Sayın Adnan Oktar'ın Yeni Açıklamaları (31 Mayıs 2016; 20:00)

ALLAH HEP DİKKATİ ÇEKMEYEN, İNSANLARIN SALDIRDIĞI, TUZAK KURDUĞU KİŞİLERİ BAŞA GEÇİRİYOR VE ONLARA CENNETİNİ AÇIYOR

Korintliler, Bölüm 1: “Tanrı’nın gücü ve bilgeliği olan Mesih”. Bölüm 26-29: “Kardeşlerim aldığınız çağrıyı düşünün” diyor. “Birçoğunuz insan ölçeğine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ama Allah bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Tanrı dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki, Tanrı’nın önünde hiçbir insan öğünmesin.” Cenab-ı Allah hep böyle dikkati çekmeyen, insanların saldırdığı, insanların alçakça tuzak kurduğu, zulmetmeye çalıştığı, yalnız sanılan insanları Allah hep başa geçiriyor. Ve onlara cennetini açıyor. Bu Allah’ın kanunu. Mesela Hz. Musa (a.s) artık Firavun’un yanında, müthiş bir tehlike. Oradan çıkarıyor Allah ululazim peygamber yapıyor. Hz. İbrahim (a.s) Nemrut’un sarayında, ne kadar büyük bir tehlikenin içerisinde, Allah oradan çıkarıyor onu ululazim peygamber yapıyor. Hz. Yusuf (a.s) kuyunun içinde, hapishanede zindanda. Rezalet zindanlar o devirde yeraltında. Yani çok korkunç şeyler, meşaleyle falan aydınlatılıyor. Güneş hiç görmüyor, kalın demirlerle. Orada nur gibi tertemiz ahlakının yüceliğini göstermeye devam ediyor.

 

HADİSTE MEHDİ'NİN DÜNYANIN TÜM ZULÜM SİSTEMLERİNİ VE DERİN YAPILARINI YERİNDEN SÖKÜP ATACAĞI, İLMEN ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİ HABER VERİLİR

Sahabeler Hz. Ali (r.a)'den şüpheleniyorlar "Yoksa sen Mehdi misin?" diyorlar.  "Ben emir imamet sahibiyim ama ahir zamanda gelecek olan, zulümden sonra cihanı adaletle dolduracak olan Sahibül emr Mehdi ben değilim." Tabii yaşlanmış ileri yaşındayken bunu söylüyorlar. "Bedenimden olan bu zaaf ve güçsüzlükle ben nasıl Mehdi olabilirim?" diyor. Canım benim o zamanlar tabii biraz savaşlarla şununla bununla yıprandığı için yorulduğu için. "Halbuki Kaim Mehdi zuhur ettiğinde yaş açısından ileri yaşta olacak" diyor. Hatta rivayette "ihtiyar" diye geçiyor. Ama "gençtir" diyor. Genç delikanlıdır. "Öylesine güçlüdür ki yeryüzünde en güçlü ağaca el atacak olsa onu kökünden sökebilir." Aslında burada bir teşbih var. Derin devletler ağaç gibi kol sarmış, çok güçlü görünen onu söküp atacak anlamında yoksa tabii ki bir insan bir ağacı söküp atamaz. Aklın ihtiyarını kaldırır böyle bir şey olmaz. Bu müteşabih bir açıklama. "Eğer iki dağ arasında seslenirse dağların taşları parçalanır." Yani iki büyük süper gücün arasında sesi duyulduğunda bütün sistemi parçalar diyor. O anlama gelir. "Yanında Musa (a.s)'ın asası, Süleyman (a.s)'ın yüzüğü" çok önemli, asa da çok önemli "onun yanında olacaktır. "Allah onu istediği zamana kadar gizli tutacaktır. Zulüm ve fesatla yeryüzü dolduğu gibi adaletle dolduracak şekilde zahir olup zuhur edecektir" diyor. (Kemalüddin cilt 1, sayfa  376)

 

KASAS SURESİ'NDE ALLAH YERYÜZÜNDE GÜÇTEN DÜŞÜRÜLENLERİ ÖNDERLER YAPACAĞINI BİLDİRİYOR

Bütün yeryüzünde Müslümanlar güçten düşürüldüler ama Allah diyor bak Kassas, 5 şeytandan Allah'a sığınırım. "Biz ise" diyor Allah "yeryüzünde güçten düşürülenlere (Müslümanlara) lütufta bulunmak" yani onlara güzellik yapmak için "onları önderler yapmak” dünya hakimi kılmak için ve mirasçılar kılmak için hükmü onlara vereceğim." Diyor. Bak "Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. Ve (istiyoruz ki) onları yeryüzünde 'iktidar sahipleri olarak yerleşik kılalım', Firavun'a, Haman'a ve askerlerine, onlardan sakındıkları şeyi gösterelim." (Kassas Suresi, 5-6) Yani bütün firavunlara, dünya derin devletlerine en çekindikleri şeyi yapacağım İslam'ı dünyaya hakim edeceğim diyor. Firavun ve Haman, Firavun şu anki İngiliz derin devletini temsil eden bir semboldür. Haman da yancılar. Firavun’un yancısıydı Haman biliyorsunuz. Ona destek olanlar.

 

MEHDİ (A.S)’NİN ZUHURUNDAN SONRA GİZLİ MÜNAFIK KALIR MI?

Mehdi (a.s)’nin zehir gibi olan aklı ve muhteşem istihbaratı münafıkları baykuş gibi inine sokacak. İt gibi titreyecekler. Asla onlar ininden, o şeytani yapılarından çıkmazlar. Onun içinde kalacak ve mecburen Müslüman taklidi yapacaklar. Müslüman gibi görünürler. Dolayısıyla öyle bir dert bela hiç olmaz. Hiçbir itlik yapamaz. Gittikçe gücünü artırarak, böyle münafıkları hizaya getiren bir zuhur olacak. Zaten “cereyanı münafıkaneyi yok edecek” diyor Bediüzzaman.  Mehdi (a.s)’nin en bariz vasfı. Ama birinci vazifesi Darwinizm’i yok etmesidir diyor Bedüzzaman. İlk ve en önemli vazifesi odur diyor. Hazır diyor alimlerin, hazırladığı kitaplardan bir program yapacak onlarla o bilgi vazifeyi yapacak diyor.

 

HZ. MEHDİ (AS) MÜSLÜMANLARIN TANIYAMAYACAĞI EN SİNSİ MÜNAFIKLARI TEŞHİS EDECEKTİR

İmamı Caferi sadık Muhammed Suresi  30 “Suçlular çehrelerinden tanınacak” ayetini açıklarken, “Allah onları tanır lakin bu ayet kaim Mehdi hakkında nazil olmuştur” diyor. Yani Allah ona öyle bir güç verecek. En azılı en sinsi en gizli münafıkları teşhis edip yakalayacak. Yani müminlerin normalde yakalayamayacağı azılı vakaları o yakalayacak. Çehrelerinden tanır diyor.

 

TEVRAT'TA MOŞİYAH (HZ. MEHDİ (AS)'IN) ÖĞRETİLERİNİ İLK DERİNLEMESİNE ALACAK OLANLARIN KADINLAR OLDUĞU BİLDİRİLİYOR

Yakup’un ev halkına ve İsrailoğulları’na söylediği, Allah, İsrail’e ve Tevrat’ı verdiğinde Musa’ya öncelikle kadınlara tebliğ yapmasını söylüyor. Musa (a.s)’a “Öncelikle tebliği kadınlara yapmasını söyledi. Hatta Mısır’dan çıkışın da saliha kadınların hürmetine olduğu söylenir. Dolayısıyla Sina Dağı’nda Tevrat’ın verilmesinde de kadınlara öncelik verilmiştir. Kral Moşiyah’ın gelişi de kadınların hürmetine olacaktır.” Etrafında hep böyle saliha güzel kadınlar olacak Moşiyah’ın. Bak 3500 yıl önce haber veriliyor. “Çünkü Midraç’ta şöyle denir. Tüm nesiller o nesildeki saliha kadınların hürmetine kurtulur.” Bak görüyor musun Tevrat’taki hükmü? “Tüm nesiller o nesildeki saliha kadınların hürmetine kurtulur.”(Yakut Şimon Nevrut 606) “Dolayısıyla Moşiyah’ın” yani Mehdi’nin “muhteşem öğretilerini ilk derinlemesine alacak olanlar yine kadınlar olacaktır” diyor. Litro bölümü Tevrat’ın Mısır’dan Çıkış bölümünün içinde. Dikkat edin ilk kadınlarla karşılaşıyor. Dağdan çıktığında biliyorsunuz çalının üstünde bir ateş gördü. Orada da yine yanında hanımı vardı. İlk muhatap olan konuyu bilen o. Kendi çocukları ve hanımının arkadaşlarından bir ekip oluşturdu. Gömüldüğünde de vefatında da o hanımlar ve yetiştirdiği yakın talebeler işte ondan sonra masonluk tarzı gizli bir yapılanma asrımıza kadar devam etti. Moşiyah Mehdi’yi destekleyecek bir gizli yapılanma. Tabii Allah’ın yardımı ile oluyor.

2016-06-26 04:22:28

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top