmayıl L. Çaxan, Hədislərlə Gerçəklər, Erkam Nəşrləri, İstanbul 1990, s. 231)
 
 • "Bir şey istədiyin zaman tək Allahdan istə. Kömək dilədiyin zaman Allahdan dilə. Bunu yaxşı bil ki bütün yaradılmışlar əlbir olub sənə mənfəət bəxş etmək istəsələr, Allahın sənə yazdığından daha çoxunu bağışlaya bilməzlər. Yenə yaradılmışların hamısı əlbir olub sənə zərər vermək istəsə, Allahın sənə təqdir etdiyindən çoxunu edə bilməzlər."
(Tirmizi, Sünen, fi sıfati'l-Kıyame, 60)
 
 • "Ey Əbu Hureyrə! Allahdan başqa heç bir şeyə ümid bağlama. Allaha təvəkkül et. Bir arzun varsa Allah Təala Həzrətlərindən istə. Allahı Təalanın adət-i ilahiyyəsi (işi, qanunu) belədir ki; hər şeyi bir səbəb altında yaradar. Bir iş üçün səbəbinə yapışmaq və sonra Allah Təalanın yaratmasını gözləmək lazımdır. Təvəkkül də bundan ibarətdir."
(Hədisi şərif-Ey Oğul Elmihalı, http://www.kuranikerim.com/dini_sozluk/ds_t3.htm)
 
 • "Kədərlənmə, Allah bizimlədir."
(Bera Ibnu'l Azıb r.ə. Kutubu Sittə, 16-cı cild, Səh. 200)
 
 • "Möminin vəziyyəti necə də qəribədir. Bu vəziyyət yalnız möminə xasdır, başqasına deyil : Ona məmnun olacağı birsey gəlsə şükr edər, bu isə xeyrdir: bir zərər gəlsə səbr edər bu da xeyrdir."
(Suheyb Ibnu Sinan r.ə. qütbü sıtte, 2-ci Cild , Səh. 208)
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Təvazökarlıqla Əlaqədar Sözləri

 
 • Allah üçün təvazökar olanı Allah ucaldar. Lovğalananı Allah alçaldar. Allahı çox ananı Allah sevər.
(İbn Macə İhyau Ulumid -din Huccetü'l-İslam, İmam Qəzali, cild. 4, s. 655)
 
 • Allah Təala Həzrətləri gözəldir, gözəlliyi sevər. Qürur isə haqqın ləğvi, insanların təhqiridir (xor görməsi).
(Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 15-ci cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 24)
 
 • İnsan özünü xalqdan üstün görüb uzaq tuta tuta cəbbarlar arasına yazılar da, onların başına gələn müsibətə düçar olar.
((Tirmizi, Birr 61, (2001); Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 15-ci cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 28) )
 
 • İnsanlar ya cəhənnəm kömüründən başqa bir şey olmayan ölmüş əcdadlarıyla öyünməkdən imtina edərlər, yaxud da Allah qatında, burnuyla pislik yumrulayan Mayböcəyindən daha aşağı səviyyəyə düşərlər. Allah Təala Həzrətləri sizdən cahiliyyə qürurunu təmizlədi. Artıq o, müttəqi bir mömin və ya bədbəxt bir facirdir. Bütün insanlar Hz. Adəmin övladlarıdır. Adəm isə torpaqdan yaradılmışdır.
(Əbu davud, Ədəb 120, (5116); Tirmizi, Menakıb (3950, 3951); Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 15-ci cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 29)
 
 • Bir insan nəfsinin xoşuna gələn paltarda, saçları da bəzəkli halda gedərkən qürura düşmüşdü ki, birdən yerə batdı. Qiyamət qopana qədər orada çətinliklə batmağa davam edəcək.
(Buxari, Libas 5; Müslim, Libas 49, (2088); Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 15-ci cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 32)
 
 • "Allah Təala həzrətləri, mənə: Təvazökar olun, belə ki, kimsə kimsəyə zülm etməsin, kimsə kimsəyə qarşı lovğalanmasın."
(Iyaz Ibnu Himar r.ə.: Əbu Davud, Ədəb 48, Kutubu Sittə, 16-cı cild , səh. 360)
 
 • Malik'e İbn Ümerdən belə xəbər verirdilər: Rəsulullah (səv): "Paltarını qürurla yerlərdə sürüyən kimsəyə Allah (mərhəmət baxışı ilə) baxmaz" buyurmuşdur.
(Səhihi Buxari, Cild 13, səh.5846)
 
 • ...Hərisə ibnu Vehb əl-Huzai belə demişdir: Mən Peygamber(səv)dan eşitdim: "Sizə cənnət əhlinə dəlalət edib bildirim: Hər zaif olan insanlar tərəfindən zaif görülən (təvazökar) mömindir. O əgər Allah bir şey üzərinə and içsə, Allah şübhəsiz onu andında gerçək çıxarardı. Sizə cəhənnəm əhlini də bildirim: Onlar da hər daş ürəkli, qürurlu və hiyləgər, ululuq göstərən kəslərdir." buyururdu.
(Səhihi Buxari, Cild 14, səh.6537)
 
 • ... Əbu Said(ı Hudri) (r.a.)dan rəvayət edildiyinə görə; Rəsulullah (s.ə.v.) belə buyurdu, demişdir: "Kim Allah Sübhanehu (razılığı) üçün bir dərəcə təvazö (təvazökarlıq) etsə Allah o kimsəni buna qarşılıq olaraq bir dərəcə yüksəldər. Kim də Allah (razılığı) əleyhinə bir dərəcə qürurlansa Allah bu kimsəni qürurlanmasına qarşılıq olaraq bir dərəcə alçaldar ki, nəhayət onu aşağıların ən aşağısında qoysun."
(Macə Cild 10, Səh.448)
 
 • ... Iyaz min Himar (r.a.)dan rəvayət edildiyinə görə: Peyğəmbər (s.ə.v.) onlara belə buyurmuşdur: "Allah (Azze və Celle): Bir-birinizə qarşı təvazökarlıq edin ki, heç kimə üstünlük göstərməsin, deyə mənə vəhy etdi."
(Macə, Cild 10, Səh.453)
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) İmanla Bağlı Sözləri

 
 • Sənə, ərşin altından, cənnət xəzinələrindən bir sözə dəlalət edim mi? Belə deyərsən: "La havle vela qüvvətə Mütləq Billah" (Allahdan başqa nə məhrum edəcək və nə də var edəcək qüvvət vardır.) O zaman Allah buyurar ki: "Qulum təslim oldu və salamatlıq tapdı."
(Ramuz əl-Ehadis-1, s. 166/3)
 
 • Allahdan başqa ilah yoxdur, o təkdir, şəriksizdir. Ərş və səmanın mülkü ONA aiddir. Bütün həmdlər ONADIR, O hər şeyə qadirdir." de... Daşlanmış şeytandan Allaha sığın.
(Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16-cı cild, s. 311)
 
 • Əbu Hüreyrə radıyallahu ənhdən rəvayət edildiyinə görə Resülullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Canım qüdrət əlində olan Allaha and içərəm ki, sizlər iman etmədikcə cənnətə girə bilməzsiniz. Bir-birinizi sevmədikcə də iman etmiş olmazsınız. Etdiyiniz təqdirdə bir-birinizi sevəcəyiniz bir şey söyləyimmi? Aranızda salamı yayın!"
(Müslim, iman 93-94.  Əlavə olaraq bax. Tirmizi, Ətimə 45, Qiyamət 56; İbni Macə, Müqəddimə 9, Ədəb 11)
 
 • Allah sizin nə xarici görünüşünüzə, nə də mallarınıza baxar. Amma o sizin ürəklərinizə və işlərinizə baxar.
(Müslim, Birr, 33; İbn Macə, Zühd, 9; Əhməd b. Hənbəl, 2/285, 539)
 
 • "İman, ürəkdən bilib təsdiq etmə, dil ilə söyləyib təsdiq etmə, bədən üzvləriylə də əməl etməkdir."
(Hz. Əli r.ə. Kutubu Sittə, 16-cı cild , Səh. 492)
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Yalandan Qaçınmaqla Əlaqəli Sözləri

 
 • "Əgər siz, Allah və Rəsulunun sizi sevməsini istəyirsinizsə, sizə verilən əmanəti yerinə verin. Söylədiyiniz vaxt doğru söyləyin, qonşularınız ilə gözəl münasibət qurun."
(Məmməd Zahid Kotku, Hədislərlə Nəsihətlər, Cild 1, s. 278; Tabaranidən)
 
 • "Qiyamət günü Allah Qatında məxluqların ən xoşagəlməzləri yalançılar, qürurlular və qardaşlarına qarşı qəlblərində kin saxlayanlar olacaq ..."
(İmam Qəzali, İhyau Ulumid -din, 3-cü cild, s. 355)
 
 • "Qiyamət günü Allah qullarının ən səfillərinin bunlara bu sözlə, bunlara da bu sözlə gələn ikiüzlü şəxslərin olduğunu görəcəksiniz."
(İmam Qəzali, İhyau Ulumid-din, 3-cü cild, s. 355; Buxari və Müslimdən)
 
 • "Yoldaşına söylədiyin sözdə o səni təsdiq edərkən sənin ona yalan danışmağın böyük xəyanətdir."
(İmam Qəzali, İhyau Ulumid -din, 3-cü cild, s. 299)
 
 • "Qul yalan danışa-danışa və yalanı axtara-axtara Allah Qatında yalançı yazılır."
(İmam Qəzali, İhyau Ulumid-din, 3-cü cild, s. 299)
 
 • "Yalan ruzini azaldar."
(İmam Qəzali, İhyau Ulumid -din, 3-cü cild, s. 300)
 
 • "Allah adına and içən insan andına iti ağcaqanad qanadı qədər (kiçik) yalan qatarsa bu yalan qiyamət gününə qədər ürəyində ləkə olaraq qalar."
(İmam Qəzali, İhyau Ulumid-din, 3-cü dəri, s. 300; Tirmizi və Hakimdən)
 
 • "Sənə Allah qorxusunu, yalan danışmamağı, əmanəti yerinə yetirməyi, əhdə vəfanı, yemək yediyərməyi və təvazökar davranmağı, bol bol salam verməyi tövsiyə edirəm."
(İmam Qəzali, İhyau Ulumid -din, 3-cü cild, s. 304; Əbu Nuaym, el-Hılyedə  nəql etmişdir)
 
 • "Allahım könülümü nifaqdan, fərcimi zinadan, dilimi də yalandan təmizlə."
(İmam Qəzali, İhyau Ulumid-din, 3-cü cild, s. 301; əl-Hatib, et-Tarihdə nəql etmişdir)
 
 • "Yalan olduğunu bilə-bilə mənə bir söz istinad edən yalançılardan biridir."
(İmam Qəzali, İhyau Ulumid-din, 3-cü cild, s. 303; Müslimdən)
 
 • "Siz doğruluğa davam edin, çünki düzgünlük şübhəsiz sahibini xeyrlərə çatdırar. Yaxşılıqlar da cənnətə hidayət edər, aparar. Doğruluğa davam etdikcə və doğrunu axtardıqca Allah Təalanın indində sıddıq olaraq yazılar. Yalandan çəkinin, şübhəsiz yalan insanı fücura aparar, fücur isə atəşə, yəni cəhənnəmə aparar, qul yalana davam etdikcə və yalanı axtardıqca indi İlahidə yalançı yazılar."
(Məmməd Zahid Kotku, Hədislərlə Nəsihətlər, Cild 1, s. 279; Buxari və Müslimdən)
 
 • "Bir nəfər Rəsulullaha (s.ə.v.) "Cənnət əməli nədir?" dedi. Cənabı Peyğəmbər də "sədaqətdir, düzgünlükdür, doğru söz söyləməkdir. Çünki qul doğru söz söyləyincə yaxşılıq edər, lütfkarlıq edər, belə lütfkarlıq edincə Allah Təala da iman nəsib edib Allahı təsdiq edər və ONdan qorxub- yaxşı əməllər və ibadətlər edib, günahlardan da qaçar, beləcə iman sahibi olunca da cənnətə girər." Yenə o şəxs: "Cəhənnəm əməli nədir?" deyə soruşdu, Cənabı Peyğəmbər də: "yalandır, yalan danışmaqdır. Qul yalan danışınca fasiq olar, facir olar, haram və maasi (günah) işlər. Facir (günahkar), fasiq olunca neməti İlahiyyəni (Allahın nemətini) görə bilməz, tüğyan (təxribatçılıq) edər, küfranı nemət (neməti inkar) edər. Küfranı nemət edincə də cəhənnəmə girər."
(Məmməd Zahid Kotku, Hədislərlə Nəsihətlər, Cild 1, Seha Nəşriyyat, İstanbul 1984, s. 281)
 
 • "Münafiqin əlaməti üçdür: Danışdığı vaxt yalan danışar; vəd etdiyində hulf edər (sözündən dönər), əmanət edilən şeyə xəyanət edər."
(Məmməd Zahid Kotku, Hədislərlə Nəsihətlər, Cild 1, s. 14)
 
 • "Yalanda xeyr yoxdur."
(Kutubu Sittə Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, 14-cü cild, s. 554)
 
 • "Müsəlmanda xainlik və yalan ola bilməz."
(İmam Qəzali, İhyau Ulumid-din, 3-cü Cild, s. 303; İbn Əbi Şeybe, el-Musannafda nəql edilmişdir.)
 
 • Heç şübhə yox ki, düzgünlük yaxşılığa aparar. Yaxşılıq da cənnətə aparar. İnsan doğru söyləyə söyləyə Allah Qatında sıddiq (doğru sözlü) deyə yazılar. Yalançılıq pisə aparar. Pislik də cəhənnəmə aparar. İnsan yalan danışa-danışa Allah Qatında kezzab (çox yalançı) deyə yazılar.
(Buxari, iEdeb, 69; Müslim, Birr, 103-104)
 
 • Allah Təalanın yəvmi qiyamətdə ən məbğuz məxluqu yalançı və qürurlulardır və bir də din qardaşlarına qarşı içlərində buğz saxlayanlardır, siz bunlara mülaki olsanız siz də onlar kimi davranın. Bunlar Allah və Rəsuluna itaətə çağırılsalar çox ağır davranarlar, şeytanın yoluna və əmrinə çağırılsalar tez razılıq verərlər.
(Məmməd Zahid Kotku, Hədislərlə Nəsihətlər, Cild 1, s. 45)
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) İslam Dini ilə Əlaqədar Sözləri

 
 • Din asandır. Heç kim dinə qarşı şədid ola bilməz. Çünki dinə məğlub düşər. (Yəni, dinin asanlığına uyğunlaşmalı. Möhkəm tutum deyən aciz qalar.) Xətti hərəkətinizi istiqamətin, (hüduda) yaxın olun.
(Ramuz əl-Hədis, 1-ciCild, s. 98)
 
 • Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Müjdələyin, nifrət etdirməyin. Bir-birinizlə yaxşı dolanın, ixtilafa düşməyin."
(Hz. Səid ibni Əbu Berde r.ə.) (Ramuz əl-Hədis 2-ci cild, s. 510)        
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Qədərlə Əlaqədar Sözləri

 
 • "Bir nəfsə təqdir edilmiş şey mütləq olar !"
(Hz. Cabir r.ə. Kutubu Sittə, 16-cı cild, Səh. 499)
 
 • "Qul, xeyr və şəriylə, yaxşı və pisiylə qədərə inanmadıqca imanın halavetini tapa bilməz."
(Hz. Ənəs r.ə. Kutubu Sittə, 2-ci cild, səh. 133)
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Ölümlə Əlaqədar Sözləri

 
 • "Ölümü ən çox zikr edən və özlərinə gəlməzdən əvvəl onun üçün ən yaxşı hazırlığı edənlərdir. Bunlar ağıllılardır."
(Hz. Ənəs r.ə.: Ibnu Macə, Zuhd 31, Kutubu Sittə, 16-cı cild , Səh. 330)
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Cənnətlə Bağlı Sözləri

 
 • ... Qadının boyundakı incilərin biri qərblə(Qərb) şərq(Şərq) arasını işıqlandırar... Başında olan tacların ən kiçik incisi də yenə şərqlə qərb arasını işıqlandırar.
(Ramuz əl-Ehadis-1, s. 99/8)
 
 • Bir kərpici gümüş, bir kərpici qızıl, suvağı iti qoxulu müşk, döşəməsi inci və yaqut, torpağı isə zəfəran olub, oraya girən xoşbəxt olar, ümidsiz olmaz, əbədi olar, ölməz...
(Böyük Hədis Külliyyatı-5, s. 408/10088)
 
 • ... Cənnət tikililərinin bir kərpici qızıl, bir kərpici gümüş, suvağı müşk, çınqılı inci və yaqut, torpağı zəfərandır...
((Tirmizi); Kutubu Sittə-14, s. 451/6)
 
 • Gurfələr (cənnət köşkləri) qırmızı, yaqut, yaşıl zəbərcət (zümrüd) və ağdır. Onlarda heç bir qüsur və ayıb yoxdur. Cənnət əhli bunlara, sizin göydə, şərq və qərbdəki parlaq ulduzlara baxdığınız kimi baxarlar...
(Ramuz əl-Ehadis-1, s. 225/6)
 
 • Cənnətdə elə köşklər vardır ki, içindəki çölü, çölü içindəkini görər...
(Ramuz əl-Ehadis-1, s. 125/9)
 
 • Cənnətdə gurfələr vardır. Çölü içindən, içi çölündən görünər.
(Kutubu Sittə-14, s. 447/2)
 
 • Cənnətdə bir köşk vardır. Ətrafı bürclər (hasar, qüllə), otluq, sularla çevrilidir. Beş min də qapısı vardır...
(Ramuz əl-Ehadis-1, s. 125/5)
 
 • Bir gün Rəsulullah, "Cənnətdə elə köşklər vardır ki, nə özünü yuxarıya bağlayacaq çəngəlləri, nə də altında dirəkləri vardır" buyurdu. Bunu dinləyən Səhabələr, "Ey Allahın Elçisi, o köşklərin əhli oraya necə girəcək?" deyə soruşdu. Rəsulullah (a. s. m.), "Onlar quşlar kimi uçaraq girəcəklər" buyurdu. Cənnətdə "Reyyan" deyilən çay vardır. Üzərində mərcandan şəhər qurulmuşdur. Onun qızıl və gümüşdən yetmiş min qapısı var. Bu, hamili Qurana məxsusdur.
(Ramuz əl-Ehadis-2, s. 326/4)
 
 • Cənnət tikililərin bir kərpici qızıl, bir kərpici gümüş, suvağı müşk, çınqılı inci və yaqut və torpağı da zəfərandır...
(Ramuz əl-Ehadis-1, s. 200/6)
 
 • Cənnətdə altından bir dirək və üzərində zəbərcəddən (zümrüd cinsindən parlaq, yaşıl, qiymətli daş) şəhərlər vardır ki, onlar cənnətə ulduzlar kimi işıq verərlər...
(Ramuz əl-Ehadis-1, s. 125/6)
 
 • Cənnətin içində incidən bir saray vardır. O sarayın içində qırmızı yaqutdan yetmiş ev vardır. Hər evin içində yaşıl zebercedden (zümrüd cinsindən parlaq, yaşıl, qiymətli bir daş) yetmiş ev vardır. Hər evin içində yetmiş taxt, hər taxt üzərində də hər rəngdən yetmiş yataq vardır. Hər evin içində yetmiş süfrə, hər süfrənin üzərində də yetmiş növ yemək vardır. Həmçinin hər evin içində yetmiş ədəd xidmətçi vardır...
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 323/554)
 
 • Şübhəsiz ki cənnət saraylarından bir sarayın içində yetmiş mənzil (yer, dünya, ev) var. Hər mənzildə, içərisinə girmək üçün yetmiş qapı, hər qapının da digərindən gələn qoxudan başqa cənnət qoxularından qoxu girər...
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 323-324/555)
 
 • Şübhəsiz ki, cənnətdə (mömin üçün) içi boşaldılmış bir tək incidən bir çadır vardır. Bu çadırın eni altmış mil (təxminən 100 km) məsafə genişliyindədir. Bunun hər küncündə (möminə məxsus) bəzi ev xalqı vardır ki onlar başqalarını (yəni bir-birlərini) görə bilməzlər. (Ancaq) Mömin onları gəzib ziyarət edər.
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 325/560)
 
 • Cənnətdə möminin yüksəkliyi altmış mil (təxminən 100 km) olan inci çadırı vardır.
(Böyük Hədis Külliyyatı-5, s. 408/10091)
 
 • Genişliyi də elə (yəni altmış mildir). Orada möminin ailələri olacaq. Mömin onları bir-bir gəzəcək...
((Buxari, Müslim və Tirmizi); Böyük Hədis Külliyyatı-5, s. 408/10092)
 
 • Cənnət əhlindən dərəcəsi ən aşağı olanın səksən min xidmətçisi vardır. Onun üçün incidən, zəbərcəddən (zümrüd bənzəri qiymətli daş) və yaqutdan bir çadır qurular. Bu çadır, Cabiyedən San'a'ya qədər uzanan böyüklükdədir.
((Tirmizi), Böyük Hədis Külliyyatı- 5, s. 412/10114)
 
 • Şübhəsiz cənnətdə bir bazar vardır ki, mələklər oranı ziyarət edərlər. Orada gözlərin mislini görmədiyi, qulaqların eşitmədiyi və ürəklərə gəlməyən nemətlər vardır. Ürəyimizin istədiyi hər şey bizə gətirilər. Lakin orada satılan və satın alınan heç bir şey yoxdur. O bazarda cənnət xalqının bəzisi digər bəzisi ilə qarşılaşar. Yüksək mənzil və mövqe sahibi mövqe baxımından özündən aşağı dərəcə olan kimsə ilə qarşılaşar. Onların içində hər hansı bir şeyi əskik olan kimsə yoxdur ki, qarşılaşdığının üzərinə gördüyü bəzək paltarlarından ötrü narahat olsun. Sözünün sonu gəlmədən üzərində daha gözəl bir paltar bürünər. Bu qətidir ki, cənnətdə heç kimin kədərlənməsi yoxdur.
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 325-326/563)
 
 • Şübhəsiz ki cənnətdə bir bazar vardır. Lakin orada heç bir şeyi satın almaq və heç bir şeyi satmaq yoxdur. Ancaq kişilər və qadınlar surət və şəkilləri vardır. Buna görə də orada hansı surətə girmək istəsə ona girəcək
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 326/564)
 
 • Şübhəsiz cənnətdə elə bazarlar var ki orada alver yoxdur. Lakin cənnət əhalisi oraya çatdığı zaman təzə və parlaq inci və müşk torpaq üzərinə söykənərək oturarlar. Dünyada olduqları kimi o cənnətlərdə tanış olarlar. Dünyada necə olduqlarını və Rəblərinə ibadətlərinin necə olduğunu, gecələri necə hidayətə səbəb olduqlarını, gündüzləri necə oruc tutduqlarını, dünyanın zənginliyi ilə kasıblığının necə olduğunu, ölümün necə olduğunu və ... necə cənnət əhalisindən olduqlarını danışıb müzakirə (və söhbət) edərlər.
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 326/565)
 
 • Sidretü'l-Münteha ağacının meyvəsindən hər bir meyvə yarılınca içindən yetmiş iki rəng və növ yemək çıxar ki orada o birisinə bənzəyən heç bir rəng və növ yoxdur.
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 312/517)
 
 • ... Cənnətin meyvəsindən qoparınca, yerinə yenisi bitər.
(Ramıq əl-Ehadis-1, s. 98/9)
 
 • Bir kəndli Ərəb, "Ey Allahın Elçisi cənnətin içində meyvə varmı?" deyə soruşdu. Rəsulullah: "Bəli, Tuba deyilən bir ağac var" buyurdu. O şəxs: "Ya Rəsulullah bizim ərazimizdəki hansı ağac ona bənzər?" dedi. Rəsulullah: "Sənin ərazindəki ağaclardan heç biri ona bənzəməz. Lakin sən heç Şama gəldinmi? Çünki orada qoz deyilən bir ağac var ki, bir gövdə üzərinə bitərək yuxarısı -yəni budaqları- yayılar. İşdə bu ağac Tuba ağacına bənzər" buyurdu. O şəxs: "Ya Rəsulullah, o ağacın dib gövdəsinin qalınlığı nə qədərdir?" dedi. Allahın Elçisi: "Sənin ev xalqının dəvələrindən beş yaşına çatan gənc bir dəvə yola çıxsa dibini gəzib əhatə edə bilməz də nəhayət qocalığından boynu qırılar" buyurdu. Kəndli Ərəb: "Cənnətdə üzüm varmı?" deyə təkrar soruşdu. Rəsulullah: "Bəli vardır" buyurdu. O şəxs: "O üzümün salxımının böyüklüyü nə qədərdir?" dedi. Rəsulu Əkrəm: "Alaca qarğanın heç dayanmadan bir aylıq uçub gedəcəyi məsafə qədər" buyurdu. O şəxs: "O üzümün dənələri(nin böyüklüyü) nə qədərdir?" dedi. Allahın Elçisi: "Böyük vedrə kimidir" buyurdu. O şəxs: "Ey Allahın Rəsulu, o üzüm dənəsi məni və ev xalqımı şübhəsiz doyurar" dedi. Rəsulullah: "Bəli səni və ev xalqını və qohumun əksəriyyətini doyurar. Cənnətin xurması ağacın dibindən budaqlarına doğru intizamlı şəkildə yığılmışdır. Meyvələri böyük testilər kimdir. Nə vaxt bir meyvə qoparılsa yerinə başqası gəlir. Cənnətin suyu çuxur olmayan yerlərdən axar. Cənnət üzümünün hər bir salxımı on iki ərşindir."
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 312-313/518)
 
 • Bir adam, "Ya Rəsulullah cənnətin içində xurma vardırmı? Çünki mən xurmanı sevirəm" deyə soruşdu. Rəsulullah: "Bəli vardır. ... cənnət xurmalarının altından budaqları vardır. Budaqlarının başları qızıldandır. Altından budaqları vardır. Aləmlərdən hər hansı bir kimsənin gördüyü paltarların ən gözəli kimi yarpaqları vardır. Altından xurma salxımları vardır. Xurma salxımlarının budağı da qızıldandır. Altından xurma dənəsinin dibində yapışıq pul kimi şeylər vardır. Böyük küplər kimi meyvələr var ki (onlar) köpükdən yumşaq, baldan şirindir."
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 315/522)
 
 • Cənnətdəki xurma ağacının budaqları qırmızı qızılıdır. Sapları yaşıl zümrüddür. Yarpaqları ipək kimidir. Meyvəsi qüllə kimi iri dənəli, qaymağdan yumşaq və çəyirdəksizdir.
(Ramuz əl-Ehadis-2, s. 451/4)
 
 • Cənnətdə xurma ağaclarının budaqları yaşıl zümrüddür. Budaqları qırmızı qızılıdır. Yarpaqları cənnət əhalisi üçün geyimdir. Onun bir qisimi qısa (iç) paltarları, bir qisimi də içi astarlı xarici paltarıdır. Cənnət xurmasının meyvəsi böyük təpsilər və vedrələr kimidir. Süddən daha ağ, baldan şirin, köpükdən yumşaqdır. İçində də çəyirdək yoxdur.
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 314)
 
 • Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) bir qab əncir hədiyyə edilib ondan yeddi və səhabələrinə: "Bundan yeyin. Əgər mən bir meyvənin cənnətdən endiyini söyləsəm həmin meyvə bu əncirdir." buyurdu.
(ölüm-qiyamət-Axirət və Ahirzaman Əlamətləri, s. 313)
 
 • Qarpızdan faydalanın və ona təzim (hörmət) edin. Çünki onun suyu cənnətdən, dadı da cənnət dadındandır... qarpız cənnət (meyvələrin)dəndir.
(ölüm-qiyamət-Axirət və Ahirzaman Əlamətləri, s. 313)
 
 • Dünyada cənnət meyvəsinə bənzəyən şey ancaq banandır. Çünki Allah Təala (cənnətin yemişi haqqında), "Onun yemişləri davamlıdır", buyurmuşdur. Sən isə bananı, yaz və qış ilin hər mövsümündə tapa bilirsən.
(ölüm-qiyamət-Axirət və Ahirzaman Əlamətləri, s. 312-313)
 
 • Cənnət xalqının yeməklərindən ən fəzilətlisi, ən gözəli ətdir. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun.
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 363/654)
 
 • Cənnətdə sənin canın quş istəyəcək. Dərhal qızardılmış olaraq önünə gətirilib qoyulacaq.
(Böyük Hədis Külliyyatı-5, s. 414/10123)
 
 • Cənnətdəki hurilər yaqut və mərcan kimidirlər. Adam onlardan birinin yüzünə baxar da, özünü onun yanağında, aynada gördüyündən daha aydın görər. Onların incilərinin ən ədnası (ən kiçik, ən əhəmiyyətsiz) şərq ilə qərbi işıqlandırar.
(Ramuz əl-Ehadis-2, s. 337/7)
 
 • Cənnət əhlinin bədəni tüksüz, üzü saqqalsız, gözləri sürməlidir, gənclikləri zail olmaz (tükənməz), paltarları köhnəlməz.
((Tirmizi), Kutubu Sittə-14, s. 451/6)
 
 • ... Ona girən nemətə məzhər olar, əziyyət görməz, əbədiyyət qazanar, ölümlə qarşılaşmaz. Paltarı köhnəlməz, gəncliyi itməz.
((Tirmizi), Kutubu Sittə-14, s. 451/6)
 
 • "Ya Rəsulullah! Allah Təalanın: 'İri gözlü hurilərdir' (Vaqiə Surəsi, 22) sözünü mənə izah et" dedim. "Onlar ağ bədənli, iri gözlü, qara quşun qanadları kimi sürməlidir" dedi. "Ya Rəsulullah! Allahın: 'sanki o qadınlar bir yaqut və mərcandır' (Rəhman Surəsi, 58) ayəsini izah et" dedim. "Onlar əl dəyməmiş sədəfdəki inci kimi gözəldirlər" dedi. "Ya Rəsulullah! Allahın: 'O cənnətlərdə yaxşı əxlaqlı gözəl qadınlar vardır' (Rəhman Surəsi, 70) ayəsini izah et" dedim. "Onlar çox gözəl xasiyyətli və gözəl yüzlüdürlər" buyurdu. "Ya Rəsulullah! Allahın: 'Onlar, toz qonmamış yumurta kimidirlər' (Saffat Surəsi, 49) ayəsini izah et" dedim. "Onlar yumurtanın pərdəsi kimi ağ və nazikdirlər" dedi. "Ya Rəsulullah! Allahın: 'Ərlərinə sevimli və bir-birlərinin yaşıdıdırlar' (Vaqiə Surəsi, 37) ayəsini söylə" dedim. "Onlar dünyada qoca, gözləri tutulmuş, saçları ağarmış və zəif olaraq ölmüşkən, Allah onları cənnətdə bakirə, ərlərinə sevimli, aşiq və bağlı, bir-birlərinin yaşıdı edəcək" buyurdu. "Ya Rəsulullah! Dünya qadınlarımı üstündür, yoxsa iri gözlü hurilərmi?" dedim. "Paltarın üzü astarından qiymətli olduğu kimi, dünya qadınları da hurilərdən üstündürlər" dedi. "Niyə ya Rəsulullah?" dedim, belə açıqladı: "Namazları, orucları və Allaha ibadətləri səbəbiylə Allah onların üzlərini nurlandırar, özlərinə ipək paltarlar geydirər. Onların bədənləri ağ, paltarları yaşıl, zinətləri sarı, buxurdanlıqları (tütsülükləri) inci və daraqları qızıldır. Onlar belə söyləyərlər: "Biz burada əbədi qalacağıq. Biz sevimli və xoşbəxtik. Əsla kədərlənib sıxılmarıq. Başqa aləmə köçmədən həmişə burada qalacağıq. Biz bu halımızdan məmnunuq və hər şeyə razıyıq. Heç kimə hirslənmirik. Nə xoşbəxt özlərinə yoldaş olduğumuz və bizə yoldaş olan kəslərə."
(Gənclik və Ölüm, s. 422-423)
 
 • ... Hurilərdən hər qadının üzərində yetmiş qat paltar vardır ki birinin rəngi digərində yoxdur. Həmçinin özünə digərində olmayan yetmiş növ rəngli qoxu verilər. Hurilərdən hər qadın üçün, inci ilə bəzənmiş qırmızı yaqutdan yetmiş taxt, hər taxt üstündə yetmiş döşək, hər döşək üzərində kreslo vardır. Hurilərdən hər qadın üçün ehtiyacı və xidməti üçün yetmiş min xidmətçi qız və yetmiş min xidmətçi kişi vardır. Hər xidmətçinin bərabərində, içində müxtəlif yemək olan altından nimçələr vardır ki, möminlərdən biri o birisində əvvəlki qabda tapa bilmədiyi dadı, ləzzəti tapar...
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 333/591)
 
 • Cənnət əhlinin bir bazarı vardır. Hər Cümə oraya gəlirlər. Şimal küləyi əsər, paltarlarını və üzünü oxşayar. Bunun təsiri ilə hüsün (gözəllik) və camalları (üz gözəlliyi) artar. Beləcə ailələrinə, daha da gözəlləşmiş olaraq dönərlər. Xanımları: "Vallah, bizdən ayrıldıqdan sonra sizin camal və gözəlliyiniz artmış!" deyərlər. Kişilər də: "Sizlər də Allaha and olsun, bizdən sonra çox daha gözəlləşmisiniz." deyərlər.
(Müslim), Kutubu Sittə-14, s. 433/16)
 
 • ... Əgər cənnət əhli qadınlarından bir qadın yer əhlinə görünsəydi, dünyanı və içindəkiləri işıqlığa boğar və ikisinin arasını da gözəl qoxu ilə doldurardı...
((Tirmizi), Böyük Hədis Külliyyatı-5, s. 409/10095)
 
 • ... Orada böyük köşklər, geniş çaylar, bol və yetkin meyvələr, gözəl və dilbər qadınlar, əbədi bir çox və rəngli gözəl paltarlar vardır. Ora yüksək, gözəl və səlim yurdlardan parlaq həyat olan yerdir...
(Ramuz əl-Ehadis-1, s. 170/1)
 
 • ... Onların içində hər hansı bir şeyi əskik olan kimsə yoxdur ki, qarşılaşdığının üzərində gördüyü bəzək paltarlarından ötrü narahat olsun. Sözünün sonu gəlmədən üzərində daha gözəl paltar bürünər...
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 325-326/563)
 
 • ... Cənnətin geyimləri toxunmaz. Cənnətin meyvələri yarılar və ondan paltar çıxar...
(Tezkirei Kurtubi-1, s. 21)
 
 • Cənnətdə xurma ağaclarının budaqları yaşıl zümrüddür. Budaqları qırmızı qızıldır. Yarpaqları cənnət əhalisi üçün geyiniləcək paltarlardır. Onun bir qisimi qısa (iç) paltarları, bir qisimi də içi astarlı xarici paltarlarıdır...
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 314)
 
 • ... Üzərində yetmiş qat paltarı olar. Ən aşağısı Tuba ağacından edilmiş, gəlincik çiçəyi kimi...
(Ramuz əl-Ehadis-1, s. 99/8)
 
 • Cənnətdə elə bir ağac var ki, bir süvari kölgəsində yetmiş, yaxud da yüz il gedər (də bitirə bilməz). O huld (əbədilik) ağacıdır... Cənnətdə bir ağac var ki, bir şəxs dörd yaşlı dişi dəvə balasına, yaxud da beş yaşlı dişi dəvəyə minmiş olsa da sonra ağacın dib tərəfindəki gövdəsini dönməyə başlasa hərəkət etdiyi yerə çatmadan dəvə qocalaraq əldən düşər... Onun təzə budaqları cənnət surlarının kənarındakılara çatmaqdadır. Cənnətdəki hər çay şübhəsiz o ağacın dibindən çıxmaqdadır...
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 311/513)
 
 • Cənnətdə bir ağac vardır ki, minikli şəxs yüz il kölgəsində getsə onu qət edə bilməz. İstəsəniz bu ayəni oxuyun: "Daimi kölgədədirlər, çağlayıb dayanan su başlarındadırlar."
((Tirmizi), Kutubu Sittə-14, s. 427/9)
 
 • ... Tuba cənnətdə bir ağacdır. Böyüklüyü yüz illik yer tutar. Və cənnət paltarları da onun tumurcuqlarından düzələr.
(Ramuz əl-Ehadis-2, s. 313/7)
 
 • ... Cənnət ağaclarının dib gövdəsi inci və qızıl, yuxarısı da meyvədir.
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 315/523)
 
 • Cənnətdə heç bir ağac yoxdur ki gövdəsi qızıldan olmasın.
((Tirmizi), Kutubu Sittə-14, s. 427/10)
 
 • Bu ağacların budaqları qurumaz, yarpaqları tökülməz, suyu itməz, meyvəsi tükənməz.
(İlahi Dinlərdə Cənnət İnancı, s. 54)
 
 • Cənnət çayları, müşk dağlarının yaxud da müşk təpələrinin altından çıxar.
(Tezkireti'l Kurtubi, s. 307/501)
 
 • Əhli cənnətin zinətləri, dəstəmaz suyunun çatdığı dəstəmaz yerlərini tapar.
(Ramuz əl-Ehadis-1, s. 247/7)
 
 • Cənnətdə qızıldan bir dirək və üzərində zəbərcəddən (zümrüd cinsindən parlaq, yaşıl, qiymətli daş) şəhərlər vardır ki, onlar cənnətə ulduzlar kimi işıq verərlər...
(Ramuz əl-Ehadis-1, s. 125/6)
 
 • Cənnətdə, ox qədər bir yer, Günəşin üzərinə doğulduğu və ya batdığı şeydən (dünyadan) daha xeyirlidir.
(Kutubu Sittə-14, s. 429/2)
 
 • Gümüş kərpicdən və qızıl kərpicdən! Suvağı da qoxulu müşk. Cənnətin çınqılları inci və yaqutdan, torpağı da zəfərandır...
((Tirmizi), Kutubu Sittə-14, s. 451/6)
 
 • Sənə, ərşin altından, cənnət xəzinələrindən bir sözə dəlalət edimmi? Belə deyərsən: "La havle vela qüvvətə Mütləq Billah" (Allahdan başqa nə məhrum edəcək, və nə də edəcək bir qüvvət vardır.) O zaman Allah buyurar ki: "Qulum təslim oldu və salamatlıq tapdı.
(Ramuz əl-Ehadis-1, s. 166/3)
 
 • Əhli cənnətin ən aşağı dərəcəli olanının cənnətdəki mülkünü tamaşası (seyr etməsi, gəzməsi) iki min il sürər və bu mülkün ən uzaq hissəsini ən yaxını kimi görər...
(Ramuz əl-Ehadis-1, s. 113/8)
 
 • Əgər cənnətdə olan şeylərdən bir dırnaqlıq hissə görünsəydi yerlə göy arasını bəzəyə boğardı. Əgər cənnət əhlindən bir insan görünüb bilərziklərini göstərsəydi, Günəşin ulduzların işığına üstün gəldiyi kimi Günəşin işığına üstün gələrdi.
((Tirmizi), Böyük Hədis Külliyyatı-5, s. 409/10096)
 
 • Cənnətliklərin başlarında taclar vardır. Tacdakı tək inci, məşriq (Şərq) ilə məğrib (Qərb) arasını işıqlandırar.
((Tirmizi), Kutubu Sittə-14, s. 451/6)
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Gözəl Əxlaqla Bağlı Sözləri

 • Ebü Hüreyrə radıyallahu ənhdən rəvayət edildiyinə görə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Özünü (birbaşa) maraqlandırmayan şeyi tərk etməsi, insanın yaxşı müsəlman olmağındandır."
(Tirmizi, Zühd 11. Əlavə olaraq bax. İbni Macə, Fiten 12)
 
 • Rəvayətə görə, Nəbi Sallallahu əleyhi və səlləmə bir nəfər: Ya Rəsulullah! Mənə nəsihət buyur, xahiş etdi. Rəsulu Əkrəm: Qəzəblənmə buyurdu. Bunun üzərinə həmin insan, Rəsulu Əkrəmə təkrar- təkrar nəsihət etməsini xahiş etdi (hər dəfə) Rəsulu Əkrəm: Qəzəblənmə, buyurdu.
 
 • Rəbbim mənə doqquz şey əmr etdi: Gizli halda da, aşkar halda da Allahdan qorxmamı, hirs və razılıq halında da ədalətli söz söyləməmi, yoxsulluqda da, zənginlikdə də qənaətcil olmağı, məndən ayrılanla da sılaı rəhm (dostluq) etməmi, məni məhrum edənə də verməmi, mənə zülm edəni bağışlamamı, susma halımın təfəkkür olmasını, danışma halımın zikr olmasını, baxışımın ibrət olmasını, bilinəni (doğru və gözəl olanı) əmr etməmi.
(Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16-cı cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 317)
 
 • Sənə zülm edəni bağışla. Sənə küsənə get, sənə pislik edənə yaxşılıq et. Əleyhinə də olsa haqqı söylə.
(Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16.-cı cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 317)
 
 • Harada olursansa ol Allahdan çəkin və pisliyin arxasından yaxşılıq et, bu onu yox edər. İnsanlara yaxşı əxlaqla rəftar et.
(Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16-cı cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 328)
 
 • "İnsanlara gözəl əxlaqla rəftar et."
(İbni Kəsr, Sire, 4:194-195; Saleh Suruç, Kainatın Əfəndisi Peyğəmbərimizin Həyatı, Yeni Asiya Nəşrləri, İstanbul, 1998, s. 507)
 
 • Peyğəmbərimiz (s.ə.v.), Yəmənə göndərdiyi elçilərinə bunları tövsiyə etmişdir: "Sirkə balı pozduğu kimi, pis xasiyyət də əməli ifsad edər."
(İbn Hıbban; Huccetü'l İslam İmam Qəzali, İhyau Ulumid-din, 3-cü cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Güllə, Hüzur Nəşriyyat, İstanbul 1998, s. 111)
 
 • Möminin şərəfi dini, zadəganlığı gözəl əxlaqı, mürüvvəti də ağılıdır.
(İbn Hıbban, Hakim; Huccetü'l İslam İmam Qəzali, İhyau Ulumid-din, 3-cü cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Güllə, Hüzur Nəşriyyat, İstanbul 1998, s. 111-112)
 
 • Rıfk (yumşaqlıq, mülayimlik) bir şeyə girdimi, onu mütləq gözəl edər, bir şeydən də çıxarıldımı, onu mütləq qüsurlu edər.
(Kutubu Sittə, Prof. Dr. İbrahim Canan, cild 7, s. 292)
 
 • " Allaha təqva və gözəl əxlaq." (Ən çox nəyin insanları cənnətə soxacağını soruşurlar.)
(Tirmizi, Birr 62, qütbü sıtte, 16-cı cild , səh. 329)
 
 • Ruhumu qüdrət altında tutan Allaha and içərəm ki, cənnətə yalnız gözəl əxlaq sahibləri girər.
Tirmizi; Huccetü'l İslam İmam Qəzali, İhyau Ulumid-din, 2-ci cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Güllə, Hüzur Nəşriyyat, İstanbul 1998, s. 792
 
 • Möminin mizanında ən çox təşkil edəcək şey gözəl əxlaqdır. Şübhəsiz ki, Allah Təala işi və sözü çirkin olan və həyasızca danışan kimsəni sevməz"
G.Əhməd Ziyauddin, Ramuz Əl Hədis, 1-ci cild, Qönçə Nəşriyyat, İstanbul, 1997, 15/9
 
 • İmanın kamalı, gözəl əxlaqladır.
G,Əhməd Ziyauddin, Ramuz Əl Hədis, 2-ci cild, Qönçə Nəşriyyat, İstanbul, 1997, 344/4
 
 • Gözəl əxlaq səhvləri əridər. Suyun buzu əritdiyi kimi. Pis əxlaq da əməli pozar. Sirkənin balı pozduğu kimi.
(Hz. İbni Abbas r.ə.) Ramuz əl-Hədis s. 215
 
 • "Sizlər insanları mallarınızla məmnun edə bilməzsiniz, onları gözəl üz və gözəl xasiyyətlə məmnun edərsiniz."
Bezzar, Əbu Yala, Taberani; Huccetü'l İslam İmam Qəzali, İhyau Ulumid-din, 3-cü cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Güllə, HüzurNəşriyyat, İstanbul 1998, s. 111
 
 • "Allah Təala asanlıq göstərən və gülər üzlü insanı sevər."
Huccetü'l İslam İmam Qəzali, İhyau Ulumid-din, 2-ci cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Güllə, HüzurNəşriyyat, İstanbul 1998,, s. 444
 
 • "Harada olursansa ol Allahdan çəkin və pisliyin arxasından yaxşılıq et, bu onu yox edər. İnsanlara yaxşı əxlaqla rəftar et."
(Hz. Əbu Zerr r.ə. : Tirmizi, Birr 55 Kutubu sittə, 16-cı cild, səh. 328)
 
 • "Yeyin, sədəqə verin, geyinin. Lakin bunları edərkən israf və təkəbbür etməyin".
(Ibnu Əmr Ibni'l-As r.ə. : Nəsai, Zəkat 66 : Buxari, Libas 1, Kutubu sittə, 16-cı cild, Səh. 361)
 
 • "(Zarafat əsnasında da olsa) haqqdan başqa şey söyləməm."
(Musnedi Əhməd, 2,340 : Tirmizi, Birr 57 Kutubu Sittə, 16-cı cild)
 
 • ...Abdullah ibn Ümid edər belə demişdir: Bir kimsə Peyğəmbərə (səv)a: Mən alver işlərində aldadılıram, dedi. Peyğəmbər də ona: "Sən bir şey almaq istədiyin zaman: (İslamda) aldatma yoxdur, de" buyurdu. Bundan sonra artıq o şəxs bu sözü söyləyər oldu.
(Səhihi Buxari, Cild 5, səh.2225)
 
 • ...Ənəs min Malik (Radıyallahu anh)dan: Rəsulullahın (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) belə buyurduğu rəvayət edilmişdir: "Sizin heç biriniz öz nəfsi üçün arzuladığını (din) qardaşı üçün də yaxud buyurdu ki, qonşusu üçün də - istəmədikcə (tam) iman etmiş olmaz."
(İbni Macə/ 1-ci cild, səh.113)
 
 • ... Cərir min Abdillah əl-Bəcəlidən (r.a.) rəvayət edildiyinə görə; Rəsulullah (s.ə.v.) belə buyurdu, demişdir: "Kim mülayim rəftar etməkdən məhrum olsa, xeyrdən məhrum olar.
(Macə, Cild 9, Səh.475)
 
 • "... Abdullah min Əmr min əl-Asdan (r.a.) rəvayət edildiyinə görə; rəsulullah (s.ə.v.) belə buyurmuşdur. İslam dinini qəbul edən, çatacaq dərəcədə ruzisi verilən və buna qənaətkar olan kimsə şübhəsiz fəlah tapmışdır."
(Macə, Cild 10, Səh.415)
 
 • ... Əmr min Şüaybın babası (Abdullah min Əmr min əl-As) (r.a.)dan rəvayət edildiyinə görə; Rəsulullah (s.ə.v.) belə buyurdu, demişdir: "İsraf və qürur qarışmadıqca yeyin, için, sədəqə verin və geyinin."
(Macə, Cild 9, Səh.385)
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Sevgi, Mərhəmət və Ədalətlə Əlaqədar Sözləri

 
 • Rəsulullah (əleyhissalatu vəssalam) buyurdular ki: "Biriniz qardaşının əxlaqını (Allah üçün) sevirsə bunu özünə söyləsin.
(Kutubu Sittə, 10-cu cild, s. 135; Əbu Davud, Ədəb 122, (5124); Tirmizi Zühd 54, (2393))
 
 • Sizə verməkdə olduğu nemətlərindən ötrü Allahı sevin, məni də Allah məni sevdiyi üçün sevin.
(Tirmizi; Huccetü'l İslam İmam Qəzali, İhyau Ulumid -din, 4-cü cild, s. 594)
 
 • Rəsulullah bir dəfə dua edərkən belə buyurdu: "Ya Rəbbi! Mənə Öz sevgini, sevdiklərinin sevgisini və məni Sənin sevginə yaxınlaşdıracaqların sevgisini nəsib et və Öz sevgini mənə hərarətdən, susuzluqdan yananların, soyuq suya qovuşmasını istəmələrindən sevimli et.
(İmam Qəzali, Kimyanı Səadət, s. 594 ((2) VI/253) ((5) VI/253)
 
 • Ürəyinin yumşalmasını istəyərsənmi? Yetimə mərhəmət et, onun başını tumarla və ona yediyindən yedirt. Ürəyin yumşalar.
(Ramuz əl-Ehadis, Musannif Əhməd Ziyauddin Gümüşhanevi, Tərcüməçi: Əbdüləziz Gözətkinə, cild 1, 11-9)
 
 • "Qardaşını gülər üzlə qarşılamağın, öz qabından qardaşının qabına su verməyin də marufdur."
Tirmizi, Hz. Cabirdən rəvayət etdi qütbü sıttə, 2-ci cild
 
 • " Mömin insan, digər möminə qarşı divar kimidir, bir-birlərini möhkəmləndirərlər."
(Nəsai qütbü sıttə, 2-ci cild, Səh. 374)
 
 • Sizə verməkdə olduğu nemətlərindən ötrü Allahı sevin, məni də Allah məni sevdiyi üçün sevin.
Tirmizi; Huccetü'l İslam İmam Qəzali, İhyau Ulumid -din, 4-cü cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Güllə, Hüzur Nəşriyyat, İstanbul 1998, s. 594
 
 • Allah uğrunda bir-birinə söhbət edən kəslər, Onun kölgəsindən başqa kölgə olmayan gündə, Onun Ərşi Alasının kölgəsindədirlər. Özlərinə nurdan kürsülər qurular. Onların Rəbləri ilə olan məclislərinə, Peyğəmbərlər, sıddıklar və şəhidlər bilə qibtə edərlər.
(Hz. Muaz İbni Cebel r.ə.) Ramuz əl-Hədis s. 233
 
 • "Mömin özü üçün sevdiyini qardaşı üçün də arzular."
Buxari və Müslim; Huccetü'l İslam İmam Qəzali, İhyau Ulumid-din, 3-cü cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Güllə, Hüzur Nəşriyyat, İstanbul 1998, s. 152
 
 • "Hədiyyələşin, bir-birinizi sevin. Bir-birinizə yemək hədiyyə edin. Bu, ruzinizdə genişlik hasil edər."
Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16-cı dəri, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 239
 
 • "Ziyarətləşin, hədiyyələşin. Çünki ziyarət sevgini artırar, hədiyyə də ürəkdəki pis duyğuları söküb atar."
Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16-cı dəri, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 239
 
 • "Bir-birinizi qısqanmayın, bir-birinizə kin tutmayın, bir-birinizə çirkin sözlər söyləməyin, bir-birinizə arxanızı dönməyin, kiminiz kiminizi arxasından çəkişdirməsin. Allahın qulları qardaşlar olun."
Buxari və Müslim; Huccetü'l İslam İmam Qəzali, İhyau Ulumid idin, 3-cü cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Güllə, Hüzur Nəşriyyat, İstanbul 1998, s. 315
 
 • "Sizdən əvvəlki cəmiyyətlərin dərdi sizə də bulaşdı: Həsəd və kin. Kin saxlamaq kökdən qazıyan şeydir. Allaha and içərəm ki, iman etmədikcə cənnətə girə bilməzsiniz. Bir-birinizi sevmədikcə iman etmiş olmazsınız. Sizə bir-birinizi sevəcəyiniz bir şeyi xəbər verim mi? Aranızda salamı yayın."
Tirmizi; Huccetü'l İslam İmam Qəzali, İhyau Ulumid-din, 3-cü cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Güllə, HüzurNəşriyyat, İstanbul 1998, s. 425
 
 • Möminlər bir-birlərini sevən və xeyirlidir, evləri və bədənləri ayrı olsa da. Facirler isə bir-birlərini aldadandır. Evləri və bədənləri toplu olsa da. Və bir-birləri ilə mübarizə edərlər.
(Hz. Ənəs r.ə.) Ramuz əl-Hədis s. 233
 
 • Mərhəmət edin ki, mərhəmət olunasınız. Əfv edin ki, əfv olunasınız. Təəssüf, sözlə vaxt itirənlərə. Təəssüf günahlarına bilərək davam edib, bağışlanma istəməyənlərə.
G.Əhməd Ziyauddin, Ramuz Əl Hədis, 1-ci cild, Qönçə Nəşriyyat, İstanbul, 1997, 70/10
 
 • Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Müjdələyin, nifrət etdirməyin. Bir-birinizlə yaxşı dolanın, ixtilafa düşməyin.
Hz. Səid İbni Əbu Bərdə; G.Əhməd Ziyauddin, Ramuz Əl Hədis, 2-ci cild, Qönçə Nəşriyyat, İstanbul, 1997, 510/5
 
 • Allah yoluna bir-birlərini sevənlər, ərşin kölgəsindən başqa kölgə olmayan o gündə, ərşin kölgəsindədirlər. Nurdan minbərlər üzərində. Onların məkanlarına Nəbilər və Sıddıklar gibtə edər.
(Hz. Muaz r.ə.) Ramuz əl-Hədis s. 233
 
 • Allah yolunda söhbət edənlər, Ərşi Ala ətrafında yaqutdan kürsülər üzərində olar.
(Hz. Əbu Eyyub r.ə) Ramuz əl-Hədis s. 233
 
 • "Sənə zülm edəni bağışla. Sənə küsənə get, sənə pislik edənə yaxşılıq et. Əleyhinə də olsa haqqı söylə."
Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. dəri, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 317
 
 • "Kasıbları sevin və onlara yaxın olun. Siz onları sevsəniz, Allah da sizi sevər. Siz onlara yaxın olsanız, Allah da sizə yaxın olar. Siz onları geydirsəniz, Allah da sizi geydirər. Siz onları yedirsəniz, Allah da sizi yedirər. Siz cömərd olun ki, Allah Təala da sizə qarşı cömərd olsun."
G.Əhməd Ziyauddin, Ramuz Əl Hədis, 1-ci cild, Qönçə Nəşriyyat, İstanbul, 1997, 17/15
 
 • "Zülmdən qaçın. Çünki zülm, qiyamət günü qaranlıqlar olacaq. Xəsislikdən də qaçının, çünki xəsislik, sizdən əvvəlkiləri həlak etmiş, onları bir-birlərinin qanlarını tökməyə, haramlarını halal hesab etməyə sövq etmişdir."
Muslim, Birr 56; Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16-cı cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 357
 
 • Mömin alicənabdır və kərimdir (Hüsnü zənni səbəbilə aldanar). Facir isə hiyləgərdir.
(Hz. Əbu Hüreyrə r.ə.) Ramuz əl-Hədis s. 230
 
 • Mömin hər halında xeyr üzərindədir. Ruhu, Allaha həmd edərkən alınar.
(Hz. İbni Abbas r.ə.) Ramuz əl-Hədis s. 230
 
 • Mömin çiyinləri yumşaq kimsədir (yaxşı dolanandır). O din qardaşına rahatlıq verər. Münafiq isə uzaq dayanar və qardaşına çətinlik verər. Mömin salam verməkdə atılgandır. Münafiq isə gözləyər ki,öncə özünə versinlər.
(Hz. Ənəs r.ə.) Ramuz əl-Hədis s. 230
 
 • Yaxşılıq cənnət qapılarındandır. Və pis ölümü rədd edər. Yaxşılıq adı kimi yaxşıdır. Və dünyada yaxşıolan axirətdə də yaxşılıq əhli olar.
(Hz. İbni Şihab r.ə.) Ramuz əl-Hədis s. 236
 
 • "Ey insanlar diqqət yetirin! Rəbbiniz təkdir. Ərəbin, Ərəb olmayana, Ərəb olmayanın ərəbə, qaranın qırmızıya, qırmızının qaraya, təqvadan kənar, heç bir üstünlüyü yoxdur. Şübhəsiz Allah Təala qatında ən üstününüz, Allah Təaladan ən çox qorxanınızdır."
Müsnedi Əhməd b. Hənbəl, 5/411
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Səbrlə Əlaqədar Sözləri

 
 • "...Yanımda olan xeyrdən (yəni maldan) heç bir şeyi sizlərdən saxlamıram. Bu şübhəsiz ki, kim (istəməyib) iffətli qalmaq istəsə, Allah onu iffətli edər. Kim də səbr etməyə çalışsa, Allah ona da səbir lütf edər. Kim insanlardan müstağni olmaq istəsə, Allah onu müstağni edər. Sizlərə səbirdən daha xeyirli və səbirdən daha geniş heç bir keyfiyyət əsla verilməmişdir!" buyurdu.
(Səhihi Buxari, Cild 14, səh.6401)
 
 • ... Sən, yəqin bir imanla, tam razılıqla Allah üçün çalışmağa müqtədir ola bilsənçalış; əgər buna müqtədir ola bilməsən, xoşuna gəlməyən şeydə səbir etməkdə çox xeyr var. Bunu da bil ki, nüsrət səbirlə birlikdə gəlir, qurtuluş da çətinliklə gəlir, çətinlikdə də asanlıq vardır, bir çətinlik iki asanlığa əsla qələbə çala bilməyəcək.
Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16-cı cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 315
 
 • Səbir imanın yarısı, dəqiq bilgi də imanın tamıdır.
 (Hz. İbni Məsud r.ə) Ramuz Əl-hədis s. 217
 
 • Həya zinətdir. Təqvada kərəmdir. Ən xeyirli minik də səbirdir. Çətinlik halında insanın müsibətinin bərtəraf olmasını Allahdan gözləmək ibadətdir.
(Hz. Cabir r.ə). Ramuz əl-Hədis s. 204
 
 • Möminin vəziyyəti nə qədər qəribədir. Çünki hər işi onun üçün xeyrdir. Bu vəziyyət, yalnız möminə xasdır, başqasına deyil: Ona məmnun olacağı bir şey gəlsə şükr edər, bu isə xeyrdir; bir zərər gəlsə səbr edər, bu da xeyrdir.
Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2-ci cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, 1992, s. 208
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Quran və Sünnə ilə Əlaqədar Sözləri

 
 • Şübhəsiz ki, ən gözəl söz Allahın kitabıdır. Ən gözəl yol da Məhəmmədin (əleyhissalatu vəssəlləm) yoludur. İşlərin ən pisi də dinə zidd olaraq sonradan çıxarılandır.
(3. Buxari, İtisam 2, Edeb70)
 
 • Hər çalışanda bir şövq mövcuddur, hər şövqün də bir sonu vardır. Kimin şövqünün sonu sünnəmdə qalsa doğru yoldadır. Kim də səhv edərsə (sünnəmin xaricində qalar) o da azmışdır."
(Kutubu Sittə, Hədis Nömrə: 83)
 
 • Ebü Rukayye Temim İbni Evs et-Darı radıyallahu ənhdən rəvayət edildiyinə görə, Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm: "Din nəsihətdir" buyurdu. Biz özünə: Kimin üçün nəsihətdir? dedik. Peyğəmbərimiz: "Allah, Kitabı, Elçisi, möminlərin idarəçiləri və bütün müsəlmanlar üçün nəsihətdir" buyurdu.
(Müslim, İman 95. Əlavə olaraq bax. Buxari, İman 42; Ebü Davüd, Ədəb 59; Tirmizi, Birr 17; Nəsai, Bey'at 31, 41)
 
 • Sizin ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədənlərinizdir.
(Buxari, Fezailü'l-Kur'an 21)
 
 • Kim mənə itaət etsə, şübhəsiz ki Allaha itaət etmişdir. Kim də mənə üsyan etsə şübhəsiz ki, Allaha üsyan etmişdir.
(Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16-cı cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 482)
 
 • Quran, Allahın kəlamıdır. Elə isə Quran sahibi, Rəbbinin, qadağan etdiklərini etməmək surəti ilə ona təzim (hörmət) etsin.
(G. Əhməd Ziyauddin, Ramuz Əl Hədis, 1-ci cild, Qönçə Nəşriyyat, İstanbul, 1997, 227/10)
 
 • Kim ki, Quranı rəhbər etsə, Quran onu cənnətə aparar. Kim də etməsə onu da cəhənnəmə aparar.
(G.Əhməd Ziyauddin, Ramuz Əl Hədis, 1-ci cild, Qönçə Nəşriyyat, İstanbul, 1997, 227/9)
 
 • Ey qövmüm, ağır olun. Sizdən əvvəlki ümmətlər, bu etdiyiniz şeylə həlak oldu. Peyğəmbərlərinə qarşı ixtilafları səbəbi ilə və kitablarının bəzisini bəzisinə qarışdırmaları səbəbi ilə.
(G.Əhməd Ziyaüddin, Ramuz Əl Hədis, 2-ci cild, Qönçə Nəşriyyat, İstanbul, 1997, 450/10)
 
 • Hz. Peyğəmbər (s.ə.v.), "sizə əmr etdiklərimi yerinə yetirin, qadağanlarımı da gücünüz çatdığı qədər tərk edin" buyurmuşdur.
(Müslim, səh. 412; İbn Macə, Müqəddimə, 1)
 
 • Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) sünnəsinə uyğun davranılması əmr etdiyi kimi, öz səhabələrinə də uyğun davranılmasını əmr buyurmuşdur: "İçinizdə məndən sonra yaşayanlar bir çox ayrılıqlara şahid olacaq. Sizə sünnəmi, hidayətə çatdırılmış, doğru yolu tapmış xəlifələrimin sünnəsini (yolunu) tövsiyə edirəm. Ona sıx sarılın, sanki dişlərinizlə yapışın, sonradan çıxacaq şeylərdən çəkinin. Çünki hər uydurma bidət, hər bidət pozğunluqdur."
(Əbu Davud, Sünnə, 5)
 
 • "Ümmətimin fəsad zamanında, unudulmuş sünnələrimdən birini canlandırana yüz şəhid savabı verilər"
(İbni Macə)
 
 • Sizə iki şey buraxıram. Bunlara uyğun gəldiyiniz müddətcə əsla azmazsınız: Allahın Kitabı və Rəsulunun sünnəsi.
Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2-ci cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 328
 
 • "Kim ki Quranı rəhbər etsə, Quran onu Cənnətə aparar. Kim də etməsə onu da Cəhənnəmə aparar."
G.Əhməd Ziyauddin, Ramuz Əl Hədis, 1-ci cild, Qönçə Nəşriyyat, İstanbul, 1997, 227/9
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Dua ilə Əlaqədar Sözləri

 
 • Peyğəmbərimiz Allaha özünə gözəl əxlaq və yaxşı xasiyyət verməsi üçün dua etdiyi belə ifadə edilir: "Allahım! Yaradılışımı və əxlaqımı gözəlləşdir. İlahi! Məni əxlaqın pisliklərindən uzaqlaşdır."
(Tırmizi, İmam Əhməd və Hakimdən; Huccetü'l İslam İmam Qəzali, İhyau Ulumid-din, 2-ci cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Güllə, Hüzur Nəşriyyat, İstanbul 1998, s. 789)
 
 • ... Bir şey istəyincə Allahdan istə. Kömək tələb edəcəksənsə Allahdan kömək dilə. Çünki qullar, Allahın yazmadığı bir məsələdə sənə faydalı olmaq üçün bir yerə gəlsələr, bu faydaya müqtədir ola bilməzlər. Allahın yazmadığı bir zərəri sənə vermək üçün bir yerə gəlsələr, buna da müqtədir ola bilməzlər.
Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16-cı cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, 1992, s. 314
 
 • Razılıqdan əmin olaraq Allaha dua edin.
Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16-cı cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 327
 
 • Dua ibadətdən ibarətdir. Allah buyurur ki: "Mənə dua edin, Mən sizə razılıq edim"
(Hz. Numan İbni Bəşir r.ə.) Ramuz əl-Hədis s. 207
 
 • Dua, möminin silahıdır və dinin dirəyidir. Göylərin və yerin nurudur.
(Hz. Əli r.ə.) Ramuz əl-Hədis s. 207
 
 • Əbu Musa əl-Eşaridən belə nəql etdi: Peyğəmbər (səv) bu dua ilə dua ederdi: "Ey Rəbbim! Mənim günahımı, məlumatsızlığımı, hər işimdə israfımı və məndən daha yaxşı bilməkdə olduğun qüsurlarımı bağışla! Ya Allah! Mənim səhvlərimi, qəsdən və məlumatsızlıqdan etdiklərimi, zarafatlarımı bağışlama! Bunların hamısı məndə var. Ya Allah! Əvvəlcədən etdiyim, sonradan edəcəyim; gizlətdiyim, ortaya çıxardığım bütün günahlarımı Sən bağışlama! Önə keçirən ancaq Sənsən, sonraya buraxan da ancaq Sənsən. Sən hər şeyə gücü çatansan!)".
(Səhihi Buxari və Tərcüməsi, Tərcüməçi: Məmməd Sofuoğlu, Ötüken Nəşrləri, İstanbul 1987, Cild 14 səh.6336)
 
 • " Ey ürəkləri təsbit edən Rəbbimiz ! Ürəklərimizi dinin üzərinə təsbit et."
(Nevvas İbnu Səman əl-Kilabi Kutubu Sittə, 16-cı cild , Səh. 536)
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Orucla Əlaqədar Sözləri

 
 • Kim, fəzilətinə inanaraq və qarşılığını Allahdan gözləyərək ramazan orucunu tutarsa, keçmiş günahları bağışlanar.
(Buxari, İman 28, Savm 6; Müslim, Sıyam 203, Müsafirin 175. Aynca bk. Əbu Davüd, Ramazan l, Savm 57; Tirmizi, Savm l. Cənnət 4; Nəsai, Sıyam 39; İbni Macə, İqamət 173, Sıyam 2, 33)
 
 • Əziz və cəlil olan Allah "İnsanın oruc xaricində hər əməli özü üçündür. Oruc mənim üçündür, mükafatını da mən verəcəyəm". Oruc qalxandır. Biriniz oruc tutduğu gün pis söz söyləməsin və döyüşməsin. Əgər biri onu söyərsə: 'Mən orucluyam' desin. Oruclunun rahatlayacağı iki sevinc anı vardır: Biri, iftar etdiyi zaman, digəri də orucunun savabıyla Rəbbinə qovuşduğu andır."
(Buxari, Savm 9; Müslim, Sıyam 163)
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Təmizliklə Əlaqədar Sözləri

 
 • Müsəlmanlıq təmizdir, çirksizdir. Siz də təmiz olun, təmizlənin, Çünki cənnətə təmizlər girər.
(G. Əhməd Ziyauddin, Ramuz Əl Hədis, 1-ci cild, Qönçə Nəşriyyat, İstanbul, 1997, 96/2)
 
 • Cabir izah edər: "Peyğəmbər sallallahu 'əleyhi və səlləm buyurdu ki: "Hilal etmək dişləri təmizləyər, pak edər, diblərini sağlamlaşdırar və ağız qoxusunu gözəl edər."
(Öndər ÇAĞIRAN, Tibbi Nəbəvi, 1-ci Nəşr, Boğaziçi Nəşrləri, İstanbul 1996)
 
 • Şübhə yox ki, Uca Allah təmizdir, təmizliyi sevər. İkramı boldur, ikramı sevər. Cömərddir, cömərdliyi sevər. Artıq evlərinizin ətrafını təmiz saxalayın.
(Et-Tibbin Nebavi s. 216)
 
 • Mənim ümmətim qiyamət günündə üzləri parlaq, əlləri və ayaqları nurlu olaraq qalxacaqdır. Hər kəs gücünün çatdığı qədər bu parlaqlığı artırsın.
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Ailə ilə Əlaqədar Sözləri

 • "... (Abdullah) min Abbasdan (r.a.) rəvayət edildiyinə görə: Rəsulullah (s.ə.v.) belə buyurdu: "Sizin ən xeyirli olanınız, ailəsinə ən yaxşı olanınızdır. Mən də ailəmə yaxşı olanam."
(Macə, Cild 5, Səh.461)
 
 • "Allahdan qorxun. Uşaqlarınızın sizə itaətli olmalarını istədiyiniz qədər siz də onların arasında ədalətlə davranın."
G. Əhməd Ziyauddin, Ramuz Əl Hədis, 1-ci cild, Qönçə Nəşriyyat, İstanbul, 1997, 13/10
 
 • "Bir ata uşağına gözəl əxlaqdan daha üstün miras buraxa bilməz."
Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2-ci cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 512
 
 • "Uşaqlarınıza ikram edin və tərbiyələrini gözəl edin..."
Kutubu Sittə, Müxtəsəri Tərcümə və Şərhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 2-ci cild, Akçağ Nəşrləri, Ankara, s. 515
 
 • "Ən yetkin imana sahib mömin xasiyyəti ən gözəl və ailəsinə qarşı ən nəzakətli, lütfkar olanıdır."
Nəsai, Tirmizi və Hakimin də oxşar mənalı rəvayətləri vardır.; Huccetü'l İslam İmam Qəzali, İhyau Ulumid -din, 2-ci cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Güllə, HüzurNəşriyyat, İstanbul 1998, s. 105
 
 • "Ən xeyirliniz, xanımlarına ən xeyirli olanınızdır. Mən xanımlarına qarşı sizlərin ən yaxşısıyam."
Tirmizi; Huccetü'l İslam İmam Qəzali, İhyau Ulumid -din, 2-ci cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Güllə, Hüzur Nəşriyyat, İstanbul 1998, s. 10
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Dünya Ehtirasını Tərk Etməklə Əlaqədar Sözləri

 
 • Malı yığıb xərcləmə barəsində xəsis davranma ki, Allah ruzisini səndən kəsər, saxlayıb əlində infak etmədən tutma ki, Allah da səndən alar.
(İbni Kəsr, Peyğəmbərimizin Şəmali Möcüzələri, Təməl Nəşriyyat, səh. 87)
 
 • Zənginlik, mal və mülkün çoxluğundan deyil, lakin zənginlik qəlb zənginliyidir.
(Süneni Tirmizi Tərcüməsi Cild: 4, Səh: 195)
 
 • ... Ata Əbi Rebah belə demişdir: Mən ibn Abbasdan eşitdim, belə deyirdi: Mən Peyğəmbər(səv)dən eşitdim, belə buyururdu: "Adəm oğulunun iki vadi dolusu malı olsa, şübhəsiz üçüncüsünü istəyər. Adəm oğulunun iç boşluğunu (tamahını) torpaqdan başqa şey doldura bilməz. Allah (tamahdan) tövbə edən insanın tövbəsini qəbul edər".
(Səhihi Buxari, Cild 14, səh.6373)
 
 • ... Mən Abdullah ibnu'z Zubeyrdən Məkkədə minbər üzərində xütbə oxuyarkən eşitdim; o belə deyirdi: - Ey insanlar! Peyğəmbər (səv) belə buyurdu: "Əgər Adəm oğluna qızıl dolu vadi verilsəydi, o özünə ikinci vadi verilməsini arzu edərdi. Əgər özünə ikinci vadi verilsə, üçüncüsünü istəyərdi. Adəm oğulunun iç boşluğunu ancaq torpaq örtər. Allah da (tamahdan) tövbə edən kimsənin tövbəsini qəbul edər".
(Səhihi Buxari, Cild 14, səh.6374)
 
 • "... (Abdullah) min Abbasdan (r.a.) rəvayət edildiyinə görə: Rəsulullah (s.ə.v.) belə buyurdu: "Sizin ən xeyirli olanınız, ailəsinə ən yaxşı olanınızdır. Mən də ailəmə yaxşı olanam."
(Macə, Cild 5, Səh.461)
 
 • Hakim ibn Hızam belə demişdir: Mən Peyğəmbər(səv)dən istədim; O da mənə verdi. Sonra yenə istədim, O da mənə verdi sonra yenə istədim, yenə verdi. Bundan sonra: "Bu mal." Buyurdu. Peyğəmbər (səv) mənə: "Ya Hakim! Şübhəsiz bu mal yaşıldır, şirindir. Hər kim bu malı nəfs gözəlliyi ilə tamahsız olaraq götürsə, o mal özü üçün bərəkətli olar. Kim də bunu nəfs düşkünlüyü ilə, tamahla götürsə, mal alan üçün bərəkətli olmaz. O tamahkar adam yeyib də heç doymayan (it aclığı xəstəliyinə tutulmuş) şəxs kimi olar. Yüksək əl, alçaq əldən xeyirlidir!" buyurdu.
(Səhihi Buxari, Cild 14, səh.6376)
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Gözəl Söz Söyləməklə Əlaqədar Sözləri

 
 • Əbu Hureyre, Peyğəmbər (səv)dən, "Gözəl və xoş söz sədəqədir" buyurduğunu nəql etmişdir.
(Səhihi Buxari, Cild 13, səf.6013)
 
 • ... Adiyy ibn Xəttim belə demişdir: Peyğəmbər (səv) atəşi zikr etdi, ondan Allaha sığındı və üzünü ondan çevirdi. Sonra yenə atəşi, yəni cəhənnəmi zikr etdi, ondan sığındı və üzünü çevirdi.. "Sizlər tək xurmanın yarısı ilə, bunu da tapa bilməyən gözəl sözlə də olsa atəşdən qorunun" buyurdu.
(Səhihi Buxari, Cild 13, səh.6013)
 
 • Ebu Hureyre, Rəsulullah (səv) belə buyurarkən eşitmişdir: "Qul bəzən içində nə olduğu müəyyən olmayan (yəni pisliyini və nə sabit olacağını düşünmədən) bir söz söyləyər və o söz səbəbindən atəşin içində, günəşin doğulduğu yer ilə batdığı yer arasında daha uzaq bir dərinliyə batıb gedər!".
(Səhihi Buxari, Cild14, səh.6405)
 
 • "... Əbu Hüreyrədən (r.a.) rəvayət edildiyinə görə: Rəsulullah (s.ə.v.) belə buyurdu, demişdir: "Birinizin oruc günü olduğu zaman əsla çirkin söz söyləməsin. Və cahillik etməsin. Əgər bir kimsə ona qarşı cahilcə davransa "Mən orucluyam" desin.'"
(Macə Cild 4, Səh.592)
 
 • "... İbni Ömərdən (r.a.) rəvayət edildiyinə görə; Rəsulullah (s.ə.v.) belə buyurdu demişdir: Bir (mömin) qulun sırf Allah rizasını tələb etmək üçün udduğu hirs qurtumundan Allah qatında savab baxımından daha böyük qurtum yoxdur."
(Macə, Cild 10, Səh.462)
 

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Bərabərliklə Əlaqədar Sözləri

 • Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) insanları irqə və rəngə görə qiymətləndirmə anlayışının bəsitliyi üzərində dayanmış və Vida Xütbəsində ərəb qövmünə xitab olaraq belə söyləmişdir: Soylarla öyünülməz. Ərəblər, ərəb olduqlarından əcəmlərdən, əcəmlər də, əcəm olduqlarından ərəblərdən üstün sayıla bilməzlər. Çünki Allah Qatında ən uca olanınız, ona qarşı gəlməkdən ən çox qaçınanınızdır (ən təqvalınız). Ey insanlar diqqət yetirin! Rəbbiniz təkdir. Ərəbin, ərəb olmayana, ərəb olmayanın ərəbə, qaranın qırmızıya, qırmızının qaraya, təqvadan kənar, heç bir üstünlüyü yoxdur. Şübhəsiz Allah Təala Qatında ən üstününüz, Allah Təaladan ən çox qorxanınızdır.
(Müsnedi Əhməd b. Hənbəl, 5/411)
 
 • Sizin bu soyunuz heç kimə üstünlük və qürur göstərməyə səbəb olacaq şey deyil. (Ey insanlar)! Hamınız Adəmin övladlarısınız. Hamınız bir-birinə bərabər buğda dənələri kimidir. Halbuki, heç kimin heç kimə qarşı din və təqva müstəsna olmaqla üstünlüyü yoxdur. İnsana pis olması üçün- başqalarını tənqid etməsi, kiçik görməsi, xəsis, pis xasiyyətli, həddi aşmış olması yetər.
(Müsnedi Əhməd b. Hənbəl, 4/158, İbnu Kəsr, 4/218)
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."