Nebe' Suresi ( 40 Ayet )

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla;

1 . Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?

2 . O büyük haberi mi?

3 . Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.

4 . Hayır; yakında bileceklerdir.

5 . Yine hayır; yakında bileceklerdir.

6 . Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?

7 . Dağları da birer kazık?

8 . Sizi çift çift yarattık.

9 . Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

10 . Geceyi bir örtü yaptık.

11 . Gündüzü bir geçim-vakti kıldık.

12 . Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik.

13 . Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.

14 . Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan 'bardaktan boşanırcasına su' indirdik.

15 . Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye.

16 . Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de.

17 . Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

18 . Sur'a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.

19 . O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.

20 . Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.

21 . Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.

22 . Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir.

23 . Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.

24 . Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.

25 . Kaynar sudan ve irinden başka.

26 . (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak,

27 . Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.

28 . Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.

29 . Oysa Biz, herşeyi yazıp saymışızdır.

30 . Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını arttırmayacağız;

31 . Gerçek şu ki, muttakiler için 'bir kurtuluş ve mutluluk' vardır.

32 . Nice bahçeler ve üzüm bağları.

33 . Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

34 . Dopdolu kadehler.

35 . İçinde, ne 'boş ve saçma bir söz' işitirler, ne bir yalan.

36 . Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu).

37 . Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O'na hitap etmeye güç yetiremezler.

38 . Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.

39 . İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüşyolu edinsin.

40 . Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: "Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim" diyecek.

 

 

 

Bu sayfada Nebe' Suresi Türkçe Meali, Nebe' Suresi Kuran Mealini sesli dinleyebilir ve Ali Bulaç Nebe' Suresi Türkçe Mealini okuyabilir veya yükleyebilirsiniz. Ayrıca Nebe' Suresi Mealini indirebilir, Kuran surelerinin Türkçe açıklamaları hakkında bilgiler alabilir, tüm surelerin Türkçe anlamına ve Türkçe Meallerini .pdf olarak bakabilirsiniz. Nebe' Suresi Türkçe Mealini sesli dinleyebilir veya yüzüne okuyabilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Dilerseniz, Türkçe Kuran Meali surelerini, paylaş butonunu kullanarak, Facebook ve Twitter gibi sosyal alanlarda da paylaşabilirsiniz.

 

Nebe' Suresi Kuran Meali sesli dinle

Nebe' Suresi Türkçe Meali indir


Sure Mealleri

1 . Fatiha Suresi 2 . Bakara Suresi 3 . Ali İmran Suresi 4 . Nisa Suresi 5 . Maide Suresi 6 . En'am Suresi 7 . Araf Suresi 8 . Enfal Suresi 9 . Tevbe Suresi 10 . Yunus Suresi 11 . Hud Suresi 12 . Yusuf Suresi 13 . Ra'd Suresi 14 . İbrahim Suresi 15 . Hicr Suresi 16 . Nahl Suresi 17 . İsra Suresi 18 . Kehf Suresi 19 . Meryem Suresi 20 . Taha Suresi 21 . Enbiya Suresi 22 . Hac Suresi 23 . Mü'minun Suresi 24 . Nur Suresi 25 . Furkan Suresi 26 . Şuara Suresi 27 . Neml Suresi 28 . Kasas Suresi 29 . Ankebut Suresi 30 . Rum Suresi 31 . Lokman Suresi 32 . Secde Suresi 33 . Ahzab Suresi 34 . Sebe Suresi 35 . Fatır Suresi 36 . Yasin Suresi 37 . Saffat Suresi 38 . Sad Suresi 39 . Zümer Suresi 40 . Mü'min Suresi 41 . Fussilet Suresi 42 . Şura Suresi 43 . Zuhruf Suresi 44 . Duhan Suresi 45 . Casiye Suresi 46 . Ahkaf Suresi 47 . Muhammed Suresi 48 . Fetih Suresi 49 . Hucurat Suresi 50 . Kaf Suresi 51 . Zariyat Suresi 52 . Tur Suresi 53 . Necm Suresi 54 . Kamer Suresi 55 . Rahman Suresi 56 . Vakıa Suresi 57 . Hadid Suresi 58 . Mücadele Suresi 59 . Haşr Suresi 60 . Mümtehine Suresi 61 . Saff Suresi 62 . Cum'a Suresi 63 . Münafikun Suresi 64 . Tegabün Suresi 65 . Talak Suresi 66 . Tahrim Suresi 67 . Mülk Suresi 68 . Kalem Suresi 69 . Hakka Suresi 70 . Mearic Suresi 71 . Nuh Suresi 72 . Cin Suresi 73 . Müzzemmil Suresi 74 . Müddessir Suresi 75 . Kıyamet Suresi 76 . İnsan Suresi 77 . Mürselat Suresi 78 . Nebe' Suresi 79 . Nazi'at Suresi 80 . Abese Suresi 81 . Tekvir Suresi 82 . İnfitar Suresi 83 . Mutaffifin Suresi 84 . İnşikak Suresi 85 . Buruc Suresi 86 . Tarık Suresi 87 . A'la Suresi 88 . Gaşiye Suresi 89 . Fecr Suresi 90 . Beled Suresi 91 . Şems Suresi 92 . Leyl Suresi 93 . Duha Suresi 94 . İnşirah Suresi 95 . Tin Suresi 96 . Alak Suresi 97 . Kadir Suresi 98 . Beyyine Suresi 99 . Zelzele Suresi 100 . Adiyat Suresi 101 . Kaari'a Suresi 102 . Tekasür Suresi 103 . Asr Suresi 104 . Hümeze Suresi 105 . Fil Suresi 106 . Kureyş Suresi 107 . Ma'un Suresi 108 . Kevser Suresi 109 . Kafirun Suresi 110 . Nasr Suresi 111 . Mesed Suresi 112 . İhlas Suresi 113 . Felak Suresi 114 . Nas Suresi
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top