Rahman Suresi ( 78 Ayet )

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla;

1 . Rahman (olan Allah)

2 . Kur'an'ı öğretti.

3 . İnsanı yarattı.

4 . Ona beyanı öğretti.

5 . Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.

6 . Bitki ve ağaç (O'na) secde etmektedirler.

7 . Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizanı koydu.

8 . Sakın mizanda 'haksızlık ve taşkınlık yapmayın.'

9 . Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.

10 . Yere gelince, onu da (yaratılmış bütün) varlıklar için alçalttı-koydu.

11 . Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var.

12 . Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler.

13 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

14 . İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.

15 . Cann'ı (cinni) da 'yalın-dumansız bir ateşten' yarattı.

16 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

17 . O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

18 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

19 . Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi.

20 . İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.

21 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

22 . İkisinden de inci ve mercan çıkar.

23 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

24 . Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O'nundur.

25 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

26 . (Yer) Üzerindeki herşey yok olucudur;

27 . Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (Kendisi) baki kalacaktır.

28 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

29 . Göklerde ve yerde olan ne varsa O'ndan ister. O, her gün bir iştedir.

30 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

31 . Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin), yakında (ahirette hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız.

32 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

33 . Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp-geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşın; ancak 'üstün bir güç (sultan)' olmaksızın aşamazsınız.

34 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

35 . İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş) kıpkızıl bir duman salıverilir de 'kurtulup-başaramazsınız.'

36 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

37 . Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;

38 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

39 . İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz.

40 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

41 . (Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

42 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

43 . İşte bu, suçlu-günahkarların kendisini yalanladıkları cehennemdir.

44 . Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp-dolaşırlar.

45 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

46 . Rabbin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.

47 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

48 . Çeşit çeşit 'inceliklere ve güzelliklere' (veya her türden sık ağaçlara) sahiptirler.

49 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

50 . İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.

51 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

52 . İkisinde de her meyveden iki çift vardır.

53 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

54 . Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve-devşirmesi (ordakilere) yakın (kolay)dır.

55 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

56 . Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

57 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

58 . Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.

59 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

60 . İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır?

61 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

62 . Bu-ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

63 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

64 . Alabildiğine yemyeşildirler.

65 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

66 . İçlerinde durmaksızın fışkırıp-akan iki pınar vardır.

67 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

68 . İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır.

69 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

70 . Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.

71 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

72 . Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.

73 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

74 . Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

75 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

76 . Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar.

77 . Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

78 . Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne Yücedir.

 

 

 

Bu sayfada Rahman Suresi Türkçe Meali, Rahman Suresi Kuran Mealini sesli dinleyebilir ve Ali Bulaç Rahman Suresi Türkçe Mealini okuyabilir veya yükleyebilirsiniz. Ayrıca Rahman Suresi Mealini indirebilir, Kuran surelerinin Türkçe açıklamaları hakkında bilgiler alabilir, tüm surelerin Türkçe anlamına ve Türkçe Meallerini .pdf olarak bakabilirsiniz. Rahman Suresi Türkçe Mealini sesli dinleyebilir veya yüzüne okuyabilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Dilerseniz, Türkçe Kuran Meali surelerini, paylaş butonunu kullanarak, Facebook ve Twitter gibi sosyal alanlarda da paylaşabilirsiniz.

 

Rahman Suresi Kuran Meali sesli dinle

Rahman Suresi Türkçe Meali indir


Sure Mealleri

1 . Fatiha Suresi 2 . Bakara Suresi 3 . Ali İmran Suresi 4 . Nisa Suresi 5 . Maide Suresi 6 . En'am Suresi 7 . Araf Suresi 8 . Enfal Suresi 9 . Tevbe Suresi 10 . Yunus Suresi 11 . Hud Suresi 12 . Yusuf Suresi 13 . Ra'd Suresi 14 . İbrahim Suresi 15 . Hicr Suresi 16 . Nahl Suresi 17 . İsra Suresi 18 . Kehf Suresi 19 . Meryem Suresi 20 . Taha Suresi 21 . Enbiya Suresi 22 . Hac Suresi 23 . Mü'minun Suresi 24 . Nur Suresi 25 . Furkan Suresi 26 . Şuara Suresi 27 . Neml Suresi 28 . Kasas Suresi 29 . Ankebut Suresi 30 . Rum Suresi 31 . Lokman Suresi 32 . Secde Suresi 33 . Ahzab Suresi 34 . Sebe Suresi 35 . Fatır Suresi 36 . Yasin Suresi 37 . Saffat Suresi 38 . Sad Suresi 39 . Zümer Suresi 40 . Mü'min Suresi 41 . Fussilet Suresi 42 . Şura Suresi 43 . Zuhruf Suresi 44 . Duhan Suresi 45 . Casiye Suresi 46 . Ahkaf Suresi 47 . Muhammed Suresi 48 . Fetih Suresi 49 . Hucurat Suresi 50 . Kaf Suresi 51 . Zariyat Suresi 52 . Tur Suresi 53 . Necm Suresi 54 . Kamer Suresi 55 . Rahman Suresi 56 . Vakıa Suresi 57 . Hadid Suresi 58 . Mücadele Suresi 59 . Haşr Suresi 60 . Mümtehine Suresi 61 . Saff Suresi 62 . Cum'a Suresi 63 . Münafikun Suresi 64 . Tegabün Suresi 65 . Talak Suresi 66 . Tahrim Suresi 67 . Mülk Suresi 68 . Kalem Suresi 69 . Hakka Suresi 70 . Mearic Suresi 71 . Nuh Suresi 72 . Cin Suresi 73 . Müzzemmil Suresi 74 . Müddessir Suresi 75 . Kıyamet Suresi 76 . İnsan Suresi 77 . Mürselat Suresi 78 . Nebe' Suresi 79 . Nazi'at Suresi 80 . Abese Suresi 81 . Tekvir Suresi 82 . İnfitar Suresi 83 . Mutaffifin Suresi 84 . İnşikak Suresi 85 . Buruc Suresi 86 . Tarık Suresi 87 . A'la Suresi 88 . Gaşiye Suresi 89 . Fecr Suresi 90 . Beled Suresi 91 . Şems Suresi 92 . Leyl Suresi 93 . Duha Suresi 94 . İnşirah Suresi 95 . Tin Suresi 96 . Alak Suresi 97 . Kadir Suresi 98 . Beyyine Suresi 99 . Zelzele Suresi 100 . Adiyat Suresi 101 . Kaari'a Suresi 102 . Tekasür Suresi 103 . Asr Suresi 104 . Hümeze Suresi 105 . Fil Suresi 106 . Kureyş Suresi 107 . Ma'un Suresi 108 . Kevser Suresi 109 . Kafirun Suresi 110 . Nasr Suresi 111 . Mesed Suresi 112 . İhlas Suresi 113 . Felak Suresi 114 . Nas Suresi
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top