< <

Maraqlı olan suallara cavablar

Türk İslam Birliyindən bəhs edərkən Türkiyənin liderliyində bu birliyin qurulacağını deyirsiniz. Türkiyənin liderliyini nəyə istinad edərək müdafiə edirsiniz və bu vəziyyət, İslam dünyasının öndə gedənləri tərəfindən qəbul edilə bilərmi?

 Türk İslam Birliyinin əsas lideri  Türkiyə olacaq. Türkiyənin bu birliyin lideri olması göstərdiyi əziyyətin və xidmətin müqabilindədir. Türkiyənin liderliyi bütün Türk və Müsəlman ölkələri tərəfindən də ürəkdən  qəbul edilir və istənilir. Bunun təməlində həm Türkiyənin tarixi təcrübəsi, həm də Türk Millətinin saysız hadisələrlərlə sübut olunmuş gözəl əxlaqı durur.Türk Millətinin lider olmaq istəyi əsla bir irq üstünlüyü düşüncəsinə söykənmir. Yəni, bunun özündə "biz lider olaq, digərləri bizə tabe olsun" və ya "biz üstünük, digər irqlər bizə tabe olmalıdır" kimi ağıl və məntiqdən kənar fikirlər, üstəlik də Quran əxlaqına  heç uyğun olmayan bir düşüncə durmur. Söz mövzusu olan əxlaqi bir üstünlükdür. Ediləcək olan liderlik də əslində qorumağa,qayğı göstərməyə xidmət etmək üçün əziyyəti və məsuliyyəti öz üzərinə götürmə məsələsidir, bir növ böyük qardaşlıq xüsusiyyətidir.

Türk Millətinin bu tarixi məsuliyyəti yerinə yetirəcək olmasının ən əhəmiyyətli dəlillərindən biri isə Peyğəmbər Əfəndimizin (s.ə.v) hədislərində, axır zamanda İstanbula və Türkiyəyə xüsusilə diqqət çəkilməsidir. Peyğəmbərimizin (s.ə.v) hədislərində xəbər verildiyi kimi, Hz. Mehdi (ə.s.) İstanbulda fəaliyyət göstərəcək, dağınıq olan Türk dövlətlərini birləşdirərək Türk İslam Birliyini təsis edəcək və yanında müqəddəs əmanətlərlə birlikdə meydana çıxacaq. Mövzuyla əlaqədar hədislər aşağıda göstərilmişdir:

 

Hz. Mehdinin (ə.s.) İstanbulu mənən fəth etməsi

Hz. İbni Əmrdən (r.ə.) rəvayət edilmişdir: Peyğəmbərimiz (səv) buyurdu ki: Ey Ümmət! Altı şey vardır ki; onlar olmadan qiyamət qopmaz… Altıncısı,

Mədinənin fəthi.

-Deyildi ki: Hansı mədinə? (hansı şəhər?)

-Buyurdu ki: Konstantiniyye (İstanbul).

(*) Bu Konstantiniyyenin Hz Mehdi (ə.s.) tərəfindən ediləcək fəthidir. (Qiyamət Əlamətləri, 204 Ramıq-əl Ehadis, 296)

Allah Konstantiniyyeni (İstanbulu) çox sevdiyi dostlarının vasitəsilə (Hz. Mehdi (ə.s.)) fəth edəcək... Onlardan xəstəliyi və kədəri qaldıracaq. (Qiyamət Əlamətləri, s. 181) Diyarlar onun (Hz. Mehdinin (ə.s.)) əmrinə tabe olacaqlar.

Allahı Təala onun (Hz. Mehdi (ə.s.)) əlində Konstantiniyyenin (İstanbulun) mənən fəthini asanlaşdırar. (Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiyy-ül Axır Zaman, s. 56)

 

Hz. Mehdi (ə.s.) Türklər arasında xidmət edəcək

Hz Mehdi (ə.s.) Rumdan, yəni Türklərdən (çünki, köhnədən Türkiyəyə Diyarı Rum deyilirdi) ayrılmayacaq. (İş'afü'r-Rağıbin'den canlı, Tilsimlər, s. 212.)

Tirmizidən olan bir hədisdə "Hz. Mehdinin (ə.s.) Ərəbə hakim olana qədər qiyamətin qopmayacağından" (Tirmizi, Fiten:43) danışılır, buradan Ərəblərin içindən çıxmayacağını anlayırıq. Çünki Ərəblilərə hakim olmaq üçün onların xaricində olmaq lazımdır. (Qiyamət Əlamətləri, s. 170)

Şərqdən bir sıra insanlar çıxacaq və Hz Mehdiyə (ə.s.) zəmin hazırlayacaqlar. Hz Mehdi (ə.s.) onlar arasında hökmdar olacaq. (İbni Macə, Kitab-ül Fiten: 35 (4088) Bu hədis şərqdə olan və ya şərqdən gələn bir millət içərisindən çıxacağını göstərməkdədir ki Allahu aləm bunlar o zamanlar şərqdə olan, sonradan Anadoluya yerləşən Türklərə işarə etməkdədir. (Qiyamət Əlamətləri, s. 171)

İbni Hal idin və Kurtubi, Hz. Mehdinin (ə.s.) Məşriq (Şərq), Xorasansa (Xəzər dənizinin qərbində qalan hissəsi) və Amurderya (Ceyhun çayı) tərəflərindən (bu bölgələr türklərin yaşadığı bölgələrdir) çıxacağı qeyd edilmişdir. (MacDonald, İslamın Ensiklopediyası, 7:478.)

Bütün bunlar, Hz. Mehdinin (ə.s.) sıx fəaliyyətini türklər içərisində icra edəcəyini göstərməkdədir. (Şaban Döğen, "Mehdi və Dəccal", s. 172)

Seyid Əhməd Hüsaməddin (r.ə.) İstihraçnamesində Hz Mehdinin (ə.s.) doğum yerini  belə bildirmişdir :

"Müsəlmanlardan bir şəxs (Hz. Mehdi (ə.s.)) gələcək, bu şəxsin şərəfi Qafqazın ən uludağından ətrafa günəşin şüası kimi işıltılar saçar. (Osman Yüksəl Serdengeçti, Məbədsiz Şəhər, Serdengeçti Nəşriyyatı: VI, s. 107

 

Hz. Mehdi (ə.s.) Dağınıq olan Türk dövlətlərini birləşdirəcək

...Və hər tərəfdən mənim oğuluma (Hz. Mehdi (ə.s.)) kömək edəcək dağınıq olan Türk bayraqları  zühur edəcək. (Gaybeti numanı, s. 323) 

...Allah ona (Hz. Mehdi (ə.s.)) Rumu, Deylemi, Sindi, Hindistanı, Kabilşahı və Xəzəri fəth etdirəcək. (Şeyx Məhəmməd b. İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı s. 274)

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) hədisində xəbər verildiyinə görə, Hz. Mehdi (ə.s.) əvvəl Türk bayrağıyla Türkiyədən çıxacaq, daha sonra da yaşıl bayraq sahibi olan İslam ölkələrinə də mənən hakim olacaq. Türk İslam Birliyinin meydana gəlməsinə vəsilə olacaq və bu birliyin mənəvi liderliyini boynuna götürəcək.

Həmin ildə qırmızı bayrağın və sonra yaşıl bayrağın sahibi olan oğulumun (Hz. Mehdi (ə.s.)) zühuru elan olunacaq. (Şeyx Məhəmməd b. İbrahimi Numanı, Gaybeti Numanı, s. 170)

 

Hz. Mehdinin (ə.s.) yanında müqəddəs əmanətlər olacaq

Axır zaman hədislərini araşdıran alimlər, axır zaman hadisələrini həmin dövrlərindəki xilafət mərkəzlərini əsas götürərək araşdırmışlar . Bu səbəblə də Hz. Mehdinin (a.s) çıxış yeri olaraq, hər alim öz zamanının Xilafət Mərkəzi olan İraq, Şam, Kufə, Mədinə kimi şəhərləri qeyd etmişdirlər. Ancaq, axır zaman hadisələrinin reallaşdığı yerlə əlaqədar rəvayətlərin ortaq nöqtəsi, bu hadisələrin həmişə Xilafət Mərkəzində reallaşmış olmasıdır. Bilindiyi kimi, son xilafət mərkəzi "İstanbul"dur. Xəlifəlik bu əsrin başlarında rəsmi olaraq elan edilmişdir və o gündən bu yana dünya üzərində başqa heç bir yerə də köçürülməmişdir. Nəticə olaraq, hələ də bu mənəvi ünvanı qoruyan tək şəhər İstanbuldur. Peyğəmbərimizin (səv) iki bayrağı, qılıncı və köynəyi ilə digər müqəddəs əmanətlər İstanbulda Topkapı Sarayında mühafizə edilməkdədir. 

Abdullah b. Şurefedən rəvayət edildi ki: "Hz Mehdinin (ə.s.) yanında bəzənmiş bir halda Peyğəmbərimizin (s.ə.v) bayrağı olacaq." (Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiy-il Axır Zaman, s. 65)

Naim min Hammad, Əbu Cəfəridən belə rəvayət etmişdir; Hz Mehdi (ə.s.), Məkkədə Peyğəmbərimizin (s.ə.v) bayrağı, köynəyi, qılıncı, işarələri, nuru və gözəl sözləri ilə şam vaxtında çığacağı bildirilmişdir." (Alı b. Sultan Məhəmməd el-Kari el-Hanefi,Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi)

Hz. Mehdi, Peyğəmbər Əfəndimizin (s.ə.v) bayrağıyla çıxacaq. O bayraq tikilməmişdir, qara və dörd bucaqlıdır. Peyğəmbərimizin (səv) vəfatından sonra heç açılmamış olub, ancaq Hz Mehdi (a.s) tərəfindən açılacaq. (Əl Kavlul Müxtəsər Fi Əlaməti Mehdiy-il Muntazar, ss.41-42, 52, 54)

Əlamətlərə gəlincə; (Hz Mehdi (ə.s.)) yanında Allah Rəsulunun (s.ə.v) köynəyi, qılıncı, bayrağı olacaqdır. O bayraq Peyğəmbərin (s.ə.v) vəfatından bu günə qədər heç açılmamışdır. Hz Mehdinin (a.s) zühuruna qədər də açılmayacaq. (Qiyamət Əlamətləri, s. 164)

Hz.Mehdi peyğəmbərimizin (s.ə.v) bayrağı ilə çıxacaq. O bayraq dörd bucaqlı olub, tikişsizdir və rəngi də qaradır. Onda bir nur (halə)olacaqdır. O Rəsulullahın (s.ə.v) vəfatından bəri heç açılmamış ancaq, Hz Mehdi (ə.s.) çıxınca açılacaq. (Kitab-ül Burhan Fi Əlamət-el Mehdiy-il Axır Zaman, s. 23)

Axır zamanda ancaq Hz Mehdi (a.s)tərəfindən açılacağı bildirilən bu Bayrağın əhəmiyyətli bir xüsusiyyəti də Peyğəmbərimizin (səv) "vəfatından bu günə qədər heç açılmamış"  olmasıdır. Tarixi qaynaqlara əsasən; günümüzə qədər Osmanlı  İmperatorluğu da daxil olmaq üzrə heç bir dövlət tərəfindən, Peyğəmbər Əfəndimizin (s.ə.v) şəxsinə hörmət olaraq açılmayan bayraq, aparıldığı döyüşlərdə və mərasimlərdə də örtüyündən belə çıxarılmamışdır. 1400 ildir bu şəkildə mühafizə edilən bayraq Hz. Mehdinin gəlişi ilə İslam əxlaqının hakim olacağı dövrdə açılmağı gözləməkdədir.

Türk İslam Birliyi daxilində İsrail, Ermənistan, Rusiya, Gürcüstan kimi ölkələrin olacağını da qeyd edirsiniz. Bu necə reallaşacaq?

Türk İslam coğrafiyası daxilində yaşayan bütün millətlər, bütün birliklər, bütün inanc sahibləri, bütün dövlətlər bizim qardaşımızdır vəbizimmüdafiəmizdədir. Bu cəmiyyətlərə qarşı sevgi və şəfqətlə yaxınlaşmaq, onları qorumaq və qeydinə qalmaq Quran əxlaqının gərəyidir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə Kitab Əhli hər vaxt  qorunmuş, hörmət və mərhəmətlə qarşılıq görmüşlər. 600 illik Osmanlı tarixi bu tətbiqatın ən gözəl nümunəsi olmuşdur. Müsəlmanların tabeçiliyində olan torpaqlarda hər düşüncədən, hər inancdan, hər millətdən insanlar bir yerdə rahatlıq və təhlükəsizlik içərisində yaşamışlar.

Bu gün də bu modelin, hətta  daha gözəli və mükəmməlinin təsis edilməsi mümkündür. İslam əxlaqının  özündə, "yalnız biz yaxşı olaq, yalnız biz zəngin olaq, digərlərinə nə olur olsun" kimi bir yanlış yanaşma yoxdur. İslam əxlaqının  özündə özü üçün istədiyini, qonşusu üçün də istəmək vardır. Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v), "Qonşusu açkən tox yatan bizdən deyil" buyurmuşdur. Bu səbəblə Türk İslam Birliyini təsis edərkən, yalnız öz mənfəətini düşünən, qonşularına düşmən münasibəti göstərmək lazım olduğunu bildirən bir fikirdən şiddətlə qaçmaq lazımdır. Allah belə bir fikrə müvəffəqiyyət verməz. İslam əxlaqına uyğun olaraq, özümüzlə birlikdə bütün qonşularımızın, bu coğrafiya içində yaşayan bütün millətlərin iqtisadi, siyasi, ictimai tərəflərinin güclü olmasını istəmək və təmin etmək lazimdir. 

Peyğəmbər Əfəndimizin (səv) də buyurduğu hədisin mənası çox genişdir. Bir Müsəlmanın qonşusu üşüyürsə özü isti bir yerdə yatırsa, qonşusu qorxu özü güvən içindədirsə, qonşusu kasıb özü zəngin olarsa da belə münasibət göstərmək heç uyğun deyildir. Peyğəmbərimizin (səv) hədisi “hər tərəfdən bərabər şərtlər daxilində yaşamaq”  mənasını bildirməkdədir. Bu səbəblə Türk İslam Birliyinin təmin edəcəyi rahatlıq, təhlükəsizlik, bərəkət, bolluq və rifahdan bu coğrafiyada yaşayan bütün millətlərin faydalanması son dərəcə təbiidir. 

Həmçinin bunu da unutmamaq lazımdır ki, bu insanlar Əhli Kitab olan, yəni bir olan Allaha iman edən, peyğəmbərlərə inanan və bağlı olan, mələklərə, cinlərə, axirətin varlığına iman edən insanlardır. Quranda Əhli Kitabın mövqeyi açıqdır. Müsəlmanlar, onlara hörmət və sevgiylə yaxınlaşmaqla, onları qorumaq və qayğısına qalmaqla mükəlləfdirlər. Xristianlar Hz. İsanin (a.s), Yəhudilər də Hz. Musanın (a.s) bizlərə əmanətidir. Mömin əmanət əhli olan, əmanətə ən gözəl şəkildə sahib çıxandır. Türk İslam Birliyi təsis edildiyində bu cəmiyyətlər də bu birliyin çətiri altında olacaq, ən yaxşı, ən keyfiyyətli şəkildə yaşayacaqlar. (Mövzuilə əlaqədar ətraflı məlumat üçün baxın bkz. http://kitapehli.com/sayfa4.html).

Türk İslam Birliyi irqə bağlı bir birlik olacaq?

Allah, insanları irqlərinə, rənglərinə və etnik mənşələrinə görə deyil, əxlaqi dəyərlərə görə qiymətləndirilməsini  bir ayədə belə bildirmişdir:

Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından  yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Həqiqətən, Allah  biləndir,  xəbərdardır. (Hucurat Surəsi, 13)

Allah fərqli irqlər və ya etnik mənşələr yaratmasının hikmətlərini, ayədə göstərilən "bir-birinizi tanımanız" ifadəsi ilə vurğulamaqdadır: Allahın qulu olan fərqli millətlər və  qəbilələr, bir-birləri ilə tanış olmalı, bir-birlərinin fərqli mədəniyyətlərini, dillərini, ənənələrini, xüsusiyyətlərini öyrənməlidirlər. Fərqli irq və millətlərin olması məqsədlərindən biri, qarşıdurma və savaş yaratmaq deyil, mədəni bir zənginlik yaratmaqdır.

Allah bu ayədə və digər bəzi ayələrdə göstərdiyi əxlaq və hökmlərini, bir Müsəlmanı irq seçimi etməkdən, insanları irqlərinə görə qiymətləndirməkdən qəti surətdə çəkindirir . Türk İslam Birliyində əsla qan və irq üstünlüyü yoxdur. Bu birlikdə əxlaqi dəyərlərin üstünlüyü var. Türkiyənin liderliyində bu birliyin  qurulmasının məqsədi, Türk millətinin İslamı ən gözəl yaşayan ölkə olması və liderlik etmə qabiliyyətlərinin yüksək olmasıdır. Türk milləti cəsur millətdir və gözəl əxlaqlıdır. Ona görə lider olması məqsədə uyğundur. Türk və İslam ölkələri birləşdiklərində bu birlik əxlaqi dəyərlərə bağlı bir  birlik olacaq. Bu birlik dünyaya və İslam aləminə xidmət məqsədi ilə üzə çıxacaqdır. Yəni burada digər dinləri əzmək, digər irqləri əzmək deyil digər dinlərə və digər irqlərə xidmət etmək düşüncəsi vardır. Digər irqləri zəngin etmə, digər dinləri fərahlığa, rahatlığa, azadlığa qovuşdurma fikri vardır. Peyğəmbər Əfəndimiz (səv) “Acemin Araba, Arabın aceme bir üstünlüyü yoxdur, üstünlük ancaq təqva ilədir" deyir.Burada  vurğulanan Türk millətinin cəsarəti, səbri, gözəl əxlaqı, mehribanlığı, qonaqpərvərliyi, fədakarlığı və igidliyidir. Osmanlı dövründən bu yana  çox gözəl xidmətlər göstərmiş Türkiyə bu anda da İslam aləminin təbii lideri olduğuna görə, Türk və İslam dövlətlərini bir yerə gətirəcək mövqeyə sahib olduğu üçün liderlik etməyə layiqdir. (ətraflı məlumat üçün baxın: http://tr1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/20214)

Müsəlmanların, Yəhudilər və Xristianlar ilə qardaş olması mümkündür?

Müsəlmanlar, Yəhudilər və Allaha iman edən Xristianlar ilə "LailaheilAllah" qardaşıdırlar. Müsəlmanlar, Kitab əhlini qorumaq, həyatları boyunca onlara güvən, barış və rahatlıq mühiti təmin etməkdə borcludurlar. Allah Quranda Yəhudiləri və Xristianları Kitab Əhli olaraq adlandırmış və Müsəlmanlar ilə Kitab Əhli arasındakı əlaqənin necə olacağını təfərrüatı ilə bildirmişdir. İslamiyyətin yaranmasından bu yana Müsəlmanlar ilə Kitab Əhli arasında səmimiyyət və anlayış ön planda olmuşdur. Əhli Kitab, hər nə qədər kitabları və bəzi inancları sonradan təhrif edilmiş olsa da təməli Allahın vəhyinə bağlı olan  bir çox əxlaqi dəyərə, haram və halal anlayışlarına malikdirlər. Allahın tək olduğuna inanan və Ondan gələn hökmlərə tabe olmuş insanlardır. Quranda Müsəlmanlar ilə Əhli Kitab arasında mədəni əlaqələr qurulmasına təşviq edilir.

 Quranda Əhli Kitab ilə müşriklər arasında əhəmiyyətli fərq qeyd edilmişdir. Bu fərqə  sosial yaşam tərzlərində daha çox rast gəlinir. Məsələn müşriklər üçün bir ayədə "... doğurdan da bir pislikdirlər; elə isə bu illərindən sonra artıq Məscidi Harama yaxınlaşmasınlar" (Tövbə Surəsi, 28) deyə göstərilmişdir. Çünki müşriklər, heç bir İlahi qayda tanımayan, heç bir əxlaqi meyarı olmayan, hər cür pislik və azğınlığı tərəddüd etmədən işləyən insanlardır. Ancaq Əhli Kitab, təməli Allahın vəhyinə bağlı bəzi əxlaqi meyarlara, haram və halal anlayışlarına malikdirlər. Bunun üçün Kitab Əhlindən olan insanların yeməyi, Müsəlmanlar üçün halal hesab olmuşdur.

Eyni şəkildə, Müsəlman kişilərə Kitab Əhlindən olan qadınlarla evlənmə icazəsi verilmişdir. Bu hökmlər, Müsəlmanlar ilə Əhli Kitab arasında nikah nəticəsi qohumluq bağlarının qurulması, iki tərəfin bir-birlərinin yemək dəvətlərinə razılıq verə bilmələri bunu göstərər ki, bunlar isti insani münasibətlər və dinc bir ortaq həyat qurulmasını təmin edəcək əsaslardır. Quranda bu səmimi və xoşniyyətli baxış tövsiyə edilərkən, biz Müsəlmanların əks  fikirdə olması düşünülə bilməz.

Digər tərəfdən Quranda Əhli Kitabın ibadət yerləri olan monastır, kilsə və sinaqoqlar da Allahın qoruduğu ibadət məkanları olaraq göstərilir. Bu ayə, hər Müsəlmana, Əhli Kitabın məbədlərinə hörmətli davranmanın və bu məbədləri qorumanın əhəmiyyətini göstərməkdədir. Həmçinin İslam tarixinə baxıldığında da Müsəlman cəmiyyətlərdə Əhli Kitaba hər zaman səmimi və sevgi dolu davranıldığına diqqət çəkilir. Bu vəziyyət xüsusilə də varisi olduğumuz Osmanlı İmperatorluğunda çox diqqətlə qarşılanır. Bilindiyi kimi, Katolik İspaniyanın yaşama haqqı tanımadığı və sürgün etdiyi Yəhudilər, axtardıqları rahatlığı Osmanlı torpaqlarında tapmışlar. Fateh Sultan Məmməd İstanbulu fəth etdiyində şəhərdə, həm Xristianlara həm də Yəhudilərə azad yaşamaq haqqı tanımışdır. Bütün Osmanlı tarixi boyunca da Yəhudilərə Əhli Kitab olaraq baxılmış və rahat yaşamalarına imkan verilmişdir. (ətraflı məlumat üçün baxın

http://tr1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/20614/)

Müsəlmanlar Kitab Əhlinin yeməyini yeyə bilərmi?

Bu mövzuyla əlaqədar ayədə Allah belə buyurur:

"Bu gün pak ne’mətlər sizə halal edilmişdir. Kitab əhlinin yeməkləri sizə, sizin yeməkləriniz isə kitab əhlinə halaldır. Mö’minlərin, həmçinin sizdən əvvəl kitab verilmişlərin (yəhudilərin və xaçpərəstlərin) azad və ismətli (özlərini zinadan və nəfslərini haram şeylərdən qoruyan) qadınları mehrlərini verdiyiniz, namuslu olub zina etmədiyiniz və aşna saxlamadığınız təqdirdə (evlənmək üçün) sizə halaldır. İmanı dananın bütün işləri boşa çıxar və o, axirətdə zərər çəkənlərdən olar!"(Maidə Surəsi, 5)

Allah bu ayədə, Müsəlmanlar və Kitab Əhli arasındakı əlaqələrin nə qədər təbii, iç-içə və qardaş kimi olduğunu göstərməkdədir. Bir-birinin yeməyini yeyən, evinə gedib-gələn, süfrə başında söhbət edən, çox canlı və gözəl bir dostluq əlaqələrinin yaradılması vurğulanmaqdadır.

Yəhudilər bir olan Allaha iman etməkdə və Allahın adını xatırlayaraq heyvanlarını kəsməkdədirlər.Lakin Xristianlar  donuz əti yeyirlər. Müsəlmanlara isə donuz əti haram olmuşdur. Bu görə də möminlərin Kitab Əhlinin yeməyini yeyərkən bu vəziyyəti  diqqət mərkəzində saxlamaları lazımdır.

Peyğəmbərimiz (səv) Kitab Əhlinə necə davranmışdır?

Hz. Məhəmməd (s.ə.v), Yəhudi və Xristianlara qarşı hər zaman son dərəcə ədalətli və mərhəmətli davranmış, İlahi dinlərin mənsubları ilə Müsəlmanlar arasında sevgi və mehribanlığa bağlı bir mühit yaradılmasını istəmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə və sonrakı dövrlərdə, Xristian və Yəhudilərə öz dinlərini istədikləri kimi yaşamalarına icazə verilmiş və  müstəqil camaatlar olaraq varlıqlarını davam etdirə bilmələrini təmin edəcək razılaşmalar bağlanmış və zəmanətlər verilmişdir. İslamiyyətin ilk illərində Məkkəli müşriklərin əziyyət və təzyiqlərinə məruz qalan Müsəlmanların bir qisimi, Peyğəmbər Əfəndimizin (s.ə.v) tövsiyəsi ilə, Efiopiyadakı Xristian Kral Necaşiyə sığınmışlar. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ilə birlikdə Mədinəyə köçən möminlər isə, Mədinədə yaşayan Yəhudilər ilə sonradan gələcək bütün nəsillərə nümunə olacaq bir yaşama modeli ortaya qoymuşlar. Həmçinin islamın genişlənməsi dövründə Ərəbistandakı Yəhudi və Xristian birliklərinə göstərilən səbr, Müsəlmanların Kitab Əhlinə qarşı xoşniyyət və ədalətinin əhəmiyyətli bir nümunəsi olaraq tarixə salınmışdır.

Məsələn, Hz. Peyğəmbər (s.ə.v), Xristian olan İbn Harris b. Kab və dindaşlarına yazdırdığı razılaşma mətnində: "Şərqdə və Qərbdə yaşayan bütün Xristianların dinləri, kilsələri, canları, ismətləri və malları Allahın, Peyğəmbərin və bütün möminlərin himayəsindədir. Xristian dininə sitayiş edən insanlar, İslamı qəbul etdiyi təqdirdə heç bir çətinlik çəkməyəcəklər. Xristianlardan hər hansı biri cinayətə və ya haqsızlığa məruz qalsa Müsəlmanlar ona kömək etmək məcburiyyətindədirlər" müddəaları qeyd edilidiyinə görə: "... Kitab Əhli ilə gözəl olmayan bir  tərzdə  mübarizə aparılması qəti şəkildə bildirilmişdir. Və deyin ki: "Bizə və sizə endirilənə iman etdik; bizim İlahımız da, sizin İlahınız da birdir və biz Ona təslim olmuşuq." (Ənkəbut Surəsi, 46) ayəsini oxumuşdur.

Rəsulullahın (s.ə.v) Kitab Əhlinin toy  mərasiminə qatıldığına, xəstələrini ziyarət etdiyinə və onlara ikramda olduğuna dair rəvayətlər var. Hətta Necran Xristianları, ziyarətə gəldiklərində Hz. Məhəmməd (s.ə.v) onlara əbasını sərmiş və oturmalarını söyləmişdir. Peyğəmbər Əfəndimizin, Misirli bir Xristian olan Hz. Mariye (və ya Məryəm) ilə  evlənməyi də, bu anlayışın nümunələrindən biridir. Peyğəmbərimizin (səv) vəfatından sonra, Müsəlmanların Kitab Əhlinə qarşı göstərdikləri gözəl əxlaqın təməli, Hz. Məhəmmədin (səv) həyatı boyunca bu birliklərə qarşı göstərdiyi xoşniyyətə bağlıdır. (Ətraflı məlumat üçün baxın.

http://tr1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/)

Quranda Maidə Surəsinin 51-ci ayəsində, Yəhudiləri və Xristianları vəlilələr etməməkdən bəhs edilir. Bu vəziyyətdə Müsəlmanlar, Kitab Əhli ilə necə dostluq qura bilər?

Bu ayədə dostlar sözü iki dəfə işlədilmişdir. Biri "övliyası" sözü, "qoruyucular, övliyalar, əfəndilər, sahiblər, maliklər" mənasındadır. Digəri isə "Vetevellehum"dur. Bu da "baxımını boynuna götürən, hakim vəziyyətə keçən, rəhbərliyi ələ alan" mənasındadır. Yəni bu ayədə keçən"dost, vəli" sözü "rəhbərlik" mənasını verməkdədir. Allah Müsəlmanlara, Xristianların və Yəhudilərin rəhbərliyinə tabe olmayın deyə bildirmişdir. Yəni bəzi insanların söylədiyi kimi bu ayə Yəhudilər və ya Xristianlar ilə pis  davranmamaq  mənası daşımır. Müsəlman bir cəmiyyətdə, Yəhudi və ya Xristian bir idarəçinin olmaması isə son dərəcə təbii bir vəziyyətdir. Hər iki tərəf də öz inancına görə hərəkət edəcəyi üçün, yəni bir Yəhudi öz inancına görə, bir Xristian öz inancına görə,  Müsəlman da öz inancına görə hərəkət edəcəyi və öz inancını  tətbiq edəcəyi üçün, bu vəziyyətdə Müsəlmanların inancıyla ziddiyyət təşkil edən vəziyyətlər ortaya çıxacağı üçün belə bir hökm olması son dərəcə təbiidir.

Bunun yanaşı Müsəlmanların Kitab Əhli ilə çox yaxın əlaqələri vardır. Müsəlman bir kimsə Əhli Kitabdan bir qadınla evlənə bilər. Məsələn Peyğəmbərimiz Əfəndimizin (səv) şəxsən özü evlənmişdir. Əhli Kitabın toyuna gedilər, cənazəsinə gedilər, yeməkləri yeyilə bilər, ticarət edilər, dostluq, yoldaşlıq, qardaşlıq münasibəti qurula bilər. Peyğəmbərimizin rəftarından bu aydın görünür.

İsrailin Fələstində yeritdiyi siyasətə qarşı Müsəlmanların reaksiyası necə olmalıdır?

Əməlisaleh bir Müsəlman, ayrı-ayrı insanlar tərəfindən və həmçinin dövlətlər tərəfindən edilən terora qarşıdır.Hər hansı bir yerdə qan axıdılmasını  heç bir vəclə qəbul edə bilməz. Qan axıdılmasının məqbul bir yönü yoxdur. Bu istər İsrailin bombardmanları, istərsə də Fələstin tərəfin raketləri olsun, qan axıdılması qəbul edilə bilməz. Ancaq Müsəlmanın bu vəziyyətə qarşı göstərəcəyi reaksiya mütləq Quran əxlaqına uyğun olmalıdır. Sivil insanlara qarşı edilən hücumlar, kimin etməsindən aslı olmayaraq bağışlanmayacağı aydındır.Bu üsül ilə insanlara edilən vəşiliklər İslama görə yol verilməzdir. Quran ayələri və Peyğəmbər Əfəndimizin (səv) hökümləri araşdırıldığında görünür ki,sivil insanlara qarşı edilən hücumlar İslam əxlaqı ilə heç cürə açıqlanmır. Peyğəmbərimiz (səv) istər Məkkənin fəthində istərsə də digər döyüşlərdə günahsız və müdafiəsizinsanların haqqlarını  qorumuş, onlara bir zərər gəlməsinə qarşı çıxmışdır. Möminlərə bu mövzuda müxtəlif tövsiyələr verilmişdir: "Rəsulullahın dini üzərinə səfərə çıxın,lakin  qoca, qadın və uşaqlara xətər yetirməyin. Allah muhlisleri sevər" şəklində əmr etmişdir.  Bir başqa xatırlatması isə bu şəkildə olmuşdur:

Uşaqları öldürməyin. Kilsələrində özlərini ibadətə vermiş kəslərə toxunmaqdan çəkinin! Qadınları, yaşlanmış qocaları öldürməyin. Ağacları yandırmayın və kəsməyin. Evləri də uçurmayın!

Peyğəmbərimizin (səv) hədislərindən də görüldüyü kimi Müsəlmanların mübarizəsi Quran ayələrinə uyğun, yəni ədalətli və anlayışlı olmuşdur. Fələstin xalqının, təhsilli, mədəni, hüquq, diplomatiya və beynəlxalq siyasətə bələd olan  və bütün bunların yanında Quran əxlaqına görə hərəkət edən güclü bir heyətə ehtiyacı var.

Əlbəttə Fələstin xalqı içərisində mədəni və açıq fikirli çoxlu sayda insanlar vardır. Mühüm olan bu ziyalıların və gənclərin savadlı olmasında, doğru istiqamətləndirilməsində və Fələstinin  beynəlxalq ictimaiyyətdə müdafiə olunması mövzularında atılacaq addımlardır. Bu işlər, Fələstin xalqının həqiqi İslam əxlaqına görə tərbiyələndirilməsində, mədəniyyət və təhsil səviyyəsinin daha da artırılmasında və Fələstinin haqlı mübarizəsinin bütün dünyaya ən gözəl şəkildə izah edilməsində çox əhəmiyyətli bir rolu var. Möminlərin mübarizəsi əsla şiddətlə deyil, mütləq fikri mübarizə ilə olmalıdır. Bunun üçün prioritetli olaraq dinsizliyin dini mövqeyindəki Darvinizmin etibarsızlığı firkini ortaya qoymaq, bununla birlikdə İslam əxlaqının gözəl sözlə və gözəl rəftarlarla izah etmək və Türk İslam Birliyinin qurulması üçün cəhd göstərməkdir. Allahın icazəsiylə birlik olduqdan sonra  Türk İslam dünyasının hər hansı bir yerində tək bir Müsəlmanın də barmağının ucunun belə zərər görməsi mümkün deyil. Bu səbəblə Müsəlmanlar vargüçləri ilə İslam aləminin birlik olması üçün çalışmalıdırlar. Bu birlik meydana gəlmədiyi müddətcə, ağrıların və çətinliklərin sona çatması mümkün deyil. Türk İslam Birliyinin qurulması isə axan qanın sona çatmasını təmin edəcəkdir.

Ateist Sionizm ilə Sionizm arasındakı fərq nədir?

Hazırki dövrdə Sionizmin iki fərqli şəkili var . Bunlardan birincisi, İsraildə rahatlıq və barış içində, Müsəlmanlar ilə birlikdə yaşamaq istəyən, təhlükəsizlik axtaran, babalarının torpaqlarında ibadət edib, ticarət edib yaşamalarını davam etdirmək istəyən, dindar Yəhudi xalqının düşüncəsi olan Sionizmdir. Müsəlmanlar qeyd edilən bu Sionizmi dəstəkləyirlər. Dindar Yəhudi xalqının, özləri üçün müqəddəs olan torpaqlarda güvən və rahatlıq içində yaşamaları, Allahı xatırlamaları, sinagoglarında ibadətlərini etmələri, torpaqlarında elm və ticarətlə məşğul olmaları fəxr edəcəyimiz bir şeydir.

Səmimi dindar bir Yəhudinin Tövrata bağlı olan Sionist inancı Quranla ziddiyyət təşkil edə bilməz. Çünki  Yəhudilərin o bölgədə yaşamaları Quranda bildirilmiş olan bir gerçəkdir. Quranda Allah İsrailoğullarını yaşadıqları bu torpaqlarda məskunlaşdığını belə bildirilmişdir:

Bir zaman Musa öz camaatına belə demişdi: “Ey camaatım, Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, sizdən peyğəmbərlər göndərdi, padşahlar təyin etdi və aləmlərdən (bəşər övladından) heç birinə vermədiyini sizə verdi. Ey camaatım! Allahın sizin üçün əzəldən  müəyyən etdiyi müqəddəs torpağa (Beytülmüqəddəs və ya Şama) daxil olun, geri dönməyin (düşməndən qorxub qaçmayın və ya dininizdən dönməyin), yoxsa zərər çəkmiş halda geri dönərsiniz. (Maidə Surəsi, 5:20-21)

Lakin Müsəlman olaraq tənqid etdiyimiz və təhlükə olaraq göstərdiyimiz, "dinsiz, Allahsız Sionizm"dir. Allahın varlığını, birliyini müdafiə etməyən, materialist, Darvinist anlayışı təşviq edərək dinsizlik təbliğatı edən, bu Allahsız Sionistlər, dindar Yəhudilər üçün də təhlükədir. Dinsiz Sionizm, indiki vaxtda barışa, rahatlığa, gözəl əxlaqa qarşı mübarizə etməkdə; davamlı fitnə, qarışıqlıq çıxarmaqda, qan tökməkdədir. Müsəlmanlar və dindar Yəhudilər, Allahsız Sionizmə qarşı Allah inancının yayılmasına qarşı birləşməlidirlər.

Bəzi insanlar Allahın hər yerdə olduğu gerçəyini qəbul etmək istəmir. Bu insanlara bu gerçəyi necə izah edə bilərik?

İnsanlardan bəziləri özlərini və maddəni, ətraflarında gördükləri dünyanı mütləq varlıq zənn edərlər. Allahı isə (Allahı tənzih edirəm)  mütləq maddəni əhatə edən bir xəyal kimi düşünürlər. Və ya, Allahı gözləri ilə görə bilmədikləri üçün, "yeqin ki, Allah bizim görə bilməyəcəyimiz bir yerdə, kosmosun və ya göylərin uzaq bir yerindədir" deyərlər. (Allahı tənzih edirəm) Bunların hamısı böyük bir yanılmadır.

Allah, tək mütləq varlıq olaraq, bütün kainatı, bütün insanları, yerləri, göyləri, hər yeri  əhatə etmişdir və Allah bütün kainatda təcəlli etməkdədir. Hədislərdə rəvayət edildiyinə görə, Peyğəmbərimiz (s.ə.v), Allahın göydə olduğunu deyən bir şəxsə doğru söylədiyini bildirmişdir. Ancaq bu rəvayət, Allahın hər yerdə olduğu gerçəyi ilə heç bir şəkildə ziddiyyət təşkil etmir. Çünki, dünyanın sizin olduğunuz nöqtəsindəki bir adam əllərini göyə qaldıraraq Allaha dua etsə və Allahın göydə olduğunu düşünsə, Cənub Qütbündə bir başqa insan da eyni şəkildə Allaha yönəlsə, Şimal Qütbündə bir insan əllərini göyə qaldırsa, Yaponiyadakı bir insan, Amerikadakı bir insan, Ekvatordakı bir insan da  eyni şəkildə əllərini göyə qaldıraraq Allaha yönəlsə, bu vəziyyətdə hər hansı bir sabit istiqamətdən danışmaq mümkün deyil. Eyni şəkildə kainatın və kosmosun fərqli nöqtələrindəki cinlər, mələklər, şeytanlar da göyə doğru dua etsə hər hansı bir sabit göydən və ya istiqamətdən danışmaq mümkün olmayacaq, bütün kainatı örtən bir vəziyyət yaranacaq.

Bunu da unutmamaq lazımdır ki, Allah zamandan və məkandan münəzzəhdir. Allahın Şəxsi başqadır. Allahın təcəlliləri isə hər yerdədir. Bir adam bir otağa girsə burada Allah yox desə, Allahı inkar etmiş olar. Allahın təcəlliləri o otaq da daxil olmaqla hər yerdədir. Siz hansı tərəfə dönsəniz, Allahın təcəllisi oradadır. Allahın hər yeri qucaqlayıb əhatə etdiyi, bizə şah damarımızdan yaxın olduğu, hansı tərəfə dönsək Allahın üzünü görəcəyimiz bir çox Quran ayəsi ilə belə bildirilmişdir. Məsələn Allah, Bəqərə Surəsinin 255. ayəsində "... Onun kürsüsü, bütün göyləri və yeri örtüb-əhatə etmişdir...." deyə bildirməkdədir. Hud Surəsinin 92. ayəsində isə, "... Şübhəsiz mənim Rəbbim,nə etdiklərinizi biləndir." deyərək, Allahın insanları və nə etdiklərini də əhatə etdiyini bildirməkdədir. (ətraflı məlumat üçün baxın.

http://us1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/689

Qiyamətin qopma vaxtının bilinməsi mümkündür?

Qiyamət  vaxtını ancaq Allah bilər. Allahın diləməsi xaricində insanlardan heç kim qiyamətin nə vaxt qopacağını deyə bilməz. Bu mövzuda tək bilinən isə qiyamət saatının yaxınlaşaraq gəlməkdə olduğudur. Quranda bu mövzu belə xəbər verilmişdir:

İnsanlar, sənə qiyamət-saatını soruşarlar; də ki: "Onun məlumatı yalnız Allahın Qatındadır." Nə bilərsən; bəlkə qiyamət-saatı çox yaxın da ola bilər. (ƏHzab Surəsi, 63)

Allahın ayədə bildirdiyi kimi, qiyamət saatı Allahın istəməsi xaricində kimsə tərəfindən bilinə bilməz, ancaq Peyğəmbərimizin (s.ə.v) hədislərinə və Quranda bildirilən işarələrə baxılıb  dövr olaraq qiyamətin hansı dövrdə ola biləcəyini təxmin etmək olar. İman edən heç kimin qalmadığı, küfrün hakim olduğu bir dövrdə qiyamət qopa bilər.

Böyük Əhli Sünnə alimi Berzenci Həzrətləri və Suyiti Həzrətləri, Peyğəmbərimizin (s.ə.v) hədislərinə söykənərək ümmətin ömürünün Hicri 1500-ü keçməyəcəyini yəni 1600-cu illəri keçməyəcəyini söyləməkdədirlər. Hədislərə əsasən Bədiüzzaman Səid Nursi Həzrətləri qeyd etmişdir ki, müsəlmanlar Hicri 1506-cı ilə qədər Allahın köməyi ilə haqq üzərində qalib olaraq davam edəcəklər, Hicri 1545 (Miladi 2120) tarixində isə qiyamətin qopacağını bildirmişdir. (Doğrusunu Allah bilir.) (Mövzu ilə əlaqədar ətraflı məlumat üçün baxın. http://tr1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/17782

Qurana əsasən Müsəlman üslubu necə olmalıdır?

ALLAHIN QURANDA BİLDİRDİYİ ‘DANIŞIQ ÜSLUBU'

Onları yer üzündə (ayrı-ayrı) dəstələrə parçaladıq. İçərilərində əməlisaleh olanlar da, olmayanlar da var idi. Onları yaxşı-yamanla imtahan etdik ki, bəlkə, (haqq yola) dönsünlər. (Ə'raf Surəsi, 168)

Allahın Quranda bildirdiyi bu həqiqət Həzrəti Adəmdən bəri davam etməkdədir. Yəni hər cəmiyyətdə həm iman edən, həm inkar edən birliklər var. İman edib Allahın əmr və qadağanlarına uyanlar Allahın Quranda bildirdiyi həyatı yaşayaraq, Allahın razılığını qazanmağı məqsəd olaraq qarşılarına qoyaraq, cənnət ümidi ilə  hər cür çətinliyə səbir göstərərlər. Böhtan, hücum, həbs, sürgün və şəhid olma kimi  vəziyyətlər olsa belə əsla Allahın razılığını qazanma istəklərindən imtina etməzlər.

İman edən bu birliyin yanında Quranda bildirildiyi kimi Allahın əmrlərinə uymayan, həyatını öz istək və ehtirasları uğruna yaşamağı seçən, şeytanı dost seçib, müsəlmanlara zərər verəcək fəaliyyətlər etməyə çalışan, bu fəaliyyətləri əsnasında böhtan, yalan, hücum kimi Qurana tamamilə zidd olan hərəkətləri etməkdən çəkinməyən bir qrup da var. Bu qrupu müşriklər, inkar edənlər və cəhənnəmin ən alçaq təbəqəsinə atılacaq olan münafiqlər formalaşdırmaqdadır. Allah Quranda, Öz dininə sahib çıxmayan,onu qorumayan, hətta onu təbliğ etməyən, aradan qaldırmağa və zərər verməyə çalışan inkar edən bu birlikdən bəhs edərkən onların bu alçaq xarakterini vurğulayacaq sözlər istifadə etmişdir. Allah bu gerçəyi Tövbə Surəsinin 9-cu ayəsində bu şəkildə bildirmişdir;

‘…Həqiqətən, onların gördükləri iş necə də pisdir!  ‘ (Tövbə Surəsi 9)

Allah cəhənnəm üçün yaratdığı inkar edənlərə, müşriklərə və münafiqlərə ayədə ‘heyvanlar kimidir, hətta daha alçaqdır deyə xitab etmişdir:

Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu Cəhənnəm üçün yaratdıq. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla (Allahın birliyini sübut edən dəlilləri, özlərinin dini borc və vəzifələrini) anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla (Allahın möcüzələrini) görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla (öyüd-nəsihət) eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də, (ondan) daha çox zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məHz onlardır!  (Ə'RAF Surəsi, 179)

İNKAR EDƏNLƏR:Allahın əmr və qadağanlarına uymazlar. MÜŞRİKLƏR: Keçmiş dövrlərdə daşdan düzəldilmiş bütlərə inananlar olduğu üçün,  hazırkı dövrdə də insanları, pulu malı və müxtəlif dünya vasitələrini Allaha şərik qoşarlar. Ya da dindar olduğunu iddia edərək, Allah adına dində olmayan bəzi hökmlər, qaydalar icad edər, halallar, haramlar qoyar, dini öz istək və arzularına görə dəyişdirməyə cürət edərlər. MÜNAFİQLƏR: Müsəlmanlar arasında özlərini səmimi olaraq  göstərib hiyləgərcəsinə fitnə və təxribat törətməyə, onlara zərər verməyə çalışan şeytanın təriqətinə inanan bir birlikdir. Allah bu birliklərin dünya  və axirətdəki cəzalarının alçaldılma olacağını Qurandakı bu ayələrlə bildirməkdədir:

…siz kitabın (Tövratın) bir hissəsinə inanıb, digər qismini inkar edirsiniz? Sizlərdən bu cür işlər görənlərin cəzası dünyada yalnız rüsvay olmaq, qiyamətdə isə ən şiddətli əzaba düçar olmaqdır. Allah etdiklərinizin heç birindən qafil deyildir. (Bəqərə Surəsi, 85)

Allah Quranda bir çox ayədə inkar edənləri, münafiqləri və müşrikləri ‘MEYMUNLAR, ÇÖL EŞŞƏKLƏRİ, KOF KÖTÜKLƏR, KÖTÜKLƏR, TAXTA-KÖTÜK, DONUZLAR' kimi ifadələr istifadə edərək alçaltmaqdadır. Bəzi ayələrdə ‘ALLAH ONLARA LƏNƏT ETSİN', ‘HEYVANLAR KİMİDİR, HƏTTA DAHA ALÇAQDIRLAR', ‘ALÇAQLAR' kimi ifadələr işlətməkdədir. Bu ayələr bu şəkildədir:

Yer üzündə (ayrı-ayrı) dəstələrə parçaladıq. İçərilərində əməlisaleh olanlar da, olmayanlar da var idi. Onları yaxşı-yamanla imtahan etdik ki, bəlkə, (haqq yola) dönsünlər. (ƏRAF Surəsi, 168)

 Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu Cəhənnəm üçün yaratdıq. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla (Allahın birliyini sübut edən dəlilləri, özlərinin dini borc və vəzifələrini) anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla (Allahın mö’cüzələrini) görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla (öyüd-nəsihət) eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də, (ondan) daha çox zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məHz onlardır! (ƏRAF Surəsi, 179)

 Bunun səbəbi odur ki, onlar (dildə) iman gətirdilər, sonra isə (ürəklərində gizli) kafir oldular. Buna görə də onların ürəklərinə möhür vurulmuş, özləri isə anlamaz kimsələr olmuşlar. (Ya Peyğəmbər!) Sən onları gördükdə cüssələri (boy-buxunları, gözəllikləri) xoşuna gəlir, danışanda sözlərinə qulaq asırsan. Onlar, sanki (divara) söykədilmiş dirəklərdir (ruhsuz bədən, müqəvva kimidirlər). Onlar (ikiüzlülüklərinin Peyğəmbərə və mö’minlərə əyan olacağından qorxub) hər bir qışqırığın (səs-küyün) öz əleyhlərinə olduğunu zənn edirlər. Onlar düşməndirlər, sən onlardan həzər et! Allah onları öldürsün, necə də haqdan döndərilirlər!(Munafiqun Surəsi, 3-4)

Qadağan olunduqları işə (balıq ovuna) saymazyana münasibət bəslədikləri vaxt onlara: "Həqir (zəlil) meymunlar olun!" - deyə əmr etdik. (Ə'RAF Surəsi, 166)

De: "Allah yanında cəza e’tibarilə bundan (dediklərinizdən) daha pisini sizə xəbər verimmi? Allahın lə’nətlədiyi, qəzəbləndiyi, özlərini meymunlara, donuzlara və şeytanlara (bütlərə) ibadət edənlərə döndərdiyi şəxslər mövqecə daha pis və doğru yoldan daha çox azanlardır! (Maidə Surəsi, 60)

Şəfaət edənlərin şəfaəti onlara fayda verməz! Onlara nə olub ki, öyüd-nəsihətdən üz çevirirlər (qaçırlar).Onlar sanki vəhşi eşşəklərdir.(Muddəssir Surəsi, 48- 50)

(Ya Rəsulum!) Özünü səfehliyə qoyanlardan başqa kim İbrahimin dinindən üz çevirər? Həqiqətən, Biz onu dünyada (peyğəmbərlik və Kəbəni təmir etmə üçün) seçdik. Şübhə yoxdur ki, o, axirətdə də əməlisaleh olanlardandır. (Bəqərə Surəsi, 130)

…siz kitabın (Tövratın) bir hissəsinə inanıb, digər qismini inkar edirsiniz? Sizlərdən bu cür işlər görənlərin cəzası dünyada yalnız rüsvay olmaq, qiyamətdə isə ən şiddətli əzaba düçar olmaqdır. Allah etdiklərinizin heç birindən qafil deyildir. (Bəqərə Surəsi, 85)

(Ya Peyğəmbər!) İtaət etmə (yalan yerə) hər and içənə, alçağa; Qeybət edənə, söz gəzdirənə; Xeyrə mane olana, (zülm etməkdə) həddi aşana, günaha batana;Daş ürəkliyə, (anlamaza və eyni zamanda) əsli-nəsəbi bilinməyən haramzadaya -(Qələm Surəsi, 10- 13)

 …Allahın alçaltdığı kimsəni heç kəs yüksəldə (səadətə qovuşdura) bilməz. Həqiqətən, Allah dilədiyini edər! (Həcc Surəsi, 18)

‘…Həqiqətən, onların gördükləri iş necə də pisdir!  ‘ (Tövbə Surəsi 9)

(Tövbə edəcəyiniz təqdirdə) ola bilsin ki, Rəbbiniz sizə rəhm etsin! Əgər siz (yenidən yaramaz əməllərinizə) qayıtsanız, Biz də (sizi yenidən cəzalandırmağa) qayıdarıq. Biz Cəhənnəmi kafirlərdən ötrü bir zindan etdik. (İsra Surəsi, 8)

"Yerişində orta bir yol tut, səsindən də  azalt. Çünki, səslərin ən çirkin olanı həqiqətən uzunqulaq səsidir." (Loğman Surəsi, 19)

Həqiqətdə siz bilirsiniz ki, içərinizdən bəzi kəslər şənbə günü (Davud zamanında şənbə günü balıq ovunun qadağan edilməsi) haqqında olan əmrdən kənara çıxdılar. Biz də onlara: "(Zəlil və) həqir meymunlar olun!" - dedik. (Bəqərə Surəsi, 65)

 Allah o küləyi yeddi gecə, səkkiz gün ardı-arası kəsilmədən onların üstünə əsdirdi. Belə ki, (əgər yanlarında olsaydın) sən onları orada yıxılıb ölmüş görərdin. Onlar, sanki içi bomboş xurma kötükləri idilər. (Haqqə surəsi, 7)

Biz (əzabı) uzun sürən nəhs bir gündə onların üstünə uğultulu (çox soyuq) bir külək göndərdik. O, adamları kökündən qopmuş xurma kötükləri kimi (yerindən) qopardıb atırdı.(Bir görəydiniz) Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!(Qəmər Surəsi, 19- 21)

Sevgi, şəfqət və hörmət göstərilməsindən anlamayan, Allahın, Quranın və Müsəlmanların əleyhinə fəaliyyət göstərməyi həyatının məqsədi hesab edən insanlara Müsəlmanların rəftarının necə olacağı isə Quranda bu şəkildə bildirilmişdir:

Onlarla vuruşun ki, Allah sizin əlinizlə onlara əzab versin, onları rüsvay etsin, sizə onların üzərində qələbə çaldırıb mö’minlərin ürəklərini fərəhləndirsin. (Tövbə Surəsi, 14)

Allah zülm edən bu birlikləri müsəlmanların vasitəsi ilə mənəvi olaraq cəzalandıracağını və xar edəcəyini bildirmişdir və müsəlmanların bu vasitəçiliyini mənəvi zəfər və xoşbəxtlik olaraq  müjdələmişdir. Bu səbəbdən Allah aşiqi olan, Allah sevgisi ilə yaşayan, müsəlmanlara qarşı şəfqətli, mərhəmətli, bütün insanları qardaşlıq duyğusu ilə birləşdirməyə çalışan Hörmətli Adnan Oktar da Allahın Quranda əmr etdiyi bu üslubla danışmaqda və yaşamaqdadır. Yəni Hörmətli Adnan Oktar, inkar edənlər, müşriklər və münafiqlərdən Allahı, Peyğəmbəri və dini düşmən hesab edənlərin səhv məntiqlərini qınamaq məqsədi ilə Allahın Quranda əmr etdiyi bu danışıq üslubunu istifadə edir.

Hörmətli Adnan Oktarın bəzi şəxslərə etdiyi tənqidlər birbaşa şəxslərin özlərinə istiqamətlənib?

Qurana görə insanlara yaxşılığı əmr edib, onları pisliklərdən çəkindirmək hər Müsəlman üçün fərz olan bir ibadətdir. Hər vəziyyətdə Allahın əmrlərini, İslamı və Müsəlmanları qoruyan  bir insan Qurana və Peyğəmbərimizin (s.ə.v) sünnəsinə uyğun olmayan ən kiçik bir rəftar gördükdə, ən kiçik bir danışıq ya da ən kiçik bir mimika qarşısında reaksiyasız qalması mümkün deyildir.

Səmimi bir Müsəlman Quranda olan bir ayənin səhv izah edildiyini gordüyündə, Peyğəmbərimizdən (s.ə.v) rəvayət edilən səhih qaynaqlı hədislərin yox qəbul edildiyini, Allah ilə, din ilə əlaqədar mövzularda lağ bir üslub istifadə edildiyini eşitdiyində, bunun bir fitnə olduğunu dərhal başa düşər, bu imani və əxlaqi çatışmamazlığın cəmiyyətdə yayılmaması üçün elmi istiqamətdə əlindən gələn hər cür səyi göstərər. Allah Quranda "fitnənin öldürməkdən betər olduğunu" (Bəqərə Surəsi, 191, 217) bizlərə bildirmişdir və yer üzündə fitnə qalmayıncaya qədər fikri mübarizənin davam etməsini əmr etmişdir (Ənfal Surəsi, 39). Bu səbəbdən də əgər fitnə varsa, Quran və sünnə sərhədləri daxilində fikri mübarizə də hər zaman olacaq.

Xüsusi ilə çox sayda insanlarda hiss olunan iman zəifliyinin və ağıl çatışmazlığını Quran və Peyğəmbərimizin (s.ə.v) sünnəsi ilə müalicə edilməsi çox əhəmiyyətlidir. O insana Qurandan xatırlatmalar  və tövsiyələr etmək, onun məntiqi düşüncələrində və dini dünyagörüşündə dəyişikliklər etmək lazımdır Tənqid olunan adam bəlkə də minlərlə insanın içində olduğu bir səhvi əks etdirməsi baxımından nümunə təşkil edə bilər və bu səbəbdən də hədəf əsla o adamın şəxsiyyəti olmaz. Beləvəziyyətdə olan insana qarşı Quran əxlaqına, hədislərə zidd bir imic yaradaraq, oradakı düşüncə yanlışlığına görə  elmi mübarizə aparmaq lazımdır. Edilən  xəbərdarlıqlar isə o insanın birbaşa şəxsiyyətinə istiqamətlənməmişdir .

Hörmətli Adnan Oktarın bəzi kəslərə istiqamətli istifadə etdiyi Quranı tənqid üslubunun təməlində  hər zaman insanlara fayda verməsi məqsədi durmuşdur. Allah Quranda da "(Ya Peyğəmbər!) Əgər nəsihət etmək fayda versə, (ümmətinə Qur’anla) öyüd-nəsihət ver!." (Əla Surəsi, 9) şəklində bildirməkdədir.

Hər kəs Allahın onun üçün təqdir etdiyi qədəri yaşar, səhvləri də, əskiklikləri də yaradan Allahdır. Allah bir ayədə "Halbuki sizi də, etməkdə olduqlarınızı da Allah yaratmışdır." (Saffat Surəsi, 96) deyə bizlərə bildirmişdir. İnsanın Allahın yaratdığı qədərin xaricində səhv etməsi bir tərəfə, nəfəs alıb verməsi də qeyri-mümkündür. Allaha qarşı bu cür möhtac olan bir insana, səhvindən ötəri hirslənmək isə güclü imana sahib bir Müsəlman üçün əsla yolverilməzdir.

Hörmətli Adnan Oktar da bəzi kəslərin danışıqlarından yaranan düşüncə sistemlərini tənqid edərkən, ürəyində o kəslərin şəxsiyyətlərinə hirs duyması mümkün deyil. Hörmətli Adnan Oktar Allahın bütün Müsəlmanlara fərz buyurduğu xəbərdar etmək və müjdələmək ibadətini yerinə yetirməkdədir. Bu vəzifəsini yerinə yetirərkən də Cənabı Allahın Qurandakı üslubunu nümunə götürməkdədir. Səhv gördüyü fikirlərin niyə səhv olduğunu Quran ayələrinə və hədislərə söykəyərək konkret dəlillər ilə son dərəcə aydın olan şəkildə açıqlamaqda və həqiqəti  yenə də Quran ayələri və hədislər ilə insanlara izah etməkdədir.

Qurani Kərimin günümüzə qədər dəyişmədən gəlməsi mövzusunu açıqlaya bilərsiz?

Quranın dəyişməyəcəyini Allah ayələrdə bildirmişdir;

… Allahın sözlərini (peyğəmbərlərə verdiyi vədlərini) dəyişə biləcək heç bir kimsə yoxdur!... (Ən'am Surəsi, 34)

(Ya Rəsulum!) Rəbbinin sözü düzgün və ədalətli şəkildə tamam oldu. Onun sözlərini dəyişdirə biləcək bir kimsə yoxdur. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir! (Ən'am Surəsi, 115)

 Şübhəsiz ki, Qur’anı Biz nazil etdik və sözsüz ki, Biz də onu (hər cür təhrif və təbdildən; artırıb-əskiltmədən) qoruyub saxlayacağıq!" (Hicr Surəsi, 9)

 (Sizə oxunan) bu (kəlam) çox qiymətli Qur’andır. (O, Allah dərgahında) qorunub saxlanılan bir Kitabdadır (lövhi-məhfuzdadır, yaxud lülələnib bükülmüş kağızlardadır).(Vaqiə Surəsi, 77-78)

Nə öncə, nə də sonra batil ona yol tapa bilməz (Şeytan onun bir sözünü, bir hərfini belə dəyişə bilməz). O, hikmət sahibi, şükrə (tə’rifə) layiq olan (bütün işləri bəyənilən Allah) tərəfindən nazil edilmişdir. (Fussilət Surəsi, 42)

Rəbbimizin ayələrdə bildirdiyi üzrə Quran dəyişməyəcək. Quran günümüzə qədər yalnız yazılı olaraq gəlmədi, Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v) dövründə Qurani Kərimi əzbərləyən hafizlər vardı. Buna görə də indiki dövrdə olan Hərəkəli Quran, o zamanki Hafizlərin əzbərinə uyğun olaraq hazırlandı. Peyğəmbər Əfəndimizin dövründə hafizlərin əzbərlədiyi Quran hazırki  Quran ilə eynidir inşaallah.

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."