Fecr Suresi ( 30 Ayet )

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla;

1 . Fecre andolsun,

2 . On geceye,

3 . Çifte ve tek'e,

4 . Akıp-gittiği zaman geceye,

5 . Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?

6 . Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?

7 . 'Yüksek sütunlar' sahibi İrem'e?

8 . Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

9 . Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?

10 . Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?

11 . Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.

12 . Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırmış-arttırmışlardı.'

13 . Bundan dolayı, Rabbin, onların üzerine bir azap kamçısı çarpıverdi.

14 . Çünkü senin Rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir.

15 . Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir keremde bulunsa, nimetler verse: "Rabbim bana ikram etti" der.

16 . Ama ne zaman onu deneyerek, rızkını kıssa, hemen: "Rabbim bana ihanet etti" der.

17 . Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz.

18 . Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

19 . Mirası, sınır tanımaz (helal, haram aldırmaz) bir tarzda yiyorsunuz.

20 . Malı 'bir yığma tutkusu ve hırsıyla' seviyorsunuz.

21 . Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,

22 . Rabbin(in buyruğu) geldiği ve melekler dizi dizi durduğu zaman;

23 . O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp-hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda?

24 . Der ki: "Keşke hayatım için, (önceden bir şeyler) takdim edebilseydim."

25 . Artık o gün hiç kimse (Allah'ın) vereceği azap gibi azaplandıramaz.

26 . Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.

27 . Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,

28 . Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön.

29 . Artık kullarımın arasına gir.

30 . Cennetime gir.

 

 

 

Bu sayfada Fecr Suresi Türkçe Meali, Fecr Suresi Kuran Mealini sesli dinleyebilir ve Ali Bulaç Fecr Suresi Türkçe Mealini okuyabilir veya yükleyebilirsiniz. Ayrıca Fecr Suresi Mealini indirebilir, Kuran surelerinin Türkçe açıklamaları hakkında bilgiler alabilir, tüm surelerin Türkçe anlamına ve Türkçe Meallerini .pdf olarak bakabilirsiniz. Fecr Suresi Türkçe Mealini sesli dinleyebilir veya yüzüne okuyabilir veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Dilerseniz, Türkçe Kuran Meali surelerini, paylaş butonunu kullanarak, Facebook ve Twitter gibi sosyal alanlarda da paylaşabilirsiniz.

 

Fecr Suresi Kuran Meali sesli dinle

Fecr Suresi Türkçe Meali indir


Sure Mealleri

1 . Fatiha Suresi 2 . Bakara Suresi 3 . Ali İmran Suresi 4 . Nisa Suresi 5 . Maide Suresi 6 . En'am Suresi 7 . Araf Suresi 8 . Enfal Suresi 9 . Tevbe Suresi 10 . Yunus Suresi 11 . Hud Suresi 12 . Yusuf Suresi 13 . Ra'd Suresi 14 . İbrahim Suresi 15 . Hicr Suresi 16 . Nahl Suresi 17 . İsra Suresi 18 . Kehf Suresi 19 . Meryem Suresi 20 . Taha Suresi 21 . Enbiya Suresi 22 . Hac Suresi 23 . Mü'minun Suresi 24 . Nur Suresi 25 . Furkan Suresi 26 . Şuara Suresi 27 . Neml Suresi 28 . Kasas Suresi 29 . Ankebut Suresi 30 . Rum Suresi 31 . Lokman Suresi 32 . Secde Suresi 33 . Ahzab Suresi 34 . Sebe Suresi 35 . Fatır Suresi 36 . Yasin Suresi 37 . Saffat Suresi 38 . Sad Suresi 39 . Zümer Suresi 40 . Mü'min Suresi 41 . Fussilet Suresi 42 . Şura Suresi 43 . Zuhruf Suresi 44 . Duhan Suresi 45 . Casiye Suresi 46 . Ahkaf Suresi 47 . Muhammed Suresi 48 . Fetih Suresi 49 . Hucurat Suresi 50 . Kaf Suresi 51 . Zariyat Suresi 52 . Tur Suresi 53 . Necm Suresi 54 . Kamer Suresi 55 . Rahman Suresi 56 . Vakıa Suresi 57 . Hadid Suresi 58 . Mücadele Suresi 59 . Haşr Suresi 60 . Mümtehine Suresi 61 . Saff Suresi 62 . Cum'a Suresi 63 . Münafikun Suresi 64 . Tegabün Suresi 65 . Talak Suresi 66 . Tahrim Suresi 67 . Mülk Suresi 68 . Kalem Suresi 69 . Hakka Suresi 70 . Mearic Suresi 71 . Nuh Suresi 72 . Cin Suresi 73 . Müzzemmil Suresi 74 . Müddessir Suresi 75 . Kıyamet Suresi 76 . İnsan Suresi 77 . Mürselat Suresi 78 . Nebe' Suresi 79 . Nazi'at Suresi 80 . Abese Suresi 81 . Tekvir Suresi 82 . İnfitar Suresi 83 . Mutaffifin Suresi 84 . İnşikak Suresi 85 . Buruc Suresi 86 . Tarık Suresi 87 . A'la Suresi 88 . Gaşiye Suresi 89 . Fecr Suresi 90 . Beled Suresi 91 . Şems Suresi 92 . Leyl Suresi 93 . Duha Suresi 94 . İnşirah Suresi 95 . Tin Suresi 96 . Alak Suresi 97 . Kadir Suresi 98 . Beyyine Suresi 99 . Zelzele Suresi 100 . Adiyat Suresi 101 . Kaari'a Suresi 102 . Tekasür Suresi 103 . Asr Suresi 104 . Hümeze Suresi 105 . Fil Suresi 106 . Kureyş Suresi 107 . Ma'un Suresi 108 . Kevser Suresi 109 . Kafirun Suresi 110 . Nasr Suresi 111 . Mesed Suresi 112 . İhlas Suresi 113 . Felak Suresi 114 . Nas Suresi
Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top