HARUN-YAHYA.COMhttp://harun-yahya.comharun-yahya.com - Bunları bilirsiniz? - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 harun-yahya.com 1HARUN-YAHYA.COMhttp://harun-yahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Bayquşlar başlarını 270 dərəcə necə çevirirlər? Bayquşlar, demək olar ki, başlarını tam dairə şəklində çevirə bilirlər. Əgər biz bunu etməyə cəhd etsək, beynimizə gedən qan axını dayanar və huşumuzu itirərik. Amma ABŞ-da iki alim bayquşların kəllə sümüyündə və boynunda fərqli sümük və damar sisteminin olduğunu müəyyən edib. Bu xüsusiyyət sayəsində bayquşun damarları zədələnmir və bayquş başını 270 dərəcə çevirdikdə belə başına gedən qan axını dayanmır.

ABŞ-dakı Con Xopkins Universitetində Tibb fakultəsindən dr.Filip Qeyllud bayquşların bunu müxtəlif səbəblərə görə bacardığını bildirir.

Bayquşlar gecə ov ovlamaq üçün başlarını 270 dərəcə çevirməlidirlər. Çünki gözləri kəllədəki göz çuxurlarında sabit vəziyyətdə dayanır. Buna görə də görmə bucağını dəyişdirmək üçün başlarını hərəkət etdirməlidirlər.

Bayquşların boynu insanın boynundan daha elastikdir. Onlarda 14, bizdə isə 7 boyun fəqərəsi var. Bundan başqa, bayquşda oksigenli qanın beyinə daşınma forması çox maraqlı yaradılış möcüzəsidir.

Dr. Qeyllud və elmi dizayner Fabian de Kok-Merkado 12 ölü bayquş üzərində dəqiq anatomik tədqiqatlar aparıb. Tədqiqat nəticəsində məlum olub ki, bayquşlarda böyük arteriya damarı insandakı kimi boyunun yan tərəfində deyil, onurğa sütununun qarşısında, dönmə mərkəzinə yaxın yerdən keçir. Beləliklə, bu damarlar daha az çevrilmə və gərilməyə məruz qalır və zərər çəkmə ehtimalı azalır.

Bu, təkcə bayquşa deyil, digər quşlara da xasdır. Lakin bayquşu digər quşlarından fərqləndirən cəhət boyun fəqərələri arasında əsas arteriya üçün daha geniş boşluq olmasıdır.

Dr. Qeyllud insanda boyun fəqərələri arasındakı boşluğun yalnızca damarın keçə biləcəyi genişlikdə olduğunu, lakin bayquşda bu kanalın damardan 10 dəfə geniş və hava torbacığı ilə örtülü olduğunu deyir.

Bayquşlarda əsas arteriyaya əlavə birləşən və qan üçün alternativ daşıma yolu olan çoxlu sayda kiçik damarlar da var. Beləliklə, başını çevirərkən əsas arteriyadan qan keçməsində mane yaranarsa, əlavə damarlar işə düşür.

Bayquşların boyun arteriyasının kəllənin alt hissəsinə yaxın yerdə böyük bölmələri olduğu və bunların qan rezervuarı funksiyası daşıdığı da müəyyən edilib.

Elmi işini bayquşlar haqqında yazan Kok-Merkado: “Bayquşlarla bağlı hər şeyi bildiyimizi düşünürdük, ancaq texnologiya sayəsində yeni xüsusiyyətlərini kəşf edirik”, - deyib.

Bu elmi tədqiqat “Science” jurnalı ilə ABŞ Milli Elm Fondunun birlikdə təşkil etdiyi “2012-ci il Beynəlxalq Elm və Mühəndislik Əsərləri” sərgisində mükafata layiq görülüb.

 

www.bbc.co.uk

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/212544/bayquslar-baslarini-270-dərəcə-necəhttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/212544/bayquslar-baslarini-270-dərəcə-necəFri, 04 Dec 2015 11:11:08 +0200
Lider hüceyrələrin təmir qabiliyyəti Hər kəs həyatı boyunca kiçik-böyük xəsarətlər alıb və bəzən bu yaraların kiçik izləri də bədənimizdə qalır. Ən incə təfərrüatına qədər hər kəs yaralanma hadisəsinin necə olduğunu danışa bilər. Ancaq sağlam olan heç kəsin ağlında sağalmayan yara xatirəsi qalmayıb, çünki bədənimiz öz-özünü təmir edən mükəmməl sistemə sahibdir.

Elm adamları uzun illərdir ki, insan bədənindəki mükəmməl təmir mexanizmini araşdırırlar. Xüsusilə də, yaralanmadan sonra digər hüceyrələrin necə təşkil olduqları və o bölgəyə kütləvi halda necə getdikləri açıqlana bilmirdi. Arizona Universitetindəki tədqiqatçılar yaranın sağalması üçün hüceyrələrin möcüzəvi şəkildə əlaqə qurduqlarını kəşf etdilər.

Universitetdə aparılan araşdırma nəticəsində yaraların sağalması uğrunda hüceyrələrin yeni toxumalar və ya orqanlar yaratmaq üçün kütləvi köç etməsinin səbəbləri və bunun necə təşkil edildiyi kəşf edildi. İşə rəhbərlik edən Pak Kin Vonqa (Pak Kin Wong) görə, hüceyrələrin köç etdikləri elmə məlum idi, ancaq bu prosesin necə baş verdiyi bilmirdi. Bu proses hüceyrələrin bir-birinə tətbiq etdiyi biokimyəvi reaksiya və siqnallar nəticəsində baş verir. İndiyə qədər bilinirdir ki, yaralanan sahədəki mexaniki təsir aradan qalxdıqdan və zədələnmiş hissə təmizləndikdən sonra orada boşluq meydana gəlir və DLL4 adlı zülal sayəsində ətrafdakı hüceyrələr oraya köç edir və yeni toxuma meydana gəlir. Yeni kəşf edilib ki, bəzi hüceyrələr bu əməliyyatda lider rolunu üzərinə götürür və digərləri də onları təqib edir.

Bu hadisənin möcüzəvi tərəfi təkcə düşünmə qabiliyyəti olmayan hüceyrənin liderlik etməsi ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda lider hüceyrələrin istifadə etdikləri üsullar və digər hüceyrələrin onları müşahidə etməsi bir o qədər diqqətçəkicidir...

Vonqun qrupunun müşahidələrinə görə, lider hüceyrələrin digər hüceyrələrdən elə də fərqi yoxdur, yalnız ehtiyac olduğu üçün liderlik vəzifəsini üzərlərinə götürülər. Digər hüceyrələrin köç etməsini təmin edən DLL4 zülalının məlumatını daşıyan mesajcı RNT-ləri istehsal edirlər. Lider hüceyrələr istehsal etdikləri bu mesajcı RNT-ləri onları təqib edən hüceyrələrə göndərirlər. Yeni toxuma, ya da orqan təmir edilənə qədər bu əməliyyat davam edir.

Toxuma yeniləmə prosesindəki üsul xərçəng hüceyrələri arasında müşahidə edilən əlaqə növüdür

Bəzi lider xərçəng hüceyrələri bənzər üsulla digər xərçəng hüceyrələrinin sağlam toxumalara köç etməsini təmin edir. Elm adamları lider hüceyrələrin və DLL4 zülalının varlığından bir neçə ildir ki, xəbərdardırlar. Ancaq lider hüceyrələrin necə meydana gəldiyi, davranışlarına necə nəzarət edildiyi və genetik olaraq etdikləri əməliyyatlar bilinmirdi.

Tədqiqatçılar konfokal mikroskopu (üç ölçülü görüntülərlə hüceyrədaxili prosesləri aşkar edən mikroskop növü) ilə insanların döş xərçəngi hüceyrələrindəki və siçanların epitel hüceyrələrindəki lider hüceyrələrin meydana gəlməsini araşdırdılar. Lider hüceyrələri dərman, lazer və digər zərərli maddələrə məruz qoyaraq onların necə reaksiya verdiklərini müşahidə etdilər. Lider hüceyrə lazerlə parçalandıqdan sonra dərhal yaxınındakı başqa hüceyrə liderlik vəzifəsini boynuna götürür və onu müşahidə edən hüceyrələr quşların V şəklində uçmaları və ya qarışqaların koloniyalarını izləmələri kimi yeni liderin arxasınca gedirlər. Bu mükəmməl təşkilatlanma toxuma təmir edilənə qədər davam edir. Şübhəsiz ki, bədənimizdəki bu əməliyyatları idarə edən hüceyrələrin liderlik vəzifəsini öhdələrinə götürmək üçün şüura sahib deyillər. İnsanların bir çoxu belə bu mexanizmin varlığından xəbərsiz yaşayır.

Kainatda var olan canlı-cansız bütün varlıqlar kimi bədənimizdəki bütün strukturlar və sistemlər də Allahın əmri ilə hərəkət edirlər. Bütün canlıların bədənlərində – orqanlarından hüceyrələrinə, zülallarından molekullarına qədər hər zərrəsindəki ağıl Allahın yaratmasının əsəridir. Ayədə belə buyurulur:

“O, Xaliq, yoxdan Yaradan, Surətverən Allahdır. Ən gözəl adlar yalnız Ona məxsusdur. Göylərdə və yerdə olanların hamısı Onun şəninə təriflər deyir. O, Qüdrətlidir, Müdrikdir” (Həşr surəsi, 24)

Tədqiqatçılar hüceyrələrin təmir etmə xüsusiyyətinə əsaslanaraq sağalmayan yaralı toxumaların bərpası  üçün üsullar tapmağı, ya da xərçəng hüceyrələrinin yayılmasının qarşısını alan dərmanlar istehsal etməyi hədəfləyirlər. Bu da unudulmamalıdır ki, elm adamları bu prosesin sirlərini hələ indi açmağa çalışır, ancaq hər birimiz dünyaya gələndən bəri daxilimizdə bu sistem mükəmməl şəkildə işləyir.

Yaralanma baş verdikdən sonra bədəndə baş verənlər

1. Qanın laxtalanması

Qanda və toxumalarda laxtalanmanın meydana gətirən 40-dan çox maddə var. Bunların bir qismi laxtalanmanı başladır, bir qismi sürətləndirir, bir qismi də laxtalanmanı dayandırır. Qanın laxtalanması laxtalanmanı sürətləndirən amillər və laxtalanmanın qarşısını alan amillər arasındakı tarazlıqdan asılıdır. Normal şərtlərdə laxtalanmanın qarşısını alan amillər onu sürətləndirənlərdən daha çox olur. Beləliklə, bədəndə nəzarətsiz laxtalanma prosesi baş vermir. Sürətləndirici amil ancaq damar zədələndiyi zaman qarşısını alan amildən daha çox olur.

Damar zədələndikdə bədəndə olduqca intensiv hərəkətlənmə başlayır. Bir neçə saniyə ərzində bədəndəki bütün sinirlər və təmir sistemləri xəbərdar edilir. Laxtalanma mexanizmləri itirilən qan miqdarını azaldır. Yaranın olduğu yerdə ifraz olunan kimyəvi maddələr hər hansı infeksiyaya qarşı ağ qan hüceyrələrini hərəkətə keçirir. Əgər yara çox böyükdürsə, həyəcan siqnalı verən beyin və daxili sekresiya vəzləri qana kimyəvi maddə və hormon ordusu ifraz edərək pozulan bədən fəaliyyətlərini tənzimləməyə çalışır. Bu, Uca Allahın bədənimizdə yaratdığı möhtəşəm nəzarət mexanizmidir.

2. Şüur itkisinin qarşısının alınması üçün 30 saniyə...

Ağır yaralanmalarda əsaslı tədbirlər alınmalı və açılan yarada laxtalanma əməliyyatı dərhal başladılmalıdır. Bunu təmin etmək üçün yüksək sürətli əlaqə sisteminin olması vacibdir. Sinirlərin yaralanmanın vəziyyəti (sınırlar) haqqında beynə məlumat göndərməsinin ardından sadəcə 50 millisaniyə keçir. Bu, həqiqətən də, heyranlıq oyandıran sürətdir. İnsan, bəlkə də, bədənində yara olduğunun fərqində deyil.

Əgər qanama dayandırılmasa, bədəndəki qan təzyiqinin düşməsi və maye miqdarının azalması başda beyin olmaq üzrə bütün bədən orqanlarına zərər verəcək. Qan itkisi səbəbindən beyin funksiyaları dayandıqda əvvəl huşunu itirmə, təxminən 30 saniyə içində də şüur itkisi meydana gəlir. Ardından normal qan təzyiqi ilə işləyə bilən böyrəklər qan təzyiqinin düşməsi nəticəsində funksiyalarını yerinə yetirə bilmir. Məhz bu səbəbdən qanamanın dərhal dayanması çox əhəmiyyətlidir.

İlk tədbirlər isə həyati əhəmiyyət daşıyır. Damar kəsildikdən sonra növbəti iki saniyə ərzində damarın divarı ani spazma ilə, yəni refleks hərəkətlə sıxılır. Qalın divarlara sahib olan arteriya isə başqa tədbir alır və avtomatik şəkildə bağlanaraq bədənə qan axışını minimuma endirməyə başlayır. Damarda qanama nə qədər çoxdursa, spazma da o qədər çox olur. Sözü gedən refleks hərəkəti 20-30 dəqiqəyə qədər davam edə bilir. Bu tədbirdən sonra trombositlər işə başlayırlar. Qanama çox güclüdürsə, 10-15 saniyə ərzində; qanama güclü deyilsə, 1 və ya 2 dəqiqə ərzində trombosit laxtası meydana gəlir və qan axışı xeyli dayandırılır.

Artıq yara tamamilə bağlanır və bədən funksiyaları əvvəlki kimi davam edir. Bu səbəbdən növbəti mərhələ laxtalanma prosesidir.

3. Möhtəşəm xüsusiyyətlərə sahib şəbəkə

Fibrinogen laxtalanma mexanizminin ən əhəmiyyətli işçilərindəndir və qan plazmasında həll olmuş vəziyyətdədir. Duzun suda əriməsi kimi o da plazmanın içində ərimiş haldadır. Bədəndə hər hansı yara əmələ gələnə qədər olduqca sakit şəkildə dolaşır.

Bədəndə yara meydana gəldikdə “trombin” adlanan başqa zülal fibrinogen zəncirindəki üç halqadan ikisini kəsir. Artıq bu zülal fibrinogen deyil “fibrin”dir və bu mərhələdən sonra aktiv haldadır. Fibrinin kəsilən səthləri yapışqan hissələrə sahibdir. Fibrinlərin bir-birlərinə yapışaraq meydana gətirdikləri bu kütlə qanın axışını dayandırmaq üçün ilk laxtadır. Birinci mərhələdə bu ilk laxtanın yaradılması üçün səy göstərilir. Buradakı məqsəd qanı dayandırmaq, eyni zamanda da ən az zülaldan istifadə edərək təcili yardım göstərmək, yəni zülala qənaət etməkdir.

Bədəndə yaranın açılması ilə birdən hərəkətə keçən trombin qarşısına çıxan bütün fibrinogenlərin zəncir halqalarını kəsməyə başlayır. Lakin trombin bunu yaranın olduğu yerdə və fasiləsiz şəkildə etməlidir. Çünki sərbəst hərəkət etsə, kəsdiyi bütün fibrinlər bir-birlərinə yapışar və qan dövranında nəzarətsiz laxtalar meydana gələr. Ona görə də trombin nəzarət altında saxlanılmalı və lazımi zamanda hərəkətə keçməsi üçün ultimatum almalıdır.

İnsanların əksəriyyəti tibbi təhsil almadıqca bu məlumatlara sahib olmur. Şüursuz bir neçə atom birləşməsindən ibarət olan molekullar isə bunları bilir və milyonlarla ildir ki, bütün insanların bədənində vəzifəsini qüsursuzca yerinə yetirirlər. Şübhəsiz ki, “atom qrupunun” belə şüur göstərməsi Allahın sonsuz qüdrəti və elmi ilə həyata keçir.

“Sizin məbudunuz yalnız Özündən başqa heç bir məbud olmayan Allahdır. O, elm ilə hər şeyi əhatə edir”. (Ta ha surəsi, 98)

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/212542/lider-huceyrələrin-təmir-qabiliyyətihttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/212542/lider-huceyrələrin-təmir-qabiliyyətiFri, 04 Dec 2015 11:06:56 +0200
İnsan bədəni haqqında bilmədiyiniz 10 maraqlı məlumat
 • Bir adamın ağzında olan bakteriya miqdarı dünya əhalisindən daha çoxdur.

 • Bir körpənin bədənində yetkin insana nisbətən 60 ədəd çox sümük var.

 • Bədənimizdəki bakteriyaların ümumi çəkisi təxminən 1,8 kq-dır.

 • Ayıq olanda beynimiz kiçik lampanı işlədə biləcək qədər elektrik yayır.

 • Barmaq izimiz kimi hər kəsin özünəməxsus dil izi də var.

 • İnsan gözü kamera olsaydı, 576 meqapiksel olardı.

 • İnsan gözü 10 milyon fərqli rəng tonunu ayırd edə bilər.

 • Sadəcə bir addım atmaq üçün bədənimizdəki əzələlərdən təxminən 200-ündən istifadə edirik.

 • Tərləyərkən gələn qoxunun tərdən deyil, bədənimizdəki bakteriyalardan gəldiyini bilirdinizmi?

 • Bədənimizdəki dəmir nisbəti təxminən 7 santimetrlik mismarın dəmir nisbətinə bərabərdir.

 • ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/211383/insan-bədəni-haqqinda-bilmədiyiniz-10http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/211383/insan-bədəni-haqqinda-bilmədiyiniz-10Sun, 08 Nov 2015 19:22:07 +0200
  Günəşdə hər saniyə 616 milyon ton hidrogen 612 milyon ton heliuma çevrilir. Bu zaman ayrılan enerji 500 milyon hidrogen bombasının partlayış gücünə bərabər olur.  Günəşdə hər saniyə 616 milyon ton hidrogen 612 milyon ton heliuma çevrilir. Bu zaman ayrılan enerji 500 milyon hidrogen bombasının partlayış gücünə bərabər olur.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/209091/-gunəsdə-hər-saniyə-616http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/209091/-gunəsdə-hər-saniyə-616Sun, 20 Sep 2015 00:39:50 +0300
  Dünyada hər saniyə 100 şimşək yerə düşür. Hər dəqiqə minlərlə şimşək çaxır və 6000 dəfə göy üzündə bu, müşahidə edilir. Bunların çoxu buluddan buluda keçir. Dünyada hər saniyə 100 şimşək yerə düşür. Hər dəqiqə minlərlə şimşək çaxır və 6000 dəfə göy üzündə bu, müşahidə edilir. Bunların çoxu buluddan buluda keçir.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/209090/dunyada-hər-saniyə-100-simsəkhttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/209090/dunyada-hər-saniyə-100-simsəkSun, 20 Sep 2015 00:39:34 +0300
  Bütün planetləri, qalaktikaları, yaşadığımız dünyanı, ətrafımızda gördüyümüz hər şeyi və bizi təşkil edən atomların 99.95% hissəsi boşluqdur. Qalan 0.05 %-lik hissəsi isə enerjidir. Bütün planetləri, qalaktikaları, yaşadığımız dünyanı, ətrafımızda gördüyümüz hər şeyi və bizi təşkil edən atomların 99.95% hissəsi bluqdur. Qalan 0.05 %-lik hissəsi isə enerjidir.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/209089/butun-planetləri-qalaktikalari-yasadigimiz-dunyanihttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/209089/butun-planetləri-qalaktikalari-yasadigimiz-dunyaniSun, 20 Sep 2015 00:36:16 +0300
  Yer qabığının orta qalınlığı quru sahələrdə 35-40 km, dənizlərdə isə 8-10 km-dir. Yer qabığının orta qalınlığı quru sahələrdə 35-40 km, dənizlərdə isə 8-10 km-dir.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/207795/yer-qabiginin-orta-qalinligi-quruhttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/207795/yer-qabiginin-orta-qalinligi-quruTue, 01 Sep 2015 16:34:21 +0300
  Yer kürəsinin nüvəsindəki ağır elementlərin növü, miqdarı və reaksiya sürətləri dünyanın ətrafındakı qoruyucu maqnit sahəsinin meydana gəlməsində mühüm rol oynayır. Yer kürəsinin nüvəsindəki ağır elementlərin növü, miqdarı və reaksiya sürətləri dünyanın ətrafındakı qoruyucu maqnit sahəsinin meydana gəlməsində mühüm rol oynayır.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/207794/yer-kurəsinin-nuvəsindəki-agir-elementlərinhttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/207794/yer-kurəsinin-nuvəsindəki-agir-elementlərinTue, 01 Sep 2015 16:33:55 +0300
  Bir kubmetr qarda təxminən 350 milyon qar dənəciyi olur. Bu qar dənəciklərinin hamısı altıbucaqlı və kristal formasındadır, lakin hər biri fərqli quruluşa malikdir. Bir kubmetr qarda təxminən 350 milyon qar dənəciyi olur. Bu qar dənəciklərinin hamısı altıbucaqlı və kristal formasındadır, lakin hər biri fərqli quruluşa malikdir.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/207793/bir-kubmetr-qarda-təxminən-350http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/207793/bir-kubmetr-qarda-təxminən-350Tue, 01 Sep 2015 16:33:18 +0300
  1350-1400 q olan insan beyninin yaddaşı 100 super kompüterin məlumat bazasına bərabərdir. 1350-1400 q olan insan beyninin yaddaşı 100 super kompüterin məlumat bazasına bərabərdir.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/207792/1350-1400-q-olan-insanhttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/207792/1350-1400-q-olan-insanTue, 01 Sep 2015 16:32:48 +0300
  Virus təbiətdəki ən qəribə üzvi quruluşlardan biridir. Müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərən heç bir funksiyası və ya orqanoidi yoxdur. Buna görə təbiətdə milyonlarla il qala bilir. Virus təbiətdəki ən qəribə üzvi quruluşlardan biridir. Müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərən heç bir funksiyası və ya orqanoidi yoxdur. Buna görə təbiətdə milyonlarla il qala bilir.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/207791/virus-təbiətdəki-ən-qəribə-uzvihttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/207791/virus-təbiətdəki-ən-qəribə-uzviTue, 01 Sep 2015 16:32:23 +0300
  Sinovial maye sümüklərin sürtünməsinin qarşısını alır. İnsan və heyvanların oynaqları ömür boyu hərəkət etdikləri halda heç vaxt qulluq və ya yağlanma tələb etmirlər. Sinovial maye sümüklərin sürtünməsinin qarşısını alır. İnsan və heyvanların oynaqları ömür boyu hərəkət etdikləri halda heç vaxt qulluq və ya yağlanma tələb etmirlər.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/207790/sinovial-maye-sumuklərin-surtunməsinin-qarsisinihttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/207790/sinovial-maye-sumuklərin-surtunməsinin-qarsisiniTue, 01 Sep 2015 16:31:40 +0300
  Kiçik zəhərli ox qurbağalarının erkəyi yumurtaların yanında dayanaraq onlar çatlayana qədər 10-12 gün keşik çəkir. Kiçik zəhərli ox qurbağalarının erkəyi yumurtaların yanında dayanaraq onlar çatlayana qədər 10-12 gün keşik çəkir.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/207789/kicik-zəhərli-ox-qurbagalarinin-erkəyihttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/207789/kicik-zəhərli-ox-qurbagalarinin-erkəyiTue, 01 Sep 2015 16:31:05 +0300
  Simmetriya kainatdakı uyğunluğu qoruyan əsas meyarlardan biridir. Bütün canlılar simmetrik quruluşa malikdir. Simmetriya kainatdakı uyğunluğu qoruyan əsas meyarlardan biridir. Bütün canlılar simmetrik quruluşa malikdir.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/204024/simmetriya-kainatdaki-uygunlugu-qoruyan-əsashttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/204024/simmetriya-kainatdaki-uygunlugu-qoruyan-əsasFri, 05 Jun 2015 17:48:11 +0300
  Hazırda okeanın dərinliklərində gözlərimizlə görə bilmədiyimiz, varlıqlarından belə xəbərsiz olduğumuz milyonlarla bakteriya bizim üçün –heç vaxt görmədikəri insanlar üçün çalışırlar.  Hazırda okeanın dərinliklərində gözlərimizlə görə bilmədiyimiz, varlıqlarından belə xəbərsiz olduğumuz milyonlarla bakteriya bizim üçün –heç vaxt görmədikəri insanlar üçün çalışırlar.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/204023/-hazirda-okeanin-dərinliklərində-gozlərimizləhttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/204023/-hazirda-okeanin-dərinliklərində-gozlərimizləFri, 05 Jun 2015 17:47:44 +0300
  Yağışın damla formasında yerə düşməsinin səbəbi bu damlaların daha yerə enməmiş buludlarda formalaşmasıdır. Damlaların diametri, adətən, 1-10 mikron (1 mikron = 0.001 mm) arasında dəyişir. Yağışın damla formasında yerə düşməsinin səbəbi bu damlaların daha yerə enməmiş buludlarda formalaşmasıdır. Damlaların diametri, adətən, 1-10 mikron (1 mikron = 0.001 mm) arasında dəyişir.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/204022/yagisin-damla-formasinda-yerə-dusməsininhttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/204022/yagisin-damla-formasinda-yerə-dusməsininFri, 05 Jun 2015 17:46:48 +0300
  Dünyanın ən böyük çiçəyi Rafflesia Arnoldii adlı çiçəkdir. Tropik meşələrinin iqlim şəraitinə uyğun yaradılmış bu çiçəyin diametri 90 sm-ə çatır. Çiçəyin çəkisi isə 7-11 kq arasında dəyişir.  Dünyanın ən böyük çiçəyi Rafflesia Arnoldii adlı çiçəkdir. Tropik meşələrinin iqlim şəraitinə uyğun yaradılmış bu çiçəyin diametri 90 sm-ə çatır. Çiçəyin çəkisi isə 7-11 kq arasında dəyişir.  

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/204021/-dunyanin-ən-boyuk-cicəyihttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/204021/-dunyanin-ən-boyuk-cicəyiFri, 05 Jun 2015 17:46:08 +0300
  Erkən doğuş edən anaların südündə möcüzəvi şəkildə körpənin ehtiyacına uyğun olaraq daha çox yağ, zülal, natrium, xlorid və dəmir olur. Erkən doğuş edən anaların südündə möcüzəvi şəkildə körpənin ehtiyacına uyğun olaraq daha çox yağ, zülal, natrium, xlorid və dəmir olur.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/204020/erkən-dogus-edən-analarin-sudundəhttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/204020/erkən-dogus-edən-analarin-sudundəFri, 05 Jun 2015 17:45:38 +0300
  İtin beynindəki qoxulamaq funksiyasını yerinə yetirən hüceyrələr insandakından 40 dəfə çoxdur. Məsələn, tülküyəbənzər çoban itində 147 milyon, alman çoban itində isə 225 milyon qoxu qəbul edən hüceyrə var. İtin beynindəki qoxulamaq funksiyasını yerinə yetirən hüceyrələr insandakından 40 dəfə çoxdur. Məsələn, tülküyəbənzər çoban itində 147 milyon, alman çoban itində isə 225 milyon qoxu qəbul edən hüceyrə var.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/204019/itin-beynindəki-qoxulamaq-funksiyasini-yerinəhttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/204019/itin-beynindəki-qoxulamaq-funksiyasini-yerinəFri, 05 Jun 2015 17:44:56 +0300
  Saatda 320 km sürətlə uçan şahin quşunun sürəti dünyanın ən sürətli idman avtomobillərindən biri olan Lamborghini Murcielago Convertible avtomobilinin və “Formula 1” yarışları üçün xüsusi istehsal edilmiş idman avtomobillərinin sürətinə bərabərdir. Saatda 320 km sürətlə uçan şahin quşunun sürəti dünyanın ən sürətli idman avtomobillərindən biri olan Lamborghini Murcielago Convertible avtomobilinin və “Formula 1” yarışları üçün xüsusi istehsal edilmiş idman avtomobillərinin sürətinə bərabərdir.

  ]]>
  http://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/204018/saatda-320-km-surətlə-ucanhttp://az.harunyahya.org/az/Bunlari-bilirsiniz/204018/saatda-320-km-surətlə-ucanFri, 05 Jun 2015 17:43:55 +0300
  iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
  FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
  DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
  SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
  YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
  BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
  MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
  ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
  SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
  MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
  GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
  SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
  SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
  SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
  İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
  ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
  KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
  SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
  DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
  YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
  SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
  “ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
  SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
  TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
  SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
  TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
  EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
  BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
  TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
  HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
  DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
  HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
  SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
  ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
  BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
  CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
  BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
  AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
  SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
  ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
  SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
  SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
  DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
  DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
  SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
  DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
  MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
  KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
  DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
  ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
  AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
  CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
  ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
  BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
  GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
  HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
  SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
  BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
  1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
  “BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
  GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
  BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
  İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
  SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
  AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
  ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
  GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
  VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
  ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
  HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
  SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
  GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
  PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
  SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
  ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
  SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
  ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
  CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
  VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
  UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
  SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
  "ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
  ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
  T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
  T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
  CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
  DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
  CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
  GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
  GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
  @DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
  ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
  ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
  ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
  YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
  KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
  SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
  TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
  ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
  EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
  SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
  DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
  CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
  GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
  HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
  DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
  YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
  CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
  ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
  "FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
  TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
  'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
  ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
  CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
  ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
  ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
  Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
  GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
  BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
  ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
  SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
  CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
  SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
  15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
  İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
  İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
  15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
  İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
  15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
  FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
  CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
  GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
  İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
  ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
  MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
  KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
  SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
  HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
  ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
  MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
  FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
  FETÖ BAĞLANTISI YALANI
  ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
  MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
  HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
  MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
  BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
  MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
  AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
  YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
  SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
  SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
  DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
  KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
  SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
  HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
  OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
  TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
  İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
  HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
  SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
  MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
  TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
  ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
  AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
  İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
  SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
  MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
  SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
  2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
  ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
  ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
  MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
  SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
  AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
  CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
  İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
  MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
  DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
  SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
  BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
  AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
  SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
  MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
  KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
  ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
  SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
  ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
  SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
  TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
  AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
  GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
  ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
  MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
  DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
  ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
  ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
  ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
  AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
  "NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
  HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
  KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
  INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
  BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
  DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
  SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
  ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
  SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
  ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
  SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
  NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
  SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
  CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
  ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
  KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
  CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
  GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
  MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
  SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
  SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
  MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
  Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
  Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
  YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
  SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
  SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
  SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
  SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
  SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
  SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
  SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
  CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
  FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
  DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
  ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
  İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
  ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
  KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
  MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
  ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
  KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
  "NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
  ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
  YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
  SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
  ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
  ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
  ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
  KAMU VİCDANI YALANI
  DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
  ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
  GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
  TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
  "Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
  AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
  "....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
  GARDIROP YALANI
  SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
  'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
  1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
  HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
  HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
  İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
  "Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
  SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
  SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
  YENİ BİR SAFSATA DAHA
  "Müslümanlar Kardeştir..."
  "Biz silahlı suç örgütü değiliz"
  MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
  "Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
  "Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
  MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
  "Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
  AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
  ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
  "ALIKONMA" SAFSATASI
  KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
  BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
  TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
  AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
  AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
  MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
  "Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
  "Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
  "Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
  "Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
  "...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
  "Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
  "Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
  “Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
  "Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
  "Biz bir arkadaş grubuyuz..."
  "...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
  "Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
  "...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
  "...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
  "Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
  "İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
  "Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
  "Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
  "Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
  "Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
  "Biz örgüt değiliz"
  "Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
  "Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
  "İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
  "Neden cömertsin?" diye soruyorlar
  "İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
  "Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
  "Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
  "Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
  "Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
  "Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
  "Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
  Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
  DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
  DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
  MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
  "Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
  DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
  DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
  "İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
  GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
  Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
  AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
  Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
  Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
  Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
  Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
  Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
  TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
  Bu sitelerin ne zararı var!
  Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
  Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
  İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
  Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
  Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
  Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
  Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
  HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
  Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
  FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
  Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
  Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
  Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
  "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
  Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
  Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
  Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
  Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
  Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
  Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
  Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
  SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
  Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
  En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
  Adnan Oktar kaçmamış!
  BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
  FİŞLEME SAFSATASI
  İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
  MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
  SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
  GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
  ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
  YALANLAR BİTMİYOR
  SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
  TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
  MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
  AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
  YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
  KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
  Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
  TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
  Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
  "Bizler Suç Örgütü Değiliz..."