Vakıa Suresi ( 96 Ayet )

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla;

1 . Vakıa (kesin bir gerçek olan kıyamet) vuku bulduğu zaman,

2 . Onun vukuuna (gerçekleşmesine artık) yalan diyecek yoktur.

3 . O aşağılatıcı, yücelticidir.

4 . Yer, şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı,

5 . Ve dağlar darmadağın olup ufalandığı,

6 . Derken toz duman halinde dağılıp-savrulduğu,

7 . Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman;

8 . İşte o "Ashab-ı Meymene", ne (kutludur o) "Ashab-ı Meymene".

9 . "Ashab-ı Meş'eme" ne (mutsuz ve uğursuzdur o) "Ashab-ı Meş'eme".

10 . Yarışıp öne geçenler de, öne geçmiş öncülerdir.

11 . İşte onlar, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlardır.

12 . Nimetlerle-donatılmış cennetler içinde;

13 . Birçoğu geçmiş (ümmet)lerden,

14 . Birazı da sonrakilerden.

15 . 'Özenle işlenmiş mücevher' tahtlar üzerindedirler.

16 . Karşılıklı yaslanmışlardır.

17 . Çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dönüp dolaşır;

18 . Kaynağından (doldurulmuş) testiler, ibrikler ve kadehler,

19 . Ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir.

20 . Arzulayıp-seçecekleri meyveler,

21 . Canlarının çektiği kuş eti.

22 . Ve iri gözlü huriler,

23 . Sanki saklı inciler gibi;

24 . Yaptıklarına bir karşılık olmak üzere (onlara sunulur);

25 . Orada, ne 'saçma ve boş bir söz' işitirler, ne günaha sokma.

26 . Yalnızca bir söz (işitirler:) "Selam, selam."

27 . "Ashab-ı Yemin", ne (kutludur o) "Ashab-ı Yemin."

28 . Yüklü dalları bükülmüş kiraz (ağaçları),

29 . Üstüste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçları, 

30 . Yayılıp-uzanmış gölgeler,

31 . Durmaksızın akan su(lar);

32 . Ve (daha) birçok meyveler arasında, 

33 . Kesilip-eksilmeyen ve yasaklanmayan (meyveler).

34 . Yükseklere-kurulmuş döşekler (sedirler).

35 . Gerçek şu ki, Biz onları yeni bir inşa (yaratma) ile inşa edip-yarattık.

36 . Onları hep bakireler olarak kıldık, 

37 . Eşlerine sevgiyle tutkun (ve) hep yaşıt,

38 . "Ashab-ı Yemin" olanlar için.

39 . (Bunların) Birçoğu geçmiş (ümmet)lerden, 

40 . Birçoğu da sonrakilerdendir.

41 . "Ashab-ı Şimal", ne (mutsuzdur o) "Ashab-ı Şimal."

42 . Hücrelere işleyen kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su,

43 . Ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler.

44 . Ki o, ne serindir, ne ferahlatıcı (kerim).

45 . Çünkü onlar, bundan önce varlık içinde şımartılmış olanlardı.

46 . Onlar, büyük günah üzerinde ısrarlı davrananlardı.

47 . Ve derlerdi ki: "Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuzda mı, gerçekten biz mi diriltilecekmişiz?"

48 . "Önceden gelip-geçmiş atalarımız da mı?"

49 . De ki: "Şüphesiz, öncekiler de ve sonrakiler de."

50 . "Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır." 

51 . Sonra gerçekten siz, ey sapık olan yalanlayıcılar,

52 . Şüphesiz zakkum olan bir ağaçtan yiyeceksiniz.

53 . Böylece karınları(nızı) ondan dolduracaksınız.

54 . Onun üzerine de alabildiğine kaynar sudan içeceksiniz.

55 . Üstelik 'içtikçe susayan hasta develerin' içişi gibi içeceksiniz.

56 . İşte bu, onların din (hesap ve ceza) gününde şölenleridir.

57 . Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz?

58 . Şimdi (rahimlere) dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü?

59 . Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa Yaratıcı Biz miyiz?

60 . Sizin aranızda ölümü takdir eden Biziz ve Bizim önümüze geçilmiş değildir; 

61 . (Yerinize) Benzerlerinizi getirip-değiştirme ve sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde-inşa etme konusunda. 

62 . Andolsun, ilk inşa (yaratma)yı bildiniz; ama öğüt alıp-düşünmeniz gerekmez mi?

63 . Şimdi ekmekte olduğunuz (tohum)u gördünüz mü?

64 . Onu sizler mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren Biz miyiz? 

65 . Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık; böylelikle şaşar-kalırdınız.

66 . (Şöyle de sızlanırdınız:) "Doğrusu biz, ağır bir borç altına girip-zorlandık."

67 . "Hayır, biz büsbütün yoksun bırakıldık."

68 . Şimdi siz, içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü?

69 . Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren Biz miyiz?

70 . Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık; şükretmeniz gerekmez mi?

71 . Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü?

72 . Onun ağacını sizler mi inşa ettiniz (yarattınız), yoksa onu inşa eden Biz miyiz?

73 . Biz onu hem bir öğüt ve hatırlatma (konusu), hem ihtiyacı olanlara bir meta kıldık.

74 . Şu halde büyük Rabbini ismiyle tesbih et.

75 . Hayır, yıldızların yer (mevki)lerine yemin ederim.

76 . Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir. 

77 . Elbette bu, bir Kur'an-ı Kerim'dir.

78 . Saklanmış-korunmuş bir Kitap'ta (yazılı)dır.

79 . Ona, temizlenip-arınmış olanlardan başkası dokunamaz.

80 . Alemlerin Rabbinden indirilmedir.

81 . Şimdi siz bu sözü mü hor görüp-küçümsüyorsunuz?

82 . Ve rızkınızı (Kur'an'dan yararlanma nimetini bırakıp onu) mutlaka yalan saymaktan ibaret mi kılıyorsunuz?

83 . Hele can boğaza gelip dayandığında,

84 . Ki o sırada siz (sadece) bakıp-durursunuz,

85 . Biz ona sizden daha yakınız; ancak görmezsiniz.

86 . İşte o vakit, eğer ceza görmeyecek iseniz,

87 . Eğer doğru söylüyorsanız, onu, (çıkmakta olan canı) geri çevirsenize.

88 . Eğer o (ölecek kişi), yakın kılınan (mukarreb olan)lardan ise,

89 . Bu durumda rahatlık, güzel rızık ve nimetlerle donatılmış cennet (onundur).

90 . Ve eğer "Ashab-ı Yemin"den ise,

91 . Artık, "Ashab-ı Yemin"den selam sana.

92 . Ve eğer o, yalanlayan sapıklardan ise,

93 . Artık (onun için) alabildiğine kaynar sudan bir şölen vardır.

94 . Ve çılgınca yanan ateşe bir atılma da.

95 . Şüphesiz bu, kesin bilgi ifade eden bir gerçektir (Hakku'l-Yakin).

96 . Öyleyse büyük Rabbini ismiyle tesbih et. 

 

 

 

Bu sayfada Vakıa Suresi Türkçe Meali, Vakıa Suresi Kuran Mealini sesli dinleyebilir ve Ali Bulaç Vakıa Suresi Türkçe Mealini okuyabilir veya yükleyebilirsiniz. Ayrıca Vakıa Suresi Mealini indirebilir, Kuran surelerinin Türkçe açıklamaları hakkında bilgiler alabilir, tüm surelerin Türkçe anlamına ve Türkçe Meallerini .pdf olarak bakabilirsiniz. Vakıa Suresi Türkçe Mealini sesli dinleyebilir veya yüzüne okuyabilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Dilerseniz, Türkçe Kuran Meali surelerini, paylaş butonunu kullanarak, Facebook ve Twitter gibi sosyal alanlarda da paylaşabilirsiniz.

 

Vakıa Suresi Kuran Meali sesli dinle

Vakıa Suresi Türkçe Meali indir


Sure Mealleri

1 . Fatiha Suresi 2 . Bakara Suresi 3 . Ali İmran Suresi 4 . Nisa Suresi 5 . Maide Suresi 6 . En'am Suresi 7 . Araf Suresi 8 . Enfal Suresi 9 . Tevbe Suresi 10 . Yunus Suresi 11 . Hud Suresi 12 . Yusuf Suresi 13 . Ra'd Suresi 14 . İbrahim Suresi 15 . Hicr Suresi 16 . Nahl Suresi 17 . İsra Suresi 18 . Kehf Suresi 19 . Meryem Suresi 20 . Taha Suresi 21 . Enbiya Suresi 22 . Hac Suresi 23 . Mü'minun Suresi 24 . Nur Suresi 25 . Furkan Suresi 26 . Şuara Suresi 27 . Neml Suresi 28 . Kasas Suresi 29 . Ankebut Suresi 30 . Rum Suresi 31 . Lokman Suresi 32 . Secde Suresi 33 . Ahzab Suresi 34 . Sebe Suresi 35 . Fatır Suresi 36 . Yasin Suresi 37 . Saffat Suresi 38 . Sad Suresi 39 . Zümer Suresi 40 . Mü'min Suresi 41 . Fussilet Suresi 42 . Şura Suresi 43 . Zuhruf Suresi 44 . Duhan Suresi 45 . Casiye Suresi 46 . Ahkaf Suresi 47 . Muhammed Suresi 48 . Fetih Suresi 49 . Hucurat Suresi 50 . Kaf Suresi 51 . Zariyat Suresi 52 . Tur Suresi 53 . Necm Suresi 54 . Kamer Suresi 55 . Rahman Suresi 56 . Vakıa Suresi 57 . Hadid Suresi 58 . Mücadele Suresi 59 . Haşr Suresi 60 . Mümtehine Suresi 61 . Saff Suresi 62 . Cum'a Suresi 63 . Münafikun Suresi 64 . Tegabün Suresi 65 . Talak Suresi 66 . Tahrim Suresi 67 . Mülk Suresi 68 . Kalem Suresi 69 . Hakka Suresi 70 . Mearic Suresi 71 . Nuh Suresi 72 . Cin Suresi 73 . Müzzemmil Suresi 74 . Müddessir Suresi 75 . Kıyamet Suresi 76 . İnsan Suresi 77 . Mürselat Suresi 78 . Nebe' Suresi 79 . Nazi'at Suresi 80 . Abese Suresi 81 . Tekvir Suresi 82 . İnfitar Suresi 83 . Mutaffifin Suresi 84 . İnşikak Suresi 85 . Buruc Suresi 86 . Tarık Suresi 87 . A'la Suresi 88 . Gaşiye Suresi 89 . Fecr Suresi 90 . Beled Suresi 91 . Şems Suresi 92 . Leyl Suresi 93 . Duha Suresi 94 . İnşirah Suresi 95 . Tin Suresi 96 . Alak Suresi 97 . Kadir Suresi 98 . Beyyine Suresi 99 . Zelzele Suresi 100 . Adiyat Suresi 101 . Kaari'a Suresi 102 . Tekasür Suresi 103 . Asr Suresi 104 . Hümeze Suresi 105 . Fil Suresi 106 . Kureyş Suresi 107 . Ma'un Suresi 108 . Kevser Suresi 109 . Kafirun Suresi 110 . Nasr Suresi 111 . Mesed Suresi 112 . İhlas Suresi 113 . Felak Suresi 114 . Nas Suresi
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top