Duhan Suresi ( 59 Ayet )

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla;

1 . Ha, Mim.

2 . Apaçık Kitab'a andolsun;

3 . Gerçekten Biz onu mübarek bir gecede indirdik, gerçekten Biz uyaranlarız.

4 . Ki onda (o gecede) her hikmetli iş ayrılır.

5 . Katımız'dan bir emir ile; doğrusu Biz, (insanlara elçi) gönderenleriz.

6 . Rabbinden bir rahmet olarak. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.

7 . Eğer kesin bir bilgiyle inanıyorsanız (Allah), göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir.

8 . O'ndan başka İlah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir.

9 . Hayır, onlar şüphe içindedirler; oynayıp-oyalanıyorlar.

10 . Öyleyse sen, göğün açıkça bir duman getireceği günü gözle;

11 . (Bu duman) insanları sarıp-kuşatıverir. İşte bu, acı bir azaptır.

12 . "Rabbimiz, azabı üstümüzden açıp-gider; çünkü biz (artık) iman edicileriz."

13 . Onlar için öğüt alıp-düşünmek nerede? Onlara, açıklayan bir elçi gelmişti.

14 . Sonra, ondan yüz çevirdiler ve dediler ki: "(Bu,) Öğretilmiştir, bir delidir."

15 . Biz sizden bu azabı biraz açıp-gidereceğiz; (ama yine) dönecek olanlarsınız siz.

16 . Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, elbette Biz intikam alacağız.

17 . Andolsun, Biz kendilerinden önce, Firavun'un kavmini de denedik. Onlara kerim bir elçi gelmişti;

18 . "Allah'ın kullarını bana teslim edin; gerçekten ben, sizin için güvenilir bir elçiyim" (demişti).

19 . "Allah'a karşı büyüklenmeyin; şüphesiz size apaçık, bir delil getiriyorum."

20 . "Ve doğrusu ben, sizin taşa tutmanızdan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan (Allah)a sığındım."

21 . "Eğer bana inanmıyorsanız, bu durumda benden kopup-ayrılın."

22 . Sonunda Rabbine: "Gerçekten bunlar, suçlu-günahkar bir kavimdirler" diye dua etti.

23 . (Allah da:) "Öyleyse, kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, muhakkak takip edileceksiniz." (diye duasını kabul edip cevap verdi).

24 . "Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü suda boğulacak bir ordudur."

25 . Onlar nice bahçeler ve pınarlar terk etmişlerdi;

26 . (Nice) Ekinler, güzel konaklar,

27 . Ve içlerinde 'sevinç ve mutluluk içinde' yaşadıkları nimetler,

28 . İşte böyle; Biz bunları başka bir kavme miras olarak verdik.

29 . Onlar için ne gök, ne yer ağlamadı ve onlar (ın azabı) ertelenmedi.

30 . Andolsun, Biz İsrailoğulları'nı o alçaltıcı azaptan kurtardık.

31 . Firavun'dan. Çünkü, o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.

32 . Andolsun, Biz onları bir ilim üzere alemlere üstün kıldık.

33 . Ve onlara, her birinde açık birer imtihan bulunan ayetler verdik.

34 . Muhakkak, bunlar da diyorlar ki:

35 . "(Bütün herşey) Bizim yalnızca ilk ölümümüzdür; biz yeniden diriltilip-kaldırılacak değiliz."

36 . "Eğer doğru sözlüyseniz, şu halde atalarımızı getirin bakalım."

37 . Onlar mı hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ve onlardan öncekiler mi? Biz onları yıkıma uğrattık. Çünkü onlar, suçlu-günahkardı.

38 . Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye yaratmadık.

39 . Biz onları yalnızca hak ile yarattık. Ancak onların çoğu bilmezler.

40 . Şüphesiz o (hakkı batıldan, haklıyı haksızdan) ayırma günü, hepsinin (hesaba çekilecekleri) vakitleridir.

41 . O gün, bir dost dosttan herhangi bir şeyle yarar sağlayamaz. Ve onlara yardım edilmez.

42 . Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka. Şüphesiz O, üstün ve güçlü olandır, esirgeyendir.

43 . Doğrusu, o zakkum ağacı;

44 . Günahkar olanın yemeğidir.

45 . Pota gibi; karınlarda kaynar-durur;

46 . Kaynar-suyun kaynaması gibi.

47 . "Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin."

48 . "Sonra kaynar suyun azabından başının üstüne dökün;"

49 . "(Azabı) Tad; çünkü sen, (kendince) üstün, onurluydun."

50 . "Gerçekten bu, sizin kuşkuya kapıldığınız şeydir."

51 . Muttakilere gelince; muhakkak onlar, güvenli bir makamdadırlar.

52 . Cennetlerde ve pınarlarda,

53 . Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan (elbiseler) giyinirler, karşılıklı (otururlar).

54 . İşte böyle; ve Biz onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

55 . Orda, güvenlik içinde her türlü meyveyi istiyorlar;

56 . Orda, ilk ölümün dışında başka ölüm tadmazlar. Ve (Allah da) onları cehennem azabından korumuştur.

57 . Senin Rabbinden, bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş' budur.

58 . Belki onlar öğüt alıp-düşünürler diye, Biz onu (Kur'an'ı), senin dilinle kolaylaştırdık.

59 . Öyleyse sen gözleyip-bekle; elbette onlar da gözleyip-bekliyorlar.

 

 

 

Bu sayfada Duhan Suresi Türkçe Meali, Duhan Suresi Kuran Mealini sesli dinleyebilir ve Ali Bulaç Duhan Suresi Türkçe Mealini okuyabilir veya yükleyebilirsiniz. Ayrıca Duhan Suresi Mealini indirebilir, Kuran surelerinin Türkçe açıklamaları hakkında bilgiler alabilir, tüm surelerin Türkçe anlamına ve Türkçe Meallerini .pdf olarak bakabilirsiniz. Duhan Suresi Türkçe Mealini sesli dinleyebilir veya yüzüne okuyabilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Dilerseniz, Türkçe Kuran Meali surelerini, paylaş butonunu kullanarak, Facebook ve Twitter gibi sosyal alanlarda da paylaşabilirsiniz.

 

Duhan Suresi Kuran Meali sesli dinle

Duhan Suresi Türkçe Meali indir


Sure Mealleri

1 . Fatiha Suresi 2 . Bakara Suresi 3 . Ali İmran Suresi 4 . Nisa Suresi 5 . Maide Suresi 6 . En'am Suresi 7 . Araf Suresi 8 . Enfal Suresi 9 . Tevbe Suresi 10 . Yunus Suresi 11 . Hud Suresi 12 . Yusuf Suresi 13 . Ra'd Suresi 14 . İbrahim Suresi 15 . Hicr Suresi 16 . Nahl Suresi 17 . İsra Suresi 18 . Kehf Suresi 19 . Meryem Suresi 20 . Taha Suresi 21 . Enbiya Suresi 22 . Hac Suresi 23 . Mü'minun Suresi 24 . Nur Suresi 25 . Furkan Suresi 26 . Şuara Suresi 27 . Neml Suresi 28 . Kasas Suresi 29 . Ankebut Suresi 30 . Rum Suresi 31 . Lokman Suresi 32 . Secde Suresi 33 . Ahzab Suresi 34 . Sebe Suresi 35 . Fatır Suresi 36 . Yasin Suresi 37 . Saffat Suresi 38 . Sad Suresi 39 . Zümer Suresi 40 . Mü'min Suresi 41 . Fussilet Suresi 42 . Şura Suresi 43 . Zuhruf Suresi 44 . Duhan Suresi 45 . Casiye Suresi 46 . Ahkaf Suresi 47 . Muhammed Suresi 48 . Fetih Suresi 49 . Hucurat Suresi 50 . Kaf Suresi 51 . Zariyat Suresi 52 . Tur Suresi 53 . Necm Suresi 54 . Kamer Suresi 55 . Rahman Suresi 56 . Vakıa Suresi 57 . Hadid Suresi 58 . Mücadele Suresi 59 . Haşr Suresi 60 . Mümtehine Suresi 61 . Saff Suresi 62 . Cum'a Suresi 63 . Münafikun Suresi 64 . Tegabün Suresi 65 . Talak Suresi 66 . Tahrim Suresi 67 . Mülk Suresi 68 . Kalem Suresi 69 . Hakka Suresi 70 . Mearic Suresi 71 . Nuh Suresi 72 . Cin Suresi 73 . Müzzemmil Suresi 74 . Müddessir Suresi 75 . Kıyamet Suresi 76 . İnsan Suresi 77 . Mürselat Suresi 78 . Nebe' Suresi 79 . Nazi'at Suresi 80 . Abese Suresi 81 . Tekvir Suresi 82 . İnfitar Suresi 83 . Mutaffifin Suresi 84 . İnşikak Suresi 85 . Buruc Suresi 86 . Tarık Suresi 87 . A'la Suresi 88 . Gaşiye Suresi 89 . Fecr Suresi 90 . Beled Suresi 91 . Şems Suresi 92 . Leyl Suresi 93 . Duha Suresi 94 . İnşirah Suresi 95 . Tin Suresi 96 . Alak Suresi 97 . Kadir Suresi 98 . Beyyine Suresi 99 . Zelzele Suresi 100 . Adiyat Suresi 101 . Kaari'a Suresi 102 . Tekasür Suresi 103 . Asr Suresi 104 . Hümeze Suresi 105 . Fil Suresi 106 . Kureyş Suresi 107 . Ma'un Suresi 108 . Kevser Suresi 109 . Kafirun Suresi 110 . Nasr Suresi 111 . Mesed Suresi 112 . İhlas Suresi 113 . Felak Suresi 114 . Nas Suresi
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top