Nəsihətlər

·         "Bir insanın əsl zənginliyi, onun bu dünyada etdiyi yaxşılıqlardır."

Hz. Məhəmməd (s.ə.v)

 

·         "Elm alçaqda qalanları yüksəldər, məlumatsızlıq isə yüksəkdəkiləri alçaldar."

Hz. Əli (ə.s)

 

·         "Dua etməkdən bezməyin. Çünki dua edən kimsə həlak olmamışdır."

Hz. Məhəmməd (s.ə.v)

 

·         "Dua və ibadət, Allahla bərabər olmaqdır. Allah ilə olanlar üçün ölüm də, ömür də xoşdur."

Mövlana (ə.s)

 

·         "Səbir edin, hər şeyin başında səbir durur."

Hz. Əbubəkr (ə.s)

 

·         "Keçmişdən ibrət götürün və xeyirlərdə yarışın."

Hz. Osman (ə.s)

 

·         Allah (c.c.)-dən başqası ilə birlikdə olduğun müddətcə, davamlı qəm, kədər və şirk içində olarsan və günah yükündən xilas ola bilməzsən.

Əbdülqadir Gilani (r.ə.)

 

·         Öz gördüyü iş ilə qürurlanan təvazökar deyil, təvazökar insan gördüyü iş ilə lovğalanmayandır.

İbn Ataullah İskəndəri (r.ə.)

 

·         Siz bir-birinizi ALLAH (c.c.) üçün sevsəniz, gayretullah zühur edər, Allah (c.c.) də hamınızı sevər.

İsmayıl Haqqı Torpaq (r.ə.)

 

·         Dünyaya dəyər verməmək (zühd), insanlara həddindən artıq dəyər verməmək deməkdir. İnsanlara dəyər verməmək isə, özünə həddindən artıq əhəmiyyət verməməkdən qaynaqlanar.

Süfyanı Sevri (r.ə.)

 

·         Təfəkkür, rəhmətin qapısını açan açardır. Görmürsünüzmü, əvvəl düşünülür, sonra tövbə edilir!

Süfyan ibn Uyeynə (r.ə.)

 

·         Məlumatın xeyirlisi, Allah (c.c.)-ə qarşı hörmət ilə qorxu oyandırandır.

İbn Ataullah İskəndəri (r.ə.)

 

·         Əsl təvazökarlıq Onun böyüklüyünün müşahidəsindən və sifətlərinin təcəllisindən yaranandır.

İbn Ataullah İskəndəri (r.ə.)

 

·         Üç şey vardır ki, insanoğlunun ucalığını göstərər: Müsibətdən şikayətçi olmamaq, ağrıdan ötəri sızlanmamaq və dili ilə özünü tərifləməmək.

Əbu Dərda (r.ə.)

 

·         İstədiyiniz  qədər öyrənin! Amma bunu yaxşı bilin ki, bildiklərinizə əməl etmədikcə, Allah (c.c.) sizə elminizdən ötəri mükafat verməyəcək.

Muaz ibn Cəbəl (r.ə.)

 

·         Ey Dost! Məxluqatın səbəblərə sarıldığını görərsən, arif olan isə səbəblərin sahibinə sarılar. Arif qulun bütün sözləri Allah (c.c.)-nin ucalığı, qüdrəti, kərəmi və rəhmətinin mənbəyindədir, zamanını belə keçirər, qəbrinə də belə girər.

Yəhya ibn Muaz (r.ə.)

 

·         Məhəmməd (s.ə.v.)-ə ən yaxın olanlar, Onu (s.ə.v.) dinləyənlərdir. Düşmənləri də Allah (c.c.)-ə qarşı gələnlərdir.

Hz. Əli (ə.s)

 

·         İman edən, Rəbbinin onu müşahidə etdiyinin fərqində olan insandır. Belə bir qul nəfsini hesaba çəkər və axirət üçün azuqəsini hazırlayar. Hicrət, qiyamətə qədər sürəcək bir fərzdir. Hicrət, cəhalətdən elmə, Allah (c.c.)-ni unutmaqdan Onu xatırlamağa, günahdan itaətə və isrardan tövbəyə gedən yoldur.

Səhl ibn Abdullah ət-Tüstəri (r.ə.)

 

·         Qullara lağ edən insan Rəbbini tanımayan insandır. Yaradanı sevən isə, Onun sənətindən meydana gələn varlıqları da sevər.

Hz. Aişə (r.ə.)

 

·         Əldə edə bilmədiyinə təvəkkül, əldə etdiyinə razı, itirdiyinə səbir göstərən adam təqva əhlindəndir.

İmam Qəzali (r.ə.)

 

·         Sevən sevdiyini məmnun etməyi, başqalarını məmnun etməkdən üstün tutar.

İmam Qəzali (r.ə.)

 

·         Mümin bir inciyə bənzəyər. Harada olursa olsun, orada gözəldir.

Malik ibn Dinar (r.ə.)

 

·         Yalnız Allah (c.c.)-ə güvənən qul, qüvvətli bir quldur.

Səid ən-Nəbaci (r.ə.)

 

·         Ürəyin qurtuluşu dörd xüsusiyyətlə təmin edilə bilər. Yalnız Allah (c.c.) üçün təvazökar olmaq, yalnız Allah (c.c.)-ə möhtac olduğunu hiss etmək, yalnız Allah (c.c.)-dən qorxmaq və yalnız Allah (c.c.)-dən ummaq.

Səid əl-Hırı (r.ə.)

 

·         Ürəyin öldüyünün əlamətlərindən biri də, insanın qaçırdığı yaxşılıqlara kədərlənməməsi, etdiyi pisliklərdən peşmançılıq keçirməməsidir.

İbn Ataullah İskəndəri (r.ə.)

 

·         Öz yaxşılıqlarından davamlı danışanları etdikləri bir səhv susdurar. Halbuki, ALLAH (c.c.)-nin hədiyyələrindən danışanları heç bir səhv susdura bilməz.

İbn Ataullah İskəndəri (r.ə.)

 

·         Alim, Allah (c.c.)-dən qorxandır.

Əmir ibn Şərahil (r.ə.)

 

·         Müttəqilərdən olun! Şirk xaricdə də olar, daxildə də. Xaricdəki şirk bütlərə tapınmaqdır. Daxildəki şirk isə Allah (c.c.)-ə deyil, insanlara etimad etmək, güvənmək, zərəri də, faydanı da onlardan bilməkdir.

Əbdülqadir Gilani (r.ə.)

 

·         Dünya, kim tərəfindən axtarılır və sevilirsə onun padşahı olar. Kim də dünyanı tərk edər və xor görərsə, dünya onun xidmətçisi olar. Dünya həm tələb edən, həm də tələb edilən, axtarılandır. Kim dünyanı tələb edərsə, dünya onu rədd edər. Kim dünyanı rədd edərsə, dünya onun arxasından gedər. Dünya, axirətə gedərkən yol üzərindəki bir körpüdür. Bu körpüdən keçin, amma orada davamlı qalacaqmış kimi davranmayın. Körpülər üzərində saraylar tikmək çox da ağlabatan bir şey deyil. Dünyadan səni axirətə çatdıracaq qədərini al, axirətdən səni məhrum edəcək olan tərəfini burax.

Yəhya ibn Muaz (r.ə.)

 

·         Allahım (c.c.)! Səndən sənə aid olanı istəyirəm. Allahım (c.c.)! Sənin xoşuna gəlməyəcək işləri etməkdən sənə sığınıram. Allahım (c.c.)! Özün özünü, təmizin təmizini, sənin verəcəyin şərəfi istəyirəm. Allahım (c.c.)! Səni unudanların unutmasına yol açan məşğuliyyəti vermə mənə! Allahım (c.c.)! Səndən razılığına uyğun olanı istəyirəm. Allahım (c.c.)! Məni  yalnız səni sevdiyi üçün anan, ibadətlə heç bir mənfəət ummayan qullarından et! Allahım (c.c.)! Qəlbimi səndən gələn bir sevinclə doldur, dilimi sənin zikrinlə təmizlə, üzvlərimi sənin yaxşı bildiyin, məmnun olduğun işlərdə işlət. Allahım (c.c.)! Ürəyimdə sənin xatirindən qeyri bütün izləri, xatirə, zikr və təəssüratları yox et!

Cüneydi Bağdadi (r.ə.)

 

·         Saleh əməl tərif və əcrini yalnız Allah (c.c.)-dən gözlədiyin əməldir.

Hz. Əli (ə.s)

 

·         Rəbbi sevib, Onun sevgisini yaysan, yerdəkilər və göydəkilər sənə sevgi bəsləyər. Yalnız Allah (c.c.)-ə itaət et ki, yerdəkilər və göydəkilər də sənə itaət etsin.

İbrahim Dessuki (r.ə.)

 

·         Allahım (c.c.)! Susqunluğumu təfəkkür et. Baxdığımdan ibrət götürüm. Zikr edərək, həmişə səni anım.

Talha ibn Musarrif (r.ə.)

 

·         Kim könlünü yalnız Allaha təslim edər, bu işdə diqqətini cəmləşdirərsə, hikmət parıltıları ürəyindən fışqırar və dilindən tökülər.

Yəhya ibn Muaz (r.ə.)

 

·         Ümid  qapılarının açılmasını istədiyin zaman Allah (c.c.)-dən sənə gələn nemətləri xatırla. Qorxu qapılarının açılmasını istədiyin zaman isə, səndən Ona gedənlərə bax.

İbn Ataullah İskəndəri (r.ə.)

 

·         Ey dost! Yalnız Allah (c.c.)-ə yönəl! Ondan başqasına tam güvənmə! Hər şey Onun diləməsi və izni ilə olar. Heç bir qulun və məxluqun razılığını Allah (c.c.)-nin razılığından üstün tutma!

Əbdülqadir Destuti (r.ə.)

 

·         “Qəlb Allah (c.c.)-nin evidir” sözünün mənası belədir: Qul ürəyinə ancaq Allah (c.c.)-nin sevdiyi şeyləri salmalı, Onun sevmədiyi çirkin şeyləri ürəyindən uzaq tutmalıdır.

Əbul Həsən Əli ibn Vəfa (r.ə.)

 

·         Dünya mənfəəti bir leşə bənzəyər. Onu istəyənlər, itlərlə dalaşmağa hazır olmalıdır.

Hz. Əli (ə.s)

 

·         İşin başlanğıcında Allah (c.c.)-ə yönəlmək, işin sonunda müvəffəqiyyətə çatmağın əlamətidir.

İbn Ataullah İskəndəri (r.ə.)

 

·         İnsanlar haqqında Allah (c.c.)-dən qorx. Lakin Allah (c.c.) haqqında insanlardan qorxma.

Səid ibn Komandir (r.ə.)

 

·         Bunu yaxşı bilin ki, ən gözəl ibadət, fərzləri yerinə yetirmək və haramlardan çəkinməkdir.

Hz. Ömər (r.ə.)

 

·         Nə qəribədir o insanlar ki, yerin altında atəş qaynayarkən, yer üzərində Allaha üsyan edir.

Almalılı Həmdi Yazır (r.ə.)

 

·         Şükür Allah (c.c.)-nin nemətləri ilə Allah (c.c.)-ə üsyan etməməkdir.

Cüneydi Bağdadi (r.ə.)

 

·         Kim nemətlərin özü üçün daimi olmasını istəsə, Rəbbinə şükür etsin; Nemətin sahibi O, verən O, yaxşılıq edən Odur desin.

Əbul Həsən Əli ibn Vəfa (r.ə.)

 

·         Əgər elminizlə hərəkət etməsəniz, Allah (c.c.) sizi elminizlə savab qazandırmaz.

Muaz ibn Cəbəl (r.ə.)

 

·         Peyğəmbər olan və olmayan kəslər, xeyirin ən böyüyünü yalnız səbirlə əldə etmişlər.

Meymun ibn Mihran (r.ə.)

 

·         Kim Allah (c.c.)-dən üz çevirənlərlə dost olsa, Allah (c.c.) onu qullarının gözündə kiçildər.

Əbul Həsən Əli ibn Vəfa (r.ə)

 

·         Allah (c.c.) bir quluna bir çox nemət verdikdən sonra, bu nemətləri alıb əvəzinə səbri versə, bu əvəz, aldığı nemətdən daha xeyirlidir dedi və sonra bu ayəni oxudu: Yalnız səbir edənlərə əcrləri sonsuz olaraq veriləcəkdir.

Hz. Ömər ibn Əbdüləziz (r.ə.)

 

·         -“Kiminlə dost olum”

          -Səni necə bilirsə, bax, elə o halını gizlədə bilməyəcəyin birinə, yəni Allah (c.c.)-ə

Əbu Yezid əl-Bəstami (r.ə.)

 

·         Müvəffəqiyyət Allahdandır. Asanlıq da Ondan gəlir.

Seyid Qütb (r.ə.)

 

·         Yerinə yetirəcəyin vəzifələrini boş bir vaxta təxirə salmaq nəfsin axmaqlığındandır.

İbn Ataullah İskəndəri (r.ə.)

 

·         Allah (c.c.)-ni söyləyən söz gözəldir. Allah (c.c.)-nin nemətlərini düşünmək isə ən üstün ibadətdir.

Ömər ibn Əbdüləziz (r.ə.)

 

·         Haqq uğruna xərclənməyən hər şeyin iki qatı, batil yolda gedər.

İ. Haqqı Bursəvi (r.ə.)

 

·         Allah (c.c.)-nin baxışları səni əhatə edərkən, xalqın baxışına necə əhəmiyyət verirsən. Xalqın baxışlarını bir tərəfə burax. Haqqın yönünü görməyə çalış.

İbn Ataullah İskəndəri (r.ə.)

 

·         Haqqın aradan qaldıracağı bir ehtiyacını başqasından istəmə. Onun sənin üçün vermədiyini başqası necə verə bilər. Öz ehtiyaclarını aradan qaldırmaqda aciz olan, başqası üçün necə güc yetirə bilər.

İbn Ataullah İskəndəri (r.ə.)

 

·         Kamil insan, nəfsini əzib keçən adamdır ki, Rəbbi onu qullarının diliylə tərifləyər, ucaldar.

Əbul Həsən Əli ibn Vəfa (r.ə)

 

·         Allah (c.c.) sizə dünyanı, onunla axirəti axtarasınız deyə vermişdir. Ona meyil edəsiniz deyə deyil!

Hz. Osman (r.ə.)

 

·         1- Dilin zikri: qəlbdən pisliklərin və dünyəvi istəklərin çıxarılması üçün Allah (c.c.)-ni anmaqdır.

          2- Qəlbin zikri: Allah (c.c.)-ni ürəkdən təfəkkür edərək, Allah (c.c.)-nin ürəyinə nəzər yetirdiyinin şüurunda olmaqdır.

          3- Nəfsin zikri: Hərf və səs yerinə, hiss və xəyal ilə səmimiliklə və ürəkdən Allah (c.c.)-ni xatırlamaqdır.

          4- Ruhun zikri: Allah (c.c.)-nin kainatda təcəlli edən gözəl sifətlərinin nəticəsinə baxaraq, Onu təfəkkür etmək, düşünməkdir.

Əhməd Cahidi Əfəndi (r.ə.)

 

·         İsrarla istədiyin halda bağışlayanın gecikməsi səni ümidsizliyə salmamalıdır. Çünki Allah (c.c.) duaların qəbul olunacağına söz vermişdir. Ancaq qəbul edəcəyi istək sənin özün üçün bəyəndiyin deyil, Onun sənin üçün bəyənəcəyi olacaq. Və qəbul, sənin istədiyin zaman deyil, Onun istədiyi zaman olacaq.

İbn Ataullah İskəndəri (r.ə.)

 

·         Zühdün (dünyaya və maddi mənfəətə dəyər verməmək, qənaətkar olmaq) böyük bir qismi insanların içindəykən olar. Yəni tərifləmələrini istəməz, qınamalarına əhəmiyyət verməzsən.

Fudayl ibn Iyad (r.ə.)

 

·         Sən Allah (c.c.)-dən razı olmazsansa, Allah (c.c.)-nin razılığını necə istəyə bilərsən?

Yəhya ibn Muaz (r.ə.)

 

·         Kim hikmət axtarırsa, Allah (c.c.)-ə üsyan etməsin!

Bişr-i Hafi (r.ə.)

 

·         İnsanın Allah (c.c.)-nin köməyindən məhrum olunmasının əlaməti nədir?

         - “Gözəl və xeyirli şeyləri çirkin görməsi, çirkin şeyləri isə gözəl və xeyirli görməsidir”.

Məhəmməd ibn Kab əl-Karazi (r.ə.)

 

·         Allah (c.c.)-nin səndən daha üstün yaratdığı kəslərə pis gözlə baxma! Yoxsa eynilə İblisin mələk surətindən şeytan surətinə çevrilməsi kimi sən də pis hala düşərsən.

Əbul Həsən Əli ibn Vəfa (r.ə.)

 

·         Üç şeyi etmədən, digər üç şeyi iddia edən yalançıdır; Allah (c.c.)-nin haram etdiklərindən çəkinmədiyi halda Allah (c.c.)-ni çox sevdiyini söyləyən, malını xeyirə xərcləmədiyi halda cənnəti arzuladığını söyləyən, kasıbları sevmədiyi halda Peyğəmbər (s.ə.v.)-i sevdiyini iddia edən. Bax, bunlar yalançıdırlar.

Hatim əl-Asamm (r.ə.)

 

·         - “Münafiq kimdir?”

         - “İslamı izah edib, amma əməl etməyəndir”.

Huzeyfə (r.ə.)

 

·         Nəfsini tərbiyə etməmiş insanların etdiyi xidmətlərin əksəriyyəti, Allah (c.c.) üçün deyil, nəfsləri üçündür.

İmam Qəzali (r.ə.)

 

·         Allah (c.c.) zalımlara meyl edilməsinin nəticəsinin atəş olacağını buyurur. (Hud: 113) Bir düşün, zalım olmayanın zalıma yaxınlıq göstərməsi insanı cəhənnəmə aparırsa, şəxsən zülm işləyənin vəziyyəti necə olar?

İmam Qəzali (r.ə.)

 

·         Həqiqi sevgi üç şəkildə təcəlli edir, daha doğrusu varlığını göstərir:

         1- Sevən, sevdiyinin sözünü, başqalarının sözündən üstün tutar.

         2- Sevən, sevdiyinin söhbətini, başqalarının söhbətlərindən üstün tutar.

         3- Sevən sevdiyini məmnun etməyi, başqalarını məmnun etməkdən üstün tutar.

İmam Qəzali (r.ə.)

 

·         Həqiqətən ağıllı olan bir qul, əməli ilə necə öyünə bilir? Etdiyi əməllər Allah (c.c.)-nin bir nemətidir. Bu fürsəti ona nəsib etdiyi üçün şükür və təvazökarlıq hissləri içində olmalıdır.

Əbu Süleyman ət-Daranı (r.ə)

 

·         Sözü Allah (c.c.)-nin yolunu göstərməyən, vəziyyəti Allah (c.c.)-ə çatdırmayan kimsə ilə yoldaşlıq etmə.

İbn Ataullah İskəndəri (r.ə.)

 

·         - “Bir insan öz dostunu nə üçün sevməlidir?”

         - “Onun Rəbbinə olan gözəl xidmətini gördüyü üçün.”

Əbu Safvan ibn Avanə (r.ə.)

 

·         Yalan, səhv, boş və faydasız şeyləri uzun müddət dinləmək, ürəkdəki ibadət ləzzətini qırıb atar. Kim həyatını canlı olaraq davam etdirmək istəyirsə, ürəyindən hər cür tamahı və ehtirası atsın.

Abdullah ibn Hubayk (r.ə.)

 

·         Səni Allah (c.c.)-ə yaxınlaşdıracaq şey- yalnız Allah (c.c.)-dən istəməyin və yalnız Ona yalvarmağındır. Səni insanlara yaxın və onların nəzərində etibarlı edəcək şey isə, onlardan heç bir şey istəməməyindir.

Əbu Bəkr əl-Varrak (r.ə.)

 

·         Bədənin xəstəliyi ağrı və sızıltıları ilə bəlli olar. Ürəyin xəstəliyi isə günahlarla ortaya çıxar. Bədən xəstə olan zaman yeməyin dadını necə ala bilmirsə, ürək də günah bataqlığında olanda ibadətin ləzzətini hiss edə bilmir.

Zünnun əl-Mısri (r.ə.)

 

·         "Əcəl yetişməmiş xeyirli işlər üçün tələsin."

Hz. Osman (r.ə)

 

·         "Allah (c.c) bütün işlərdə mülayimliyi sevər."

Hz. Məhəmməd (s.ə.v)

 

·         "Sizdən hər biriniz öz nəfsi üçün istədiyini mömin qardaşı üçün də istəmədikcə kamil mömin ola bilməz."

Hz. Məhəmməd (s.ə.v)

 

·         "Başqasını islah etməyə cəhd etməzdən əvvəl özünü islah etməyə bax."

Hz. Ömər (r.ə)

 

·         "Allahı anın, Onu xatırlamaq şəfadır."

Hz. Ömər (r.ə)

 

·         "Üsyanınız nəfsinizə, itaətiniz Rəbbinizə olsun."

Əbdülqadir Gilani (r.ə)

 

·         "Nemətləri, Allaha şükür edərək əldə saxlayın."

A. Arvasi (r.ə)

 

·         "Pis işin ən gizli şahidi vicdanımızdır."

Hz. Ömər (r.ə)

 

·         "Heç bir şey ürəkdən çıxanlar qədər ürəyə fayda verməz. Ürək nə qədər saf və Allaha həsr edilmiş olarsa, o qədər böyük faydaya çatar."

Hz. Ömər (r.ə)

 

·         "Daşı deşən suyun qüvvəsi deyil, damlaların fasiləsizliyidir."

Atalar sözü

 

·         İnsanların ən cahili, axirətini başqasının dünyası üçün satandır.

Hz. Ömər (r.ə)

 

·         "Boş zaman yoxdur. Boşa keçən zaman vardır."

Atalar sözü

 

·         İmanın üstünü: Harada olursan ol, Allah (c.c)-nin səninlə olduğunu bilməyindir.

Hz. Məhəmməd (s.ə.v)

 

·         "İki şey axmaqlıq əlamətidir, danışacaq yerdə susmaq, susacaq yerdə danışmaq."

Atalar sözü

 

·         Toprağa hər cür pis şey atılar. Lakin torpaqdan həmişə gözəl şeylər bitər..."

Ağşəmsəddin (r.ə)

 

·         Başqasında görüb xoşlanmadığın eyibin özündə olduğunu görməməkdən böyük eyib olmaz.

Hz. Ömər (r.ə)

 

·         Bağışlamaq zəfərin zəkatıdır.

Hz. Məhəmməd (s.ə.v)

 

·         Hiç kim qədərini dəyişdirə bilməz və qədərindən qaça bilməz.

Goethe

 

 

·         Atəş odunu necə udarsa, həsəd etmək də eləcə yaxşılıqları yeyib udar, məhv edər.

Hz. Məhəmməd (s.ə.v)

 

·         Ədalət mülkün təməlidir.

Hz. Ömər (r.ə)

 

·         Yalan elə zəhərli bir oxdur ki, hədəfini deyil, atanı yaralayar.

Ərəb atalar sözü

 

·         Ağcaqanadın gözünü xəlq edən, Günəşi də xəlq etmişdir.

Bədiüzzaman Səid Nursi (r.ə)

 

·         Həqiqi azadlıq - Haqqa köləlikdir.

Hz. Əli (ə.s)

 

·         İnsanlar əvvəlcə pul qazanmaq üçün sağlamlıqlarını itirirlər, sonra da sağlamlıqlarını qazanmaq üçün pullarını xərcləyirlər.

Goethe

 

·         Dünyanızı islah edin. Sabah öləcəkmiş kimi də axirət üçün cəhd edin.

Hz. Məhəmməd (s.ə.v)

 

·         Allah (c.c)-ni zikr etmək, ürəklərin şəfasıdır.

Hz. Məhəmməd (s.ə.v)

 

İsmayıl Haqqı Torpaq/Nəqşibəndi təriqətinin Halidiyyə qolu mürşidlərindən.

 

 • "Bizi sevənlər, Yəməndə də olsa dizimizin dibindədir. Sevməyən isə, dizimizin dibində də olsa Yəməndədir. "

İsmayıl Haqqı Torpaq (r.ə)

 

 • "Əhlullah (Allahın dostlarının, övliyaların) nəzər (baxış) və himməti (kömək, lütf) dağları, daşları əridər və ihya edər (canlandırar)."

İsmayıl Haqqı Torpaq (r.ə)

 

 

 • "Qardaşlarım, bu aləm xəyaldır. Bu fotoşəkil də, xəyalın xəyalıdır"

İsmayıl Haqqı Torpaq (r.ə)

 

 • "Hər işdə birlikdən Allah razı olar və yardım edər."

İsmayıl Haqqı Torpaq (r.ə)

 

 • "Hər şeyin cilası və qidası vardır. Qəlbinki isə zikrdir. Bunun qiyməti isə, sonra aydın olar."

İsmayıl Haqqı Torpaq (r.ə)

 

 • "İdarə elmini öyrənin. İnsan qəzəblənəndə, şeytanın oyuncağı olur."

İsmayıl Haqqı Torpaq (r.ə)

 

 • "La ilahə illəllah (Allahdan başqa ilah yoxdur), nəhayət “La məvcudə İllallah” (Allahdan başqa varlıq yoxdur). Allah-Təaladan başqası yoxdur."

İsmayıl Haqqı Torpaq (r.ə)

 

 • "Məhəbbəti olan səhv görməz, görsə də göz yumar."

İsmayıl Haqqı Torpaq (r.ə)

 

 • "Nəyi sevsən, onunla qalarsan, nə ilə məşğulsansa, eləsən."

İsmayıl Haqqı Torpaq (r.ə)

 

 • "Hüsnü-zənn (yaxşı-gözəl düşünmək) vəlayətdir (yardım etməkdir). Su-i zənn (pis düşünmək) cinayətdir."

İsmayıl Haqqı Torpaq (r.ə)

 

 • "Edən Allah, etdirən Allah."

İsmayıl Haqqı Torpaq (r.ə)

 

 • "İnsanın öz səhvini görməsi qədər gözəl mədəniyyət olmaz."

İsmayıl Haqqı Torpaq (r.ə)

 

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."