İslam'da baskı ve zorlama yoktur -1-

İSLAM’DA BASKI VE ZORLAMA YOKTUR 1

Allah Kuran’da “Dinde zorlama yoktur” (Bakara Suresi, 256) buyurmuştur.

Hurafelere dayalı sistemde olduğu gibi “öldürmekle tehdit ederek İslam’ı yaşatmak” insanları mümin değil, münafık yapar. Münafıklık ise cehennemin en alt tabakasını hak eden çok aşağılık bir konumdur. Dini baskıyla yaşatmak isteyenler, insanları münafıklığa yöneltmenin de vebalini üstlenmekten çekinmelidirler.

Bu anlatım Kuran'a ve İslam'a uygun değildir

Şemsettin Özaykan: Namaz kılmayanın cezası ölümdür, idamdır, şehrin çöplüğüne atacağız cenazesini

İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmed İbn Hanbel diyor ki; ‘NAMAZ KILMAYANIN CEZASI ÖLÜMDÜR, İDAMDIR, İDAMLA YARGILARIM’. 3 gün içerisinde namaz kıldı mı kıldı, kılmadı mı 3 mezhebin imamına göre cezası idamdır. Allah Katında cezası idamdır. ŞEHRİN ÇÖPLÜĞÜNE ATACAĞIZ CENAZESİNİ.

Kuran’da namaz kılmayanın değil öldürülmesine, namaz kılmadığı için insanlar tarafından yargılanmasına dair dahi bir hüküm yoktur. Kuran’a göre insanlar dilerse iman eder:

Ve de ki: "Hak Rabbinizdendir; artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.”  (Kehf Suresi, 29)

Yani bir insan akıl ve gönül rızasıyla iman etmeli ve dini yaşamalıdır. Ölüm tehdidiyle değil.

Hurafelere dayalı İslam anlayışında ise namaz kılmayan kişi öldürülüp cenazesi şehir çöplüğüne atılacak kadar öfke ve şiddet hakimdir. Bu, Kuran’a tamamen aykırıdır.

Bu anlatım Kuran'a ve İslam'a uygun değildir

İsmini bilmediğimiz bir Hoca: Dinini değiştirirse İslam’dan çıkarsa, onu öldürün, İslam’ın cezası onu öldürün

Kardavi: Dinden dönen öldürülmelidir.
İslam'dan çıkanlar ölümle cezalandırıldığı için dinimiz bugüne kadar diri kalabildi. Sahabe tarafından rivayet edilen birden çok hadise göre... BÜTÜN MÜRTEDLER (DİNDEN DÖNEN) ÖLDÜRÜLMELİDİR.

Kuran’da dinden dönenin öldürülmesi yoktur.

Kuran’a göre hidayet, yani bir insanın İslam’ı gönülden kabul edip yaşaması Allah’ın lütfuyladır. Eğer bir kişi dini yaşamıyorsa veya şüpheye düşüp dinden dönüyorsa bu o kişinin kendi sorumluluğudur.

Peygamberler de dahil hiç kimse bir başkasını dini yaşamaya zorlayamaz:

Artık kim hidayete ererse, bu kendi lehinedir; kim saparsa, o da kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerinde vekil değilsin. (Zümer Suresi, 41)

Bu anlatım Kuran'a ve İslam'a uygun değildir

Mazen Sarsawi: İslam’da dinden dönenin cezası ölümdür. Bunda bir ihtilaf yoktur.

Abdullah Yolcu: İslam devletinde sövse tevbe de etse, halifenin üzerine vacibtir, yöneticinin, onun kafasını alsın. Onu öldürürüz, e tevbe etti, tevbe etsin. Biz görevimizi yapıyoruz.

Kuran’a göre kimse bir diğerini bir inanca göre yaşamaya zorlayamaz.

Sen onların üzerinde bir zorba değilsin; şu halde, Benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. (Kaf Suresi, 45)

Bir insan yanlış yaptığında öldürülmesi, o kişinin pişman olup düzelmesi imkanının elinden tamamen alınmasıdır. Oysa tevbenin amacı insanların kurtuluşudur.

Allah, size açıklayarak anlatmak, sizi sizden öncekilerin sünnetine iletmek ve tevbelerinizi kabul etmek ister... (Nisa Suresi, 26)

Ancak kim tevbe edip iman eder ve salih amellerde bulunursa artık kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir. (Kasas Suresi, 67)

Bu yüzden Kuran’da -bu konuşmalarda anlatıldığı gibi- bir öldürme cezası yoktur. Kuran İslamı’nda, insanları sevgiyle, şefkatle ve anlayışla güzelliğe davet vardır. 

KURAN İSLAMI’NDA RECM (TAŞLAYARAK ÖLDÜRME) YOKTUR

Kuran’a göre zina haramdır. Ancak karşılığı asla öldürmek, özellikle de recm yani taşlayarak öldürmek değildir. Peygamberimiz ve sahabe böyle bir uygulama yapmamıştır. Peygamberimiz’in Kuran’da olmayan bir hükmü uyguladığını iddia etmek ise Resulullah’a karşı çirkin bir iftiradır.

Bu anlatım Kuran'a ve İslam'a uygun değildir

Cevat Akşit: Kadının da erkeğin de zina etmesi halinde, cezası ölüm.
Zina etmesi halinde, cezası eğer din uygulanacak olsa, ölüm. Kadının da erkeğin de.

Cemal Nar: Zina edenin cezası taşlanarak öldürülmektir.
BİR ADAM ZİNA ETTİĞİNDE CEZASI ÖLÜMDÜR. Ölüm cezası da taşlanarak öldürülmek şeklinde tespit edilmiştir. Ehl-i Sünnet ve cemaat mezhepleri bu konuda ittifak etmişlerdir.

Alparslan Kuytul: BÜTÜN MEZHEPLERDE BU RECM VARDIR çünkü bununla ilgili hadisler sahihtir.

Kuran’a göre bir kadının zina suçu ile suçlanabilmesi için, onu tam olarak zina anında gören dört kişinin varlığı şarttır.

Ayrıca Kuran’a göre, zina suçunu atmasına rağmen şahit getirmeyenlere ceza olması da bu konuda iftirayı engelleyici caydırıcı bir hükümdür:

Ona karşı dört şahitle gelmeleri gerekmez miydi? Şahitleri getirmediklerine göre, artık onlar Allah Katında yalancıların ta kendileridir. (Nur Suresi, 13)

Dolayısıyla zinaya karşı Kuran’ın hükmü, tüm medeni hukuk toplumlarında olduğu gibi, toplumsal bozulmayı önlemek için caydırıcı ve ıslah edici ceza uygulamasıdır. Öldürmek değildir.

Bu anlatım Kuran'a ve İslam'a uygun değildir

Alparslan Kuytul devamı: Kuran’da recm yok, yoksa yok olabilir yok ama Peygamber (sav) tatbik etmiş. Tevrat’ta da var recm, Kuran’da olmayabilir ama Peygamberimiz (sav) tatbik etmiş

Kuran’da olmayan bir hükmü Peygamberimiz’in uyguladığını söylemek Resulullah’a iftiradır.

Resulullah Kuran dışında hüküm getirmez ve uygulamaz:

Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: "Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir." De ki: "BENİM ONU KENDİ NEFSİMİN BİR ÖNGÖRMESİ OLARAK DEĞİŞTİRMEM BENİM İÇİN OLACAK ŞEY DEĞİLDİR. BEN, YALNIZCA BANA VAHYOLUNANA UYARIM. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım." (Yunus Suresi, 15)

Bu anlatım Kuran'a ve İslam'a uygun değildir

Alparslan Kuytul:   Sünnette var hatta recm ile ilgili bir rivayette böyle bir ayet gelmiş ve sonra Peygamberimiz (sav)’e Allah unutturmuş o ayeti Kuran’a koydurtmamış böyle bir rivayet de var.

Peygamberimiz’in Kuran ayetini haşa unuttuğunu ve Kuran’ın eksik olduğunu iddia etmek de çok çirkin bir iftiradır.

Kuran noksansız, eksiksiz ve tastamamdır.

Andolsun, BU KUR'AN'DA İNSANLAR İÇİN BİZ HER ÖRNEKTEN ÇEŞİTLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDUK... (Kehf Suresi, 54)

... BİZ KİTAPTA HİÇBİR ŞEYİ NOKSAN BIRAKMADIK, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. (Enam Suresi, 38)

 

2017-04-03 21:13:20

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top