Mearic Suresi ( 44 Ayet )

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla;

1 . İstekte bulunan biri, (muhakkak) gerçekleşecek olan bir azabı istedi.

2 . Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.

3 . (Bu azap) Yüce makamlar sahibi olan Allah'tandır.

4 . Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.

5 . Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret.

6 . Çünkü, gerçekten onlar, bunu uzak görüyorlar.

7 . Biz ise, onu pek yakın görüyoruz.

8 . Gökyüzünün erimiş maden gibi olacağı gün;

9 . Dağlar da (etrafa uçuşmuş) rengarenk yün gibi olacak.

10 . (Böyle bir günde) Hiçbir yakın dost bir yakın dostu sormaz.

11 . Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu-günahkar, o günün azabına karşılık olmak üzere, oğullarını fidye olarak vermek ister;

12 . Kendi eşini ve kardeşini,

13 . Ve onu barındıran aşiretini de;

14 . Yeryüzünde bulunanların tümünü (verse de); sonra bir kurtulsa.

15 . Hayır; (hiçbiri kabul edilmez). Doğrusu o (cehennem), cayır cayır yanmakta olan ateştir:

16 . Başın derisini kavurup-soyar.

17 . Yüz çevirip arkasını döneni çağırır-durur.

18 . (Durmaksızın mal ve servet) Toplayıp bir yerde (üstüste) yığmakta olanı.

19 . Gerçekten, insan, 'bencil ve haris' olarak yaratıldı.

20 . Kendisine bir şer (kötülük) dokunduğu zaman feryadı basar.

21 . Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur (veya cimrilik eder).

22 . Ancak namaz kılanlar hariç;

23 . Ki onlar, namazlarında süreklidirler.

24 . Ve onların mallarında belirli bir hak vardır:

25 . Yoksul ve yoksun olan(lar)için.

26 . Onlar, din gününü tasdik etmektedirler.

27 . Rablerinin azabına karşı (daimi) bir korku duymaktadırlar.

28 . Şüphesiz Rablerinin azabından emin olunamaz.

29 . Ve onlar, ırzlarını (ferç) korurlar;

30 . Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.

31 . Fakat bunun ötesini arayanlar, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir.

32 . (Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir.

33 . Şahidliklerinde dosdoğru davrananlardır.

34 . Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır.

35 . İşte onlar, cennetler içinde ağırlananlardır.

36 . Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar.

37 . Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.

38 . Onlardan her biri, nimetlerle donatılmış cennete gireceğini mi umuyor (tamah ediyor)?

39 . Hayır; doğrusu Biz onları bildikleri şeyden yarattık.

40 . Artık, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim; Biz gerçekten güç yetireniz;

41 . Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarını getirip-değiştirmeye. Üstelik Bizim önümüze geçilemez.

42 . Şu halde sen, kendilerine vadedilen (azap) günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak; dalıp-oynasınlar, oyalansınlar.

43 . Kabirlerinden koşarcasına çıkarılacakları gün, sanki onlar dikili birşeye yönelmiş gibidirler.

44 . Gözleri 'korkudan ve dehşetten düşük' yüzlerini de bir zillet kaplamış; işte bu, kendilerine vadedilmekte olan (kıyamet ve azap) günüdür.

 

 

 

Bu sayfada Mearic Suresi Türkçe Meali, Mearic Suresi Kuran Mealini sesli dinleyebilir ve Ali Bulaç Mearic Suresi Türkçe Mealini okuyabilir veya yükleyebilirsiniz. Ayrıca Mearic Suresi Mealini indirebilir, Kuran surelerinin Türkçe açıklamaları hakkında bilgiler alabilir, tüm surelerin Türkçe anlamına ve Türkçe Meallerini .pdf olarak bakabilirsiniz. Mearic Suresi Türkçe Mealini sesli dinleyebilir veya yüzüne okuyabilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Dilerseniz, Türkçe Kuran Meali surelerini, paylaş butonunu kullanarak, Facebook ve Twitter gibi sosyal alanlarda da paylaşabilirsiniz.

 

Mearic Suresi Kuran Meali sesli dinle

Mearic Suresi Türkçe Meali indir


Sure Mealleri

1 . Fatiha Suresi 2 . Bakara Suresi 3 . Ali İmran Suresi 4 . Nisa Suresi 5 . Maide Suresi 6 . En'am Suresi 7 . Araf Suresi 8 . Enfal Suresi 9 . Tevbe Suresi 10 . Yunus Suresi 11 . Hud Suresi 12 . Yusuf Suresi 13 . Ra'd Suresi 14 . İbrahim Suresi 15 . Hicr Suresi 16 . Nahl Suresi 17 . İsra Suresi 18 . Kehf Suresi 19 . Meryem Suresi 20 . Taha Suresi 21 . Enbiya Suresi 22 . Hac Suresi 23 . Mü'minun Suresi 24 . Nur Suresi 25 . Furkan Suresi 26 . Şuara Suresi 27 . Neml Suresi 28 . Kasas Suresi 29 . Ankebut Suresi 30 . Rum Suresi 31 . Lokman Suresi 32 . Secde Suresi 33 . Ahzab Suresi 34 . Sebe Suresi 35 . Fatır Suresi 36 . Yasin Suresi 37 . Saffat Suresi 38 . Sad Suresi 39 . Zümer Suresi 40 . Mü'min Suresi 41 . Fussilet Suresi 42 . Şura Suresi 43 . Zuhruf Suresi 44 . Duhan Suresi 45 . Casiye Suresi 46 . Ahkaf Suresi 47 . Muhammed Suresi 48 . Fetih Suresi 49 . Hucurat Suresi 50 . Kaf Suresi 51 . Zariyat Suresi 52 . Tur Suresi 53 . Necm Suresi 54 . Kamer Suresi 55 . Rahman Suresi 56 . Vakıa Suresi 57 . Hadid Suresi 58 . Mücadele Suresi 59 . Haşr Suresi 60 . Mümtehine Suresi 61 . Saff Suresi 62 . Cum'a Suresi 63 . Münafikun Suresi 64 . Tegabün Suresi 65 . Talak Suresi 66 . Tahrim Suresi 67 . Mülk Suresi 68 . Kalem Suresi 69 . Hakka Suresi 70 . Mearic Suresi 71 . Nuh Suresi 72 . Cin Suresi 73 . Müzzemmil Suresi 74 . Müddessir Suresi 75 . Kıyamet Suresi 76 . İnsan Suresi 77 . Mürselat Suresi 78 . Nebe' Suresi 79 . Nazi'at Suresi 80 . Abese Suresi 81 . Tekvir Suresi 82 . İnfitar Suresi 83 . Mutaffifin Suresi 84 . İnşikak Suresi 85 . Buruc Suresi 86 . Tarık Suresi 87 . A'la Suresi 88 . Gaşiye Suresi 89 . Fecr Suresi 90 . Beled Suresi 91 . Şems Suresi 92 . Leyl Suresi 93 . Duha Suresi 94 . İnşirah Suresi 95 . Tin Suresi 96 . Alak Suresi 97 . Kadir Suresi 98 . Beyyine Suresi 99 . Zelzele Suresi 100 . Adiyat Suresi 101 . Kaari'a Suresi 102 . Tekasür Suresi 103 . Asr Suresi 104 . Hümeze Suresi 105 . Fil Suresi 106 . Kureyş Suresi 107 . Ma'un Suresi 108 . Kevser Suresi 109 . Kafirun Suresi 110 . Nasr Suresi 111 . Mesed Suresi 112 . İhlas Suresi 113 . Felak Suresi 114 . Nas Suresi
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top