Kuran'da adı geçen Hz. Zül'karneyn'in isminde, ahir zamanın sahibi Hz. Mehdi (a.s.)'ye işaretler vardır

SANA (EY MUHAMMED,) ZÜ'L-KARNEYN HAKKINDA SORARLAR. DE Kİ: "SİZE, ONDAN 'ÖĞÜT VE HATIRLATMA OLARAK' (BAZI BİLGİLER) VERECEĞİM. (Kehf Suresi, 83)


Peygamberimiz (sav)'in pek çok hadisinde Kuran'ın Kehf kıssasında ahir zamana, Hz. Mehdi (a.s.)'nin tüm yeryüzüne İslam ahlakını hakim kılmasına ve Deccal'i fikren etkisiz hale getirmesine dair işaretler olduğunu bildirmiştir. Kehf kıssasına hadislerdeki bu işaretler doğrultusunda bakıldığında, gerçekten de bu ayetlerde anlatılan olayların ahir zamana yönelik çok önemli bilgiler verdiği görülür. Bunlardan biri de bu kıssada bahsi geçen Hz. Zulkarneyn’in isminde gizlenmiştir.

İslami kaynaklarda Hz. Zülkarneyn’in ismi hakkında şöyle bilgi verilmiştir:


Zülkarneyn kelimesi Arapçadır. Zü ve karneyn kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. ZÜ, SAHİP VE MALİK DEMEKTİR. KARN İSE, PERÇEM, ZAMAN, GÜNEŞ ANLAMLARINA GELİR. KARNEYN, KARN'IN TESNİYESİ YANİ İKİ TANESİ DEMEKTİR.

(el-Firuzabadî, el-Kamusu'l-Muhît, Kahire 1332, IV, 257 vd)

Bilindiği gibi Hz. Mehdi (a.s.)'nin isimlerinden biri de “SAHİB’ÜZ ZAMAN”dır. Bu da, “ZAMANIN SAHİBİ” anlamına gelmektedir. Hz. Zülkarneyn’in adı da, “Zü: Sahip”, “Karn: Zaman” ve “Karneyn: İki Zaman” kelimelerinin biraraya gelmesinden oluşmuştur. Buna göre Hz. Zülkarneyn’in ismi, “İKİ ZAMANIN SAHİBİ” manasını vermektedir. Kuşkusuz ki Hz. Zülkarneyn ve Hz. Mehdi (a.s.)'nin isimlerinin birbirleriyle aynı anlamı taşıması, Kuran'ın Zülkarneyn kıssasında anlatılan olayların, Hz. Mehdi (a.s.) döneminde Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle yaşanacak bazı olaylar hakkında bilgi verdiğine yönelik çok önemli bir işarettir. Nitekim Peygamberimiz (sav) de bir hadisinde “Hz. Mehdi (a.s.)'nin yaşadığı dönemin Hz. Zülkarneyn’i gibi olacağını” haber vererek bu gerçeğe dikkat çekmiştir:


Ahmed b. İshak der ki: "İmam Askeri aleyhi’s-selâm'ın huzuruna gittim ... Hazret buyurdu ki: ... Ey Ahmed b. İshak! O (HZ. MEHDİ (A.S.) , BU ÜMMETTE "HIZIR" ALEYHİ’S-SELÂM VE "ZU'L -KARNEYN" GİBİDİR... 

(Kemal-üd Din c. 2 s. 384)


Tüm bu bilgiler, Hz. Zülkarneyn’in hem Hz. İsa (a.s.) zamanının hem de kendi zamanının sahibi olacağını göstermektedir.


2009-02-26 02:53:48

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top