Sayın Adnan Oktar'ın 15 Ocak 2017 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 15 Ocak 2017

 

Münafıklar İle İlgili Açıklamalar

Münafık her zaman kalır. Fakat esleme olacaklar, esleme. Yani genel mantığında kabul edecek. Mantıksız görecek münafıklık yapmayı. “Ne çıkarım var?” diye vazgeçecek. Yoksa herkes iman edecek deniyor ama derin iman anlamında değil. O her zaman var o insanlarda olur. Tabii bunun sırrını biz bilmiyoruz. Normalde bir insan Allah’a hemen inanır. Çünkü olmaması olacak gibi değil. Böyle hani hafif de olsa bir ihtimal olacak gibi olsa adam işte bak buradan inanmıyor diyeceğim. Hücrenin aklı zaten nefes kesici. Molekül bütün dünyadaki insanlardan daha akıllı, molekül. Anlamazdan geliyorlar olayı. Ama şimdi biz buna tabii kızıp köpürüp “Ya bu nasıl anlamaz?” Şimdi bize görüntü olarak bunu veriyor Allah. Bizi onların konumu ilgilendirmez. Biz Allah’la birebir yani o kısım bizi ilgilendiren kısım. Biz onu bahane edemeyiz. Şöyle böyle başka bir şeyler diyemeyiz. Onlara tamam şaşırırız da o kadar. Yani iman etmemelerine şaşırırız ama o hiç kimseye bir avantaj sağlamaz o adamların konumu yani görüntü. Suriye yerle bir oluyor, Irak yerle bir oluyor bize öyle gösteriliyor. Biz imtihan oluyoruz. Biz imtihan kısmına bakarız. Tek konu Allah’ın sevilmesi. “Beni seveceksiniz” diyor Allah. Haklı Cenab-ı Allah. Zaten Allah sevilmeyince hiçbir şey sevilmiyor. İnsan kendini de sevmez. Cennet, bahçe, ev, araba her şey yok olur. Bütün olay sevgi. Ve sevgiyi de lezzetli yaratmış Allah, çok çok lezzetlidir. Niye direniyorlar? Bir şekilde direniyorlar bunun sırrını anlamak için uğraşmaya gerek yok. Dinsizlerin sırrını anlamak için uğraşmaya gerek yok. Münafığın da sırrını anlamaya gerek yok, çıkaramayız. Mesela öfkelenmek münafığa, felsefesini kavramaya; yok kavrayamayız. Küfrü de kavrayamayız. Mesela Darwinizm’e adam inanıyor inanılacak bir konu değil. Tesadüf, olabilecek en kötüsünü söylüyor en kötü en imkansızı söylüyor. Hayır, uzaylılar yaptı dese adamın kafası oraya gitti falan diyeceğim. Tesadüf, sen dalga mı geçiyorsun? Proteinin yapısı dantel gibi dantel. Her şey yerli yerinde olması lazım. Azot yerinde oksijen, karbon. Binlerce atomun düzgün dizilmesi gerekiyor yüzlerce atomun. Ee sen ne diyorsun? “Bu tesadüfen oldu” diyorsun. Zekamızla dalga mı geçiyorsun sen bizim? Tıbben olur mu diyoruz ilmen? “Ee olmaz” diyor. Kim yaptı? “Uzaylılar yapmıştır.” Kardeşim alayı bırak.

Bu Müslümanı yorar münafığı anlamaya çalışmak kafasını bulandırır. Edepte adapta hata yapmasına da sebep olur. Yok hükmünde göreceksin. “Adam böyle diyor” kardeşim mucize kabilinden oluyor. Adam ne diyor? “Ben Napolyon’um” diyor. Sokakta giden bir adam “Ben Napolyon’um” diyor. Mantıklı mı? Değil. “Sen niye Napolyon’um dedin?” diyemeyiz ki biz adama mantığı yok işte. Mantıksız şeyi çözmeye çalışmak yersiz. Bir yaratan var hemen anlaşılıyor. Öyle zorlanacak gibi değil. Kısa bir süre veriyor Cenab-ı Allah. Cübbeli diyor ki işte “Tam ölürken iman şeytan adama musallat olur”, öyle bir şey yok. Bilakis ölüm anında insanın imanını artıracak büyük olaylar olur. Yani çok güçlü bir imanla. Çünkü aklın ihtiyarı kalktığı için çok güçlü imtihanın neticesi meydana gelir. Gördüğü görüntü şu bu falan hepsi tam istediği gibi olur. Hiçbir mümin öyle sıkıntı içerisinde ölmez. Zahiren öyle gibi görünür ama gerçeğinde öyle bir şey olmaz.

 

Güzel Ahlak Çok Zor Ve Karışık Değildir. Mümin Sadece Samimi Olacak, Samimi Vicdanını Kullanacak. Allah Güç Yetiremeyeceğimiz Bir Şey Vermez

Bir de güzel ahlak, Kuran’a uymak sanki çok karmaşık, çok bol okumamız lazım, işte nefsimizi teskin etme. Yok kardeşim ahlaksızlık yapmadın mı olur biter. Dürüst olacaksın, samimi olacaksın o kadar. Samimi olacaksın. Karmakarışık çok zor bir şey varmış gibi öyle bir şey yok. Ben şimdi mesela burada zorlanmıyorum. Normal yaşıyorum. Allah bizi zorlamıyor da. Yapamayacağın bir şey de demiyor. Ben altmış iki yaşıma geldim hiç zorlandığım bir şey görmedim. Allah diyor “Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez.”(Bakara Suresi, 286) Ben gözümle gördüm. Ben böyle bir şey görmedim hiç. Tımarhane, hapishane hepsi dahil.  Öz olarak koruyor Allah açık açık görülüyor. Öyle bir şey olmuyor, her şeyde, her şeyde kesintisiz.

Mesela diyor ki “Tarikatta kırk yıl işte uzun odun taşıyacaksın. Kalem gibi odun” yok öyle bir şey. Samimi olacaksın bu kadar basit. Ahlaksızlık zaten karmaşık ve zor bir şey. Ahlaksız olmak çok yorucudur. Çok sıkıcıdır ve çok şeytani ince detaylı düşünmeyi gerektirir. Ahlaksızlığın vereceği yorgunluk tarif edilecek gibi değildir. Samimi olmakta hiç enerji harcamazsın içinden geldiği gibi canlı. Mesela ahlaksıza bakarsın suratına pis bir ifade verir ahlaksız. O kadar zordur ki o yüzüne verdiği aptalca ifade saatlerce o ahmak ifadeyle kalır. Halbuki hiç uğraşmasa gayet rahat yaşayacak.

 

İngiliz Derin Devleti Özünde Korkaktır, Adı Deşifre Edildiğinde Dehşete Kapılır

Bak mesela Allah’ın hikmeti, ben samimiyim. Ben dedim ki bir İngiliz derin devleti var dedim. Bütün dünyaya dehşeti saçan, belayı saçan bu dedim. Deccaliyet budur dedim. Bir daha anlattık bir daha anlattık bak bütün Türkiye sahip çıktı. Yer gök oynuyor. Bak habire diplomatlar itiraflarda bulunmaya başladılar. Bu üç yüz yıldan beri olmayan bir şey. Hiçbir diplomat İngiliz derin devletini ifşa etmez. Tarihte hiç olmamıştır. Üç yüz yıldan beri ilk defa oluyor. Adam bak göğsünü gere gere anlatıyor. Çünkü ben nasıl anlatılır gösterdim yolunu. Çünkü en başı benim bu işin ve herkesi teşvik eden de benim. Gelsin benimle hesaplaşsın. Adam bakıyor bana bir şey olmuyor. “O zaman ben de konuşacağım” diyor. Bunlar korkak köpekler bunların üstüne üstüne gitmek lazım. Hoşt dedikçe bunlar kaçar kuyruğunu sıkıştırır. Korkana saldırır bunlar. Delikanlıya, kabadayıya bunların bir sözü olmaz. Bak açık açık söylüyorum meydan okuyorum diyorum.

 

Küfür Zordur, İman Kolaydır.

En kolay olan imandır. En zor olan küfürdür münafıklıktır. Mesela ben münafıklara şaşıyorum. Kardeşim it gibi eziliyorsun, it gibi aşağılanıyorsun bütün ömrün dehşet ve panik içinde geçiyor. Dürüst, samimi olup rahat yaşasana. Ben böyle bir ahmaklığı tarif edemiyorum, düşünemiyorum. Ne zorun kardeşim her dakikan, her saniyen cehennem ve ahiretinde muazzam bela bir bekliyor seni. Dürüst ol, samimi normal yaşa. Niye ahlaksızlık yapman gerekiyor? Niye karaktersizlik yapman gerekiyor? Açıklanacak gibi değil mucize.

 

Vicdan Azabı Çekmediğin Şey Samimiyettir. En Kolay Ve Güzel Yaşamak Samimi Yaşamaktır

“Samimiyet nasıl olur?” diyor. En kolaya samimiyet denir. Vicdan azabı çekmediğin bir şey varsa o samimiyettir. Ben mesela söylüyorum; “Ben Antalya’ya gidip, tebliğ yapacağım” diyebilirim. Gayet de makul olur bu. Turistlere falan Türklere yaptık deriz. “Gideyim. Herkes beni tanıyor artık burada” derim. “Bir de yabancılara gidip anlatalım. İngiliz derin devletinin adamları da orada çok oluyor. İngilizler de çok oluyor. Gidip onlara tebliğ yapayım” derim. Samimi mi? Değil. Yahut “Gideyim Avrupa’da, İtalya’da tebliğ yapayım” derim. Samimi mi? Değil. Hemen anlaşılır. “Ben samimiyeti anlayamıyorum” diyor. Nasıl anlayamazsın? İşine geldi mi çok iyi anlıyorsun.

Bediüzzaman Said Nursi diyor ki bak; “Arkadaş; küfür, münafıklık yolunda yürümek, buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve daha tehlikelidir. İman yolu ise; suda, havada, ziyada (yani ışıkta) yürümek ve yüzmek gibi pek kolay ve zahmetsizdir.” İşte bak bizim anlattığımızın aynısı.

 

İyi İnsanlar Da Var Ama Kötüler Çok Fazla. Güvenilmez, Dengesiz İnsan Çok Fazla Böyle Bir Ortamda Çoğu İnsan Sevgiyi Yaşama İmkanı Bulamıyor

Dışarısı çok korkunç. Çok sevgisiz, samimiyetsiz, garip bir ortam dünya. İyi insanlar da var ama kötüler çok fazla. Çok fazla deli insan var, dengesiz insan var, psikopat insan var, güvenilmez insan var. Kız çocuklarına çok acıyorum, birçoğuna bu ortamda. Sevgi de yok. Yazık mesela gidiyor, dizilerde bakıyor oğlanların hareketlerine falan onu taklit ediyor. Bir türlü sevgiyi bulamıyorlar. Mesela, ben sevgiyi buldum diyen kız görmedim. Vardır ama ben görmedim.

 

İsrail, Rusya, Çin, İran İle Çok Sıkı Dost Olalım. Hep Birlikte İngiliz Derin Devletinin Oyunlarını Bozalım

İsrail’le çok sıkı dost olalım. Rusya’yla çok sıkı dost olalım. Çin gariban ülke. Bak onlara askeri yönden de Çin’e bir saldırı durumunda devreye gireceğimizi söyleyelim. Rusya da desin. Çin korkmasın. Türki devletler de desinler; “Çin’e bir şey olursa biz yanındayız.” İslam alemi ülkeleri de desinler; “Çin’e bir şey olursa biz yanındayız.” İttifak edelim. İngiliz derin devletinin bitmesine ramak kaldı. Yani birkaç sene içinde bitecek bu alçaklar. Bu hamiyeti İslamiye’nin feveranı var ya şu an, deccale karşı feveran ediyor gençler. Her gün bir haber, her gün. Birkaç haber hatta. Mesela bak A Haber’e helal olsun. Gece gündüz vuruyor, İngiliz derin devletine. Şahı merdan topu gibi yani. Ama tabii Topkapı’dan içeriye girdik biz. Ondan sonra aslanlar doluştular. Yani çelik kapıları kırdık, İngiliz derin devletinin.

 

İslam Ülkelerinin Liderleri İngiliz Derin Devletinden Çekinmesinler, Cesur Ve Yiğit Olsunlar, Cesur Olurlarsa Kimse Kendilerine Zarar Veremez

Ürdün, bak Ürdün Kralı İngiliz derin devletinden feci şekilde korkuyor. Korkma yiğidim, bir şey olmaz. Vur sen ilimle, irfanla, kanunla, hukukla. Bir şey olmaz. Lübnan, acayip çekiniyor İngiliz derin devletinden. Pakistan, tir tir titriyorlar. Hindistan, tir tir titriyor. Korkmayın, bu itlerin yapacağı hiçbir şey yok. Devam edin siz, Allah’a güvenin. Bunların sonu geldi, İngiliz derin devletinin. Devam bak Türk aslanlar yeri göğü yıkıyorlar. A Haber çekiniyor mu? Yahut öbür yazarlar çekiniyor mu? Bak listelerini verdik, iki yüzü aştı şu an. Habire devam ediyor. Bir şey olmaz, rahat olsunlar. Diyecekler ki; “Türkiye’de darbe yapmaya kalktılar” falan. Tamam, yaptı da yapabildi mi? Kaç mucize geldi? Yetmiş mucize oluştu, yetmiş. Her yerde mucize meydana geldi. Hükümet gayet iyi biliyor, herkes de biliyor. Tamamı mucizedir. Mehdiyet’in bereketiyle oluyor. Deccalin Allah elini, kolunu bağlıyor. Elini, kolunu kırıyor. Bak, nereye hareket etse çöküyor üstüne, bela geliyor. Gidin sorun. Ve hiçbir şey yapamayacaklar, yapamazlar. Tayyip Hoca da; gönlü çok rahat olsun. İstediği gibi ilerlesin. Hiçbir şey yapamazlar. Kaderde olan olur, ayrı, takdir olan. “Bu niye oldu?” Hayırla olur. Kaderde olacak olan olur.

 

Tayyip Hocam'dan İstirham Ediyoruz İngiliz Derin Devletine Gereken Manevi Tokatı Atsın, Tüm Dünyayı Bu Derin Devletle Mücadeleye Çağırsın

İslam ülkelerini tek tek Tayyip Hocam cesaretlendirsin. İngiliz derin devletinden korkuyor hepsi. Suudi Arabistan Kralı akıl almaz korkuyor. Ne deseler kabul ediyor. Bak, seviyorum ben o insanı. Ama acayip korkuyor. Şimdi onun yerine yine İngiliz derin devletinin bir adamı var, onu getirmek istiyorlar. Hükümet, İngiliz derin devletine karşı olan bir prens var. Onun gelmesi için ağırlık koysa çok iyi olur. Şimdi isim vereceğim, adamı ezmeye kalkabilir bazıları. Yani Suudiler ezmeye kalkabilir onun için söylemiyorum. Ama İngiliz derin devletinin adamları Suudi Arabistan’da her yerde, köşe başlarına doldular.

Yemen’i İngiliz derin devleti Suudi Arabistan’a bombalattı. Milyonlarca dolar para harcatıp, yüz binlerce Müslümanı şehit ettirdi Yemen’de. Daha yeni şu an devam ediyor. Oluk oluk İngiliz menşeili fabrikalar bomba imal ediyor, roket imal ediyor. Suudi Arabistan satın alıyor. Kendi satın aldığı uçaklarla vurduruyor, vuruyor. Ödü kopuyor. Diyorlar ki; “Eğer sen Yemen’i vurmazsan ben seni vuracağım” diyor. Korku belasına her dediklerini yapıyorlar. Korkamamaları için Tayyip Hocam bir atak yapsın, bir kabadayılık yapsın. Bak hepsi örnek alacak. Yoksa bu korku devam edecek. Pakistan’ın ödü kopuyor İngiliz derin devletinden. Kenan Evren’i gördünüz. Ne yapacağını şaşırıyor. Abdülhamit’le başladı bu olay, şu ana kadar devam etti. Bir Atatürk karşı çıktı, bir de Tayyip Hoca. Ondan beri birçoğu bel büktüler, güçleri yetmedi. Yani ya yarı yarıya bel büktüler ya tam anlamıyla bel büktüler. Göster Kenan Paşa’yı. Bak kadın ne demesi gerektiğini söylüyor, görüyor musun? Yani ne konuşacağını söylüyor, gayet soğuk bir ifadeyle. Aynısını söylüyor. Lords; Allahlar anlamına geliyor. Lord; Allah anlamında İngilizce’de. Lords; Allahlar, ilahlar.

 

(Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç -resmini görebiliriz- Güneydoğu’daki durumda münafıkların etkisi üzerine bir açıklama yaptı. “Münafıklar Konya’da da olur, Ankara’da da, Hakkari’de de olur, İstanbul’da da. Ama biz doğulular olarak münafığa karşı tavrımızı koyduğumuz sürece etkisi olmaz. Bu problemler sadece mermi atarak çözülmez. Ben teğmenliğimden beri mermi sıkıyorum burada. Ama dua ediyorum Cenab-ı Allah bize burada mermi atmak yerine omuz omuza, yumruk yumruğa kucaklaşarak problemleri çözmeyi nasip etsin” dedi.)

Paşa dindar, Paşa aslan. Münafıklık işte gece gündüz üstünde duruyoruz. Orada bir hikmet olduğunu anlamış, görmüş. Münafıklık hiç ağza alınmazdı Türkiye’de, hiç. Cumhuriyet tarihinde yok. Bak hükümet, Cumhurbaşkanı, herkes, kuvvet komutanları hep münafıklığı gündem yaptılar. İngiliz derin devleti 300 yıldan beri hiç konuşulmayan bir şey. Bilakis çok saygılıydı devlet ricalinin büyük bölümü. Ama bak şu an bütün Osmanlı’nın aslanları, Cumhuriyet’in aslanları aslan gibi kükrüyorlar. Yolu açtık Genç Osman gibi şimdi netice yakında görülecek. Eskiden bu hayal dahi edilemezdi. Böyle ordunun bu kadar dindar olması. Ağızlarına alamazlardı Allah’ın adını. Modern, aydın, aklı başında bir nesil yetişti. Eskiden ordu mensupları gizli dindardı, söyleyemiyorlardı. Ama şu an aslan gibi kükrüyorlar.

Münafıkların mesela teknoloji, interneti kullanmaları, telefon kullanmaları konusunu açtık. Ondan sonra bak bu açıklamalar, bu ataklar peş peşe gelmeye başladı. Hayata geçme şeklini bilmiyorlardı münafıkların. Mesela Fethullah Gülen hareketi içerisinde münafık yapılanma, biz münafıklığı anlatınca çok iyi anlaşıldı. Yoksa hiç bilemiyorlardı.

2017-01-21 18:29:04

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top