Hz. Mehdi (a.s.)'nin Mekke dönemi

Hz. Mehdi (a.s.)’nin Mekke şehrinde geçireceği dönem İslam ahlakının hakimiyeti dönemi olacaktır. Müslümanların ileri gelenleri, tüm müslümanların Hz. Mehdi (a.s.)’ye olan manevi bağlılıklarını ve sevgilerini manevi biat yeri olan Mekke şehrinde kendisine sunacaklardır. Müslümanlar açısından manevi değeri çok yüksek ve kutsal bir mekan olduğu için Allah (c.c.) Hz. Mehdi (a.s.)’ye biat için Mekke şehrini seçmiştir. (doğrusunu Allah bilir.) Hz. Mehdi (a.s.)’ye bu şehirde yapılacak olan biatle ilgili rivayet edilen hadislerden bazıları şöyledir:

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Mehdi, MEDİNE'DEN (BÜYÜK BİR ŞEHİRDEN) çıkacak ve Mekke'ye gelecek. İnsanlar onu, kendi aralarından (tanıyıp) ortaya çıkaracaklar ve o, istemediği halde Rükun ile Makam arasında ona biat edecekler."

(Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)
Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu hadisinde medine kelimesini şehir anlamında kullandığı Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen aşağıdaki diğer bir hadisten de açıkça anlaşılmaktadır:

 

Hz. İbni Amr'dan (r.a.) rivayet edilmiştir:
Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz (altıncısı) medinenin (şehrin)fethi.
-Denildi ki : HANGİ MEDİNE? (HANGİ ŞEHİR?)
-Buyurdu ki: KONSTANTİNİYYE.

(Kıyamet Alametleri, s. 204 Ramuz-el Ehadis, 296)

 

Hz. Mehdi (a.s.)’ye Mekke şehrinde müslümanlarca manevi bağlılığın ve sevginin belirtileceğini bildiren diğer hadisler ise şöyledir:

 

Naim bin Hammad, Ebu Cafer'den şöyle rivayet etmiştir;

"Hz. Mehdi (a.s.), Mekke'de Peygamberimizin sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. Yatsı namazını kılınca yüksek sesle şu çağrıyı yapar…”

Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar

 
 

İnsanlar nihayet Mehdi'ye gelirler ve Rükun ile Makam arasında, kendisi istemediği halde ona biat edeler. "Eğer kabul etmezsen, boynunu vururuz" derler. Yer ve gök ehli ondan razı olur.

(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler -Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, Sf. 31)

 
  

... Mekke halkından bir grup onu, istememesine rağmen (bulunduğu yerden) çıkarırlar. Hacer-i Esved’le Makamı İbrahim arasında ona biat ederler. (Sünen-i Ebu Davud, 5/94; El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 20)

... Ve sonra istemediği halde biatlarını kabul eder. Eğer siz ona yetişirseniz, ona biat ediniz. Çünkü o yerde de gökte de Mehdi'dir.

(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, sf. 35)


Mekke şehrinin müslümanlar açısından birçok önemli yönü vardır. Müslümanların kutsal toplanma yeri olan Kabe’nin Mekke şehrinde bulunması itibariyle de Allah’ın Hz. Mehdi (a.s.)’ye biat için Mekke şehrini seçmiş olması müslümanlar açısından son derece hikmetli ve güzel bir seçimdir.

 

MEKKE ŞEHRİ’NİN MÜSLÜMANLAR İÇİN TAŞIDIĞI BAZI MANEVİ ANLAMLAR:

• Mekke Peygamberimiz (s.a.v.)’in doğduğu şehirdir.

• Islamiyetin ilk doğduğu şehir Mekke’dir.

• Müslümanların buluşma yeri Mekke’deki Kabe’dir.

• Yine Peygamberimiz (s.a.v.)’e ilk vahiy Mekke yakınlarındaki Hira Dağı’nda gelmiştir.

• Yeryüzünde kurulan ilk mescid Mekke’deki Mescid-i Haram’dır.

• Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen bir hadiste `Ziyaretler ancak üç mekâna yapılır. Mekke`deki Mescidu`l-Haram`a, Medine`deki benim bu mescidime ve Kudüs`teki Mescid-i Aksa`ya.` buyurmuştur. Resulullah`ın bu hadisi ile bu üç belde, İslam`da kutsal yer olarak ilan edilmiştir. 1 Bu hadis düşünüldüğünde, Hz. Mehdi (a.s.)’nin de biatleri Mekke şehrinde kabul edecek olması son derece anlamlıdır.

• Hz. İbrahim (a.s.), Allah’ın emri üzerine Mekke’de Kabe’yi inşa ettikten sonra, insanları Allah’a ibadet etmek için bu şehre davet etmiştir.

• Allah’ın Müslümanlara farz kıldığı Hac ibadetini yerine getirmek için müslümanların buluşma yeri olarak Allah Mekke’yi seçmiştir. Mekke ve çevresi Harem Bölgesi kabul edilmiştir.

• Mekke sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in putları kırarak putperestliği yerle bir ettiği, tevhid inancını tebliğ ettiği yer olması açısından da son derece önemlidir.

• Birçok sahabe, Peygamberimiz (s.a.v.)’e ilk olarak Mekke’de biat ederek Müslüman olmuşlardır.

• Hac mevsiminde 12 kişiden oluşan Medine’li bir grup Peygamberimiz (s.a.v.)’e Mekke’nin Akabe Bölgesi’nde biatlarını sunarak Müslüman olmuşlardır. Bir sonraki sene ise yine hac döneminde bu sefer 72 kişi olarak gelip aynı yerde Müslüman olmuşlardır. İslam tarihinde bu güzel hadise 1. ve 2. Akabe Biatleri olarak adlandırılmıştır.

• Peygamberimiz (s.a.v.)'in dedesi Abdülmuttalib, amcası Ebu Talib, hanımı Hz. Hatice validemiz, Peygamberimiz (s.a.v.)’in küçük yaşta ölen oğulları Kasım ve Abdullah’ın, birçok sahabe ve İslam büyüklerinin kabirleri Mekke’deki Cennet’ül Ma’la da bulunmaktadır.

• Peygamberimiz (s.a.v.)’in Mekke’den Medine’ye hicret ederken Hz. Ebubekir ile birlikte Mekkeli inkarcılardan gizlenmek için konakladıkları Sevr Mağarası Mekke’deki Sevr Dağı’ndadır.

-----------------------------------------------------------

1- (Kudüs Dergisi - Sayı: 1 - Bahar 2003, Filistin, Ahmet Ağırakça)

2009-05-27 08:03:57

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top