Necm Suresi ( 62 Ayet )

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla;

1 . Battığı zaman yıldıza andolsun;

2 . Sahibiniz (arkadaşınız olan peygamber) sapmadı ve azmadı.

3 . O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz.

4 . O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

5 . Ona (bu Kur'an'ı) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) öğretmiştir.

6 . (Ki O,) Görünümüyle çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hemen doğruldu.

7 . O, en yüksek bir ufuktaydı.

8 . Sonra yaklaştı, derken sarkıverdi.

9 . Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha yakınlaştı.

10 . Böylece O'nun kuluna vahyettiğini vahyetti.

11 . Onun gördüğünü gönül yalanlamadı.

12 . Yine de siz gördüğü (şey) üzerinde onunla tartışacak mısınız?

13 . Andolsun, onu bir de diğer inişte görmüştü.

14 . Sidretü'l-Münteha'nın yanında.

15 . Ki Cennetü'l-Me'va onun yanındadır.

16 . Sidreyi örten örtmekte iken,

17 . Göz kayıp-şaşmadı ve (sınırı) aşmadı.

18 . Andolsun, o, Rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü.

19 . Gördünüz mü-haber verin; Lat ve Uzza'yı.

20 . Ve üçüncü (put) olan Menat'ı(n herhangi bir güçleri var mı)?

21 . Erkek (evlat) sizin, dişi O'nun mu?

22 . Eğer böyleyse, bu, çarpık bir paylaşma.

23 . Bu (putlar ise,) sizin ve atalarınızın (kendi istek ve öngörünüze göre) isimlendirdiğiniz (keyfi) isimlerden başkası değildir. Allah, onlarla ilgili 'hiçbir delil' indirmemiştir. Onlar, yalnızca zanna ve nefislerinin (alçak) heva (istek ve tutku) olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Oysa andolsun, onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir.

24 . Yoksa insana 'her arzu edip dilekte bulunduğu' şey mi var?

25 . İşte son da, ilk de (ahiret ve dünya) Allah'ındır.

26 . Göklerde nice melekler vardır ki, onların şefaatleri hiçbir şeyle yarar sağlamaz; ancak Allah'ın dileyip razı olduğu kimseye izin verdikten sonra başka.

27 . Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar.

28 . Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Onlar, yalnızca zanna uymaktadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan yana hiçbir yarar sağlamaz.

29 . Şu halde sen, Bizim zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından başkasını istemeyenden yüz çevir.

30 . İşte onların ilimden yana ulaşabildikleri (son sınır) budur. Şüphesiz, senin Rabbin; Kendi yolundan sapanı en iyi bilen O'dur ve hidayet bulanı da en iyi bilen O'dur.

31 . Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır; öyle ki, kötülükte bulunanları, yaptıkları dolayısıyla cezalandırır, güzel davranışta bulunanları da daha güzeliyle ödüllendirir.

32 . Ki onlar, ufak tefek günahlar dışında, günahın büyük olanından ve çirkin utanmazlıklardan kaçınırlar. Şüphesiz senin Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir; hem sizi topraktan inşa ettiği (yarattığı) ve siz daha annelerinizin karnında cenin halinde bulunduğunuz zaman da. Öyleyse kendinizi temize çıkarıp-durmayın. O, sakınanı daha iyi bilendir.

33 . Şimdi, o yüz çevireni gördün mü?

34 . Azıcık verdi ve gerisini kaya gibi sımsıkı elinde tuttu.

35 . Gaybın ilmi onun yanında da o mu görüyor?

36 . Yoksa Musa'nın sahifelerinde olan kendisine haber verilmedi mi?

37 . Ve vefa eden İbrahim'in (sahifelerinde) olan...

38 . Doğrusu, hiçbir günahkar, bir başkasının günah yükünü yüklenmez.

39 . Şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur.

40 . Şüphesiz kendi emeği (veya çabası) görülecektir.

41 . Sonra ona en eksiksiz karşılık verilecektir.

42 . Elbette son varış Rabbine olacaktır.

43 . Doğrusu, güldüren ve ağlatan O'dur.

44 . Doğrusu, öldüren ve dirilten O'dur.

45 . Doğrusu, çiftleri; erkek ve dişiyi, yaratan O'dur.

46 . Bir damla sudan (döl yatağına) meni döküldüğü zaman.

47 . Gerçek şu ki, diğer diriltme (yeniden neş'et) de O'na aittir.

48 . Doğrusu, muhtaç olmaktan O kurtardı ve sermaye verip-hoşnut kıldı.

49 . Doğrusu, 'Şi'ra (yıldızı)nın' Rabbi O'dur.

50 . Doğrusu, önce gelen Ad (halkın)ı O yıkıma uğrattı.

51 . Semud'u da. Böylelikle (o halklardan kimseyi) bırakmadı.

52 . Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.

53 . Altı üstüne gelen (Lut kavminin) şehirlerini de O yerin dibine geçirdi.

54 . Böylece ona (o toplumun başına) sardırdığını sardırdı.

55 . Öyleyse, Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun?

56 . Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.

57 . O yaklaşmakta olan yaklaştı.

58 . Onu Allah'ın dışında ortaya çıkaracak başka (hiçbir güç yoktur).

59 . Şimdi siz, bu sözden mi şaşkınlığa düşüyorsunuz?

60 . (Alayla) Gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz.

61 . Ve şuursuzca baş kaldırıyorsunuz.

62 . Hemen, Allah'a secde edin ve (yalnızca O'na) kulluk edin.

 

 

 

Bu sayfada Necm Suresi Türkçe Meali, Necm Suresi Kuran Mealini sesli dinleyebilir ve Ali Bulaç Necm Suresi Türkçe Mealini okuyabilir veya yükleyebilirsiniz. Ayrıca Necm Suresi Mealini indirebilir, Kuran surelerinin Türkçe açıklamaları hakkında bilgiler alabilir, tüm surelerin Türkçe anlamına ve Türkçe Meallerini .pdf olarak bakabilirsiniz. Necm Suresi Türkçe Mealini sesli dinleyebilir veya yüzüne okuyabilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Dilerseniz, Türkçe Kuran Meali surelerini, paylaş butonunu kullanarak, Facebook ve Twitter gibi sosyal alanlarda da paylaşabilirsiniz.

 

Necm Suresi Kuran Meali sesli dinle

Necm Suresi Türkçe Meali indir


Sure Mealleri

1 . Fatiha Suresi 2 . Bakara Suresi 3 . Ali İmran Suresi 4 . Nisa Suresi 5 . Maide Suresi 6 . En'am Suresi 7 . Araf Suresi 8 . Enfal Suresi 9 . Tevbe Suresi 10 . Yunus Suresi 11 . Hud Suresi 12 . Yusuf Suresi 13 . Ra'd Suresi 14 . İbrahim Suresi 15 . Hicr Suresi 16 . Nahl Suresi 17 . İsra Suresi 18 . Kehf Suresi 19 . Meryem Suresi 20 . Taha Suresi 21 . Enbiya Suresi 22 . Hac Suresi 23 . Mü'minun Suresi 24 . Nur Suresi 25 . Furkan Suresi 26 . Şuara Suresi 27 . Neml Suresi 28 . Kasas Suresi 29 . Ankebut Suresi 30 . Rum Suresi 31 . Lokman Suresi 32 . Secde Suresi 33 . Ahzab Suresi 34 . Sebe Suresi 35 . Fatır Suresi 36 . Yasin Suresi 37 . Saffat Suresi 38 . Sad Suresi 39 . Zümer Suresi 40 . Mü'min Suresi 41 . Fussilet Suresi 42 . Şura Suresi 43 . Zuhruf Suresi 44 . Duhan Suresi 45 . Casiye Suresi 46 . Ahkaf Suresi 47 . Muhammed Suresi 48 . Fetih Suresi 49 . Hucurat Suresi 50 . Kaf Suresi 51 . Zariyat Suresi 52 . Tur Suresi 53 . Necm Suresi 54 . Kamer Suresi 55 . Rahman Suresi 56 . Vakıa Suresi 57 . Hadid Suresi 58 . Mücadele Suresi 59 . Haşr Suresi 60 . Mümtehine Suresi 61 . Saff Suresi 62 . Cum'a Suresi 63 . Münafikun Suresi 64 . Tegabün Suresi 65 . Talak Suresi 66 . Tahrim Suresi 67 . Mülk Suresi 68 . Kalem Suresi 69 . Hakka Suresi 70 . Mearic Suresi 71 . Nuh Suresi 72 . Cin Suresi 73 . Müzzemmil Suresi 74 . Müddessir Suresi 75 . Kıyamet Suresi 76 . İnsan Suresi 77 . Mürselat Suresi 78 . Nebe' Suresi 79 . Nazi'at Suresi 80 . Abese Suresi 81 . Tekvir Suresi 82 . İnfitar Suresi 83 . Mutaffifin Suresi 84 . İnşikak Suresi 85 . Buruc Suresi 86 . Tarık Suresi 87 . A'la Suresi 88 . Gaşiye Suresi 89 . Fecr Suresi 90 . Beled Suresi 91 . Şems Suresi 92 . Leyl Suresi 93 . Duha Suresi 94 . İnşirah Suresi 95 . Tin Suresi 96 . Alak Suresi 97 . Kadir Suresi 98 . Beyyine Suresi 99 . Zelzele Suresi 100 . Adiyat Suresi 101 . Kaari'a Suresi 102 . Tekasür Suresi 103 . Asr Suresi 104 . Hümeze Suresi 105 . Fil Suresi 106 . Kureyş Suresi 107 . Ma'un Suresi 108 . Kevser Suresi 109 . Kafirun Suresi 110 . Nasr Suresi 111 . Mesed Suresi 112 . İhlas Suresi 113 . Felak Suresi 114 . Nas Suresi
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top