Kuran Dışı İslam'ın Dehşet Verici Dünyası -2-

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

22. Şemsettin Özaykan: Namaz kılmayanın cezası ölümdür, idamdır, şehrin çöplüğüne atacağız cenazesini

İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmed İbn Hanbel diyor ki; ‘NAMAZ KILMAYANIN CEZASI ÖLÜMDÜR, İDAMDIR, İDAMLA YARGILARIM’. 3 gün içerisinde namaz kıldı mı kıldı, kılmadı mı 3 mezhebin imamına göre cezası idamdır. Allah Katında cezası idamdır. ŞEHRİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ CENAZESİNİ.

Kuran’da namaz kılmayanın değil öldürülmesine, namaz kılmadığı için insanlar tarafından yargılanmasına dair dahi bir hüküm yoktur. Hurafelere dayalı İslam anlayışında ise namaz kılmayan kişi öldürülüp cenazesi şehir çöplüğüne atılacak kadar öfke ve şiddet hakimdir. Bu, Kuran’a tamamen aykırıdır.

Bakara Suresi, 256 Dinde zorlama (ve baskı) yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o, sapasağlam bir kulba yapışmıştır; bunun kopması yoktur. Allah, işitendir, bilendir.

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

23. Alparslan Kuytul: BÜTÜN MEZHEPLERDE BU RECM VARDIR çünkü bununla ilgili hadisler sahihtir. Kuran’da recm yok, yoksa yok olabilir yok ama Peygamber (sav) tatbik etmiş. Tevrat’ta da var recm, Kuran’da olmayabilir ama Peygamberimiz (sav) tatbik etmiş sünnette var hatta recm ile ilgili bir rivayette böyle bir ayet gelmiş ve sonra Peygamberimiz (sav)’e Allah unutturmuş o ayeti Kuran’a koydurtmamış böyle bir rivayet de var.

Kuran’a göre zina haramdır. Ancak karşılığı asla öldürmek, özellikle de recm yani taşlayarak öldürmek değildir. Kuran’da olmayan bir hükmü Peygamberimiz’in uyguladığını söylemek Resulullah’a iftiradır. Resulullah Kuran dışında hüküm getirmez ve uygulamaz:

Yunus Suresi, 15 Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: "Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir." De ki: "BENİM ONU KENDİ NEFSİMİN BİR ÖNGÖRMESİ OLARAK DEĞİŞTİRMEM BENİM İÇİN OLACAK ŞEY DEĞİLDİR. BEN, YALNIZCA BANA VAHYOLUNANA UYARIM. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım."

Peygamberimiz’in Kuran ayetini haşa unuttuğunu ve Kuran’ın eksik olduğunu iddia etmek de çok çirkin bir iftiradır. Kuran noksansız, eksiksiz ve tastamamdır.

Kehf Suresi, 54 Andolsun, BU KUR'AN'DA İNSANLAR İÇİN BİZ HER ÖRNEKTEN ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDUK...

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

26. Cemal Nar: Dinden dönenin cezası ölümdür.

Gönül rızasıyla girmiş olduğu İslam dininden tekrar çıksa, küfre dönse, kafir olsa, irtidat suçunu işlemiş olur. Bu suçu işleyen insana mürted denir. BU SUÇUN CEZASI DA ÖLÜMDÜR

Peygamberler de dahil hiç kimse bir başkasını dini yaşamaya zorlayamaz:

Yunus Suresi 108 De ki: "Ey insanlar, şüphesiz size Rabbinizden hak gelmiştir. Kim hidayet bulursa, o ancak kendi nefsi için hidayet bulmuştur. Kim saparsa, o da, kendi aleyhine sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim."

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

27. Cevat Akşit: Kadının da erkeğin de zina etmesi halinde, cezası ölüm.
Zina etmesi halinde, cezası eğer din uygulanacak olsa, ölüm. Kadının da erkeğin de.

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

28. Cemal Nar: Zina edenin cezası taşlanarak öldürülmektir.
BİR ADAM ZİNA ETTİĞİNDE CEZASI ÖLÜMDÜR. Ölüm cezası da taşlanarak öldürülmek şeklinde tespit edilmiştir. Ehl-i Sünnet ve cemaat mezhepleri bu konuda ittifak etmişlerdir.

Kuran’a göre bir kadının zina suçu ile suçlanabilmesi için, onu tam olarak zina anında gören dört kişinin varlığı şarttır.

Ayrıca Kuran’a göre, zina suçunu atmasına rağmen şahit getirmeyenlere ceza olması da bu konuda iftirayı engelleyen caydırıcı bir hükümdür:

Ona karşı dört şahitle gelmeleri gerekmez miydi? Şahitleri getirmediklerine göre, artık onlar Allah Katında yalancıların ta kendileridir. (Nur Suresi, 13)

Dolayısıyla zinaya karşı Kuran’ın hükmü, tüm medeni hukuk toplumlarında olduğu gibi, toplumsal bozulmayı önlemek için caydırıcı ve ıslah edici ceza uygulanmasıdır. Öldürmek değildir.

Zümer Suresi, 41 Artık kim hidayete ererse, bu kendi lehinedir; kim saparsa, o da kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerinde vekil değilsin.

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

31. Kardavi: Dinden dönen öldürülmelidir.

İslam'dan çıkanlar ölümle cezalandırıldığı için dinimiz bugüne kadar diri kalabildi. Sahabe tarafından rivayet edilen birden çok hadise göre... BÜTÜN MÜRTEDLER (DİNDEN DÖNEN) ÖLDÜRÜLMELİDİR.

Kuran’a göre hidayet, yani bir insanın İslam’ı gönülden kabul edip yaşaması Allah’ın lütfuyladır. Eğer bir kişi dini yaşamıyorsa veya şüpheye düşüp dinden dönüyorsa bu o kişinin kendi sorumluluğudur.

Kehf Suresi, 29 Ve de ki: "Hak Rabbinizdendir; artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.” 

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

44. Hoca: Dinini değiştirirse İslam’dan çıkarsa, onu öldürün, İslam’ın cezası onu öldürün

Kuran’a göre her insan inanıp inanmamakta özgürdür, kararından kendisi sorumludur. İman, dinin samimi vicdan ve akılla kabul edilmesidir. Ölüm tehdidi ile insanlar samimi imana değil münafıklığa yönlendirilir..

Bakara Suresi, 272 Onların hidayete ermesi, senin üzerinde (bir yükümlülük) değildir. Ancak Allah, dilediğini hidayete erdirir.

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

48. Abdullah Yolcu: İslam devletinde sövse tevbe de etse, halifenin üzerine vacibtir, yöneticinin, onun kafasını alsın. Onu öldürürüz, e tevbe etti, tevbe etsin. Biz görevimizi yapıyoruz.

Bir insanın yanlış yaptığında öldürülmesi, o kişinin pişman olup düzelmesi imkanının elinden tamamen alınmasıdır. Oysa tevbenin amacı insanların kurtuluşudur.

Nisa Suresi, 26 Allah, size açıklayarak anlatmak, sizi sizden öncekilerin sünnetine iletmek ve tevbelerinizi kabul etmek ister...

Bu yüzden Kuran’da -bu konuşmalarda anlatıldığı gibi- bir öldürme cezası yoktur. Kuran İslamı’nda, insanları sevgiyle, şefkatle ve anlayışla güzelliğe davet vardır. 

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

49. Mazen Sarsawi: İslam’da dinden dönenin cezası ölümdür. Bunda bir ihtilaf yoktur.

Bir insanı inanmadığı halde inanıyormuş gibi yaşamaya zorlamak onu münafıklığa yöneltmektir ve büyük bir zulümdür.

 “… Onlar mümin oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın?” (Yunus Suresi, 99) ayetinden anlaşıldığı gibi Hiç kimsenin bir başka insanı inanmadığı veya inancını kaybettiği için cezalandırma hakkı yoktur. 

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

50. Mehmet Emin Akın: Namazı inkar etmenin haddi Ebu Hanefi’nin mezhebinde ölünceye kadar hapsedilmektir, yani yavaş yavaş öldürmedir. İmam Maliki’nin mezhebinde İmam Ahmed bin Hanbel’in mezhebinde, İmam Şafi’nin görüşlerine göre, üç gün kendisine mühlet verilir, ÜÇ GÜN SONRA KATLEDİLİR.

Dikkat edilirse Kuran dışı din anlayışında kişiyi yanlıştan sakındıracak sevgi dolu bir anlatım yoktur. Ya öldürmekle tehdit ya yavaş yavaş öldürmek amacıyla hapsetmek ya da öldürmek için 3 gün süre vermek vardır. Belki o insanın kaderinde o üç gün içinde değil, daha sonra hidayet bulmak vardır. Bunu Allah’tan başka kimse bilemez. O insanın hayatına son vererek bu imkanı elinden alınamaz.

Hidayeti nasip edecek olan Allah’tır. Allah’ın hidayet nasip etmediklerine müminlerin tutumu ise "Sizin dininiz size, benim dinim bana." (Kafirun Suresi, 6) hükmüyle tam bir inanç özgürlüğüdür

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

51. Halis Atilla: Bir kimse eğer dinden döner, İslam’ı reddederse hemen üç kere tevbeye çağırılır. ANCAK TEVBE ETMEZSE ÖLDÜRÜLÜR, onun cenazesi yıkanılmaz, üzerinde namaz kılınmaz cenazesi de Müslümanların mezarlarına defnedilmez.

İnsanlar dinlerinden dönerlerse, bu onların kendi tercihleridir. Allah ayette; “… Sizden kim dininden geri döner ve kafir olarak ölürse, artık onların bütün işledikleri (amelleri) dünyada da, ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar ateşin halkıdır, onda süresiz kalacaklardır.” (Bakara Suresi, 217) diye haber vermiştir. Yani dinden dönenler bu dünyada kendi tercihlerini yaşarlar, daha önce yaptıkları boşa gitmiş olur ve hesaplarını ahirette Allah’a verirler. Kuran’a göre bu insanlara dünyada her hangi bir ceza veya yaptırım uygulanmaz.

Bu anlatım Kuran’a ve İslam’a uygun değildir

54. Alparslan Kuytul: Dinden dönen idam edilir.

islam’a göre dinden çıkan mürted yani mürted öldürülür. Zina eden recm edilir ve bir de dinden dönen de idam edilir. HÜKÜM BUDUR BÜTÜN MEZHEPLERDE DE HÜKÜM BUDUR. BU HUSUSTA MEZHEPLER ARASINDA BİR TARTIŞMA YOK.

Hurafelere dayalı sistemde olduğu gibi “öldürmekle tehdit ederek İslam’ı yaşatmak” insanları mümin değil, münafık yapar. Münafıklık ise cehennemin en alt tabakasını hak eden çok aşağılık bir konumdur.

Kaf Suresi, 45 Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin; şu halde, Benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver.

2017-04-03 08:20:45

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top