Hakka Suresi ( 52 Ayet )

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla;

1 . 'Elbette gerçekleşecek olan' (kıyamet).

2 . Nedir o 'muhakkak gerçekleşecek olan?'

3 . O gerçekleşecek olanı (kıyameti) sana bildiren nedir?

4 . Semud ve Ad (toplumları), karia'yı yalan saydılar.

5 . Bu nedenle Semud (halkı), korkunç bir sesle helak edildi.

6 . Ad (halkın)a gelince; onlar da, uğultu yüklü, azgın bir kasırga ile helak edildiler.

7 . (Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün, aralık vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün.

8 . Şimdi onlardan hiç arta kalan (bir şey) görüyor musun?

9 . Firavun (kavmi), ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı da hep) o hata ile (tarih sahnesine) geldiler.

10 . Böylece Rablerinin elçisine isyan ettiler. Bu yüzden onları, şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı.

11 . Gerçek şu ki, su taştığı zaman, o gemide Biz sizi taşıdık;

12 . Öyle ki, onu sizlere bir ibret (hatırlatma ve öğüt) kılalım. 'Gerçeği belleyip kavrayabilen' kullar da onu belleyip-kavrasın.'

13 . Artık sur'a tek bir üfürülüşle üfürüleceği.

14 . Yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldırılacağı, ardından tek bir çarpma ile birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman.

15 . İşte o gün, vakıa (bir gerçek olan kıyamet) artık vukubulmuş (gerçekleşmiş)tur.

16 . Gök yarılıp-çatlamıştır; artık o gün, 'sarkmış-za'fa uğramıştır.'

17 . Melek(ler) ise, onun çevresi üzerindedir. O gün, Rabbinin arşını onların da üstünde sekiz (melek) taşır.

18 . Siz o gün arzolunursunuz; sizden yana hiçbir gizli (şey), gizli kalmaz.

19 . Artık kitabı sağ-eline verilen kişi, der ki: "Alın, kitabımı okuyun."

20 . "Çünkü ben, gerçekten hesabıma kavuşacağımı sanmış (anlamış)tım."

21 . Artık o, hoşnut bir yaşama içindedir.

22 . Yüksek bir cennette.

23 . Devşirilecek (meyve ve eşsiz ürün)leri pek yakındır.

24 . "Geride kalan günlerde, 'peşin olarak sunduklarınıza karşılık olmak üzere,' afiyetle yiyin ve için."

25 . Kitabı sol eline verilen ise; o da, der ki: "Bana keşke kitabım verilmeseydi."

26 . "Hesabımı hiç bilmeseydim."

27 . "Keşke o (ölüm herşeyi) kesip bitirseydi.

28 . "Malım bana hiçbir yarar sağlayamadı."

29 . "Güç ve kudretim yok olup gitti."

30 . (Allah buyruk verir:) "Onu tutuklayın, hemen bağlayın."

31 . "Sonra çılgın alevlerin içine atın."

32 . "Daha sonra onu, uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincire vurup gönderin."

33 . "Çünkü, o, büyük olan Allah'a iman etmiyordu."

34 . "Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı."

35 . "Bundan dolayı bugün, kendisine hiçbir sıcak dost yoktur."

36 . "İrin ve kan karışımından başka bir yemek yoktur."

37 . "Bunu da, hata edenlerden başkası yemez."

38 . Hayır; gördüklerinize yemin ederim,

39 . Görmediklerinize de.

40 . Hiç şüphesiz o (Kur'an), şerefli bir elçinin kesin sözüdür.

41 . O, bir şairin sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz?

42 . Bir kahinin de sözü değildir. Ne az öğüt alıp-düşünüyorsunuz?

43 . Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir.

44 . Eğer o, Bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı.

45 . Muhakkak onun sağ-elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik.

46 . Sonra onun can damarını elbette keserdik.

47 . O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip-uzaklaştıramazdı.

48 . Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.

49 . Elbette Biz, içinizde yalanlayanların bulunduğunu biliyoruz.

50 . Gerçekten o (Kur'an), kafirler için bir hasrettir.

51 . Ve şüphesiz o, kesin bir gerçektir (hakku'l-yakîn).

52 . Öyleyse, büyük Rabbini ismiyle tesbih et.

 

 

 

Bu sayfada Hakka Suresi Türkçe Meali, Hakka Suresi Kuran Mealini sesli dinleyebilir ve Ali Bulaç Hakka Suresi Türkçe Mealini okuyabilir veya yükleyebilirsiniz. Ayrıca Hakka Suresi Mealini indirebilir, Kuran surelerinin Türkçe açıklamaları hakkında bilgiler alabilir, tüm surelerin Türkçe anlamına ve Türkçe Meallerini .pdf olarak bakabilirsiniz. Hakka Suresi Türkçe Mealini sesli dinleyebilir veya yüzüne okuyabilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Dilerseniz, Türkçe Kuran Meali surelerini, paylaş butonunu kullanarak, Facebook ve Twitter gibi sosyal alanlarda da paylaşabilirsiniz.

 

Hakka Suresi Kuran Meali sesli dinle

Hakka Suresi Türkçe Meali indir


Sure Mealleri

1 . Fatiha Suresi 2 . Bakara Suresi 3 . Ali İmran Suresi 4 . Nisa Suresi 5 . Maide Suresi 6 . En'am Suresi 7 . Araf Suresi 8 . Enfal Suresi 9 . Tevbe Suresi 10 . Yunus Suresi 11 . Hud Suresi 12 . Yusuf Suresi 13 . Ra'd Suresi 14 . İbrahim Suresi 15 . Hicr Suresi 16 . Nahl Suresi 17 . İsra Suresi 18 . Kehf Suresi 19 . Meryem Suresi 20 . Taha Suresi 21 . Enbiya Suresi 22 . Hac Suresi 23 . Mü'minun Suresi 24 . Nur Suresi 25 . Furkan Suresi 26 . Şuara Suresi 27 . Neml Suresi 28 . Kasas Suresi 29 . Ankebut Suresi 30 . Rum Suresi 31 . Lokman Suresi 32 . Secde Suresi 33 . Ahzab Suresi 34 . Sebe Suresi 35 . Fatır Suresi 36 . Yasin Suresi 37 . Saffat Suresi 38 . Sad Suresi 39 . Zümer Suresi 40 . Mü'min Suresi 41 . Fussilet Suresi 42 . Şura Suresi 43 . Zuhruf Suresi 44 . Duhan Suresi 45 . Casiye Suresi 46 . Ahkaf Suresi 47 . Muhammed Suresi 48 . Fetih Suresi 49 . Hucurat Suresi 50 . Kaf Suresi 51 . Zariyat Suresi 52 . Tur Suresi 53 . Necm Suresi 54 . Kamer Suresi 55 . Rahman Suresi 56 . Vakıa Suresi 57 . Hadid Suresi 58 . Mücadele Suresi 59 . Haşr Suresi 60 . Mümtehine Suresi 61 . Saff Suresi 62 . Cum'a Suresi 63 . Münafikun Suresi 64 . Tegabün Suresi 65 . Talak Suresi 66 . Tahrim Suresi 67 . Mülk Suresi 68 . Kalem Suresi 69 . Hakka Suresi 70 . Mearic Suresi 71 . Nuh Suresi 72 . Cin Suresi 73 . Müzzemmil Suresi 74 . Müddessir Suresi 75 . Kıyamet Suresi 76 . İnsan Suresi 77 . Mürselat Suresi 78 . Nebe' Suresi 79 . Nazi'at Suresi 80 . Abese Suresi 81 . Tekvir Suresi 82 . İnfitar Suresi 83 . Mutaffifin Suresi 84 . İnşikak Suresi 85 . Buruc Suresi 86 . Tarık Suresi 87 . A'la Suresi 88 . Gaşiye Suresi 89 . Fecr Suresi 90 . Beled Suresi 91 . Şems Suresi 92 . Leyl Suresi 93 . Duha Suresi 94 . İnşirah Suresi 95 . Tin Suresi 96 . Alak Suresi 97 . Kadir Suresi 98 . Beyyine Suresi 99 . Zelzele Suresi 100 . Adiyat Suresi 101 . Kaari'a Suresi 102 . Tekasür Suresi 103 . Asr Suresi 104 . Hümeze Suresi 105 . Fil Suresi 106 . Kureyş Suresi 107 . Ma'un Suresi 108 . Kevser Suresi 109 . Kafirun Suresi 110 . Nasr Suresi 111 . Mesed Suresi 112 . İhlas Suresi 113 . Felak Suresi 114 . Nas Suresi
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top