HARUN-YAHYA.COMhttp://harun-yahya.comharun-yahya.com - Bir ayə, bir açıqlama - Ən son əlavələrazCopyright (C) 1994 harun-yahya.com 1HARUN-YAHYA.COMhttp://harun-yahya.comhttp://harunyahya.com/assets/images/hy_muhur.png11666Bir ayə, bir açıqlama – Yasin surəsi, 60 Ey Adəm övladları! Məgər Mən sizə buyurmadımmı ki, şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq aydın düşməninizdir. (Yasin surəsi, 60)

Allah ayədə insanların şeytana qulluq etməməsini əmr etmiş, şeytanın açıq bir düşman olduğunu insanlara xəbərdar etmişdir. Şeytan insanın yaradıldığı gündən bəri heç dəyişməyən, ən təhlükəli düşmənidir. Şeytanın məqsədi insanları Allah’ın rizasından, sevgisindən, Qurandan uzaqlaşdırmaq, insanları qızışdıraraq aralarını vurmaq, qısası, özünə bacardığı qədər bənzədərək onları çaşdırıb doğru yoldan azdırmaqdır.

Şeytanı təhlükəli edən şey insanları Allah yolundan azdırmaq istəyindəki qərarlılığı və bunun üçün and içməsidir. Bunun üçün əlindən gələn hər cəhdi edərək, hər yolu sınayır. Şeytanın digər təhlükəli tərəfi isə bütün bunları edərkən çox hiyləgər hərəkət etməsidir. Şeytan hər insanın əskiklərindən, zəifliklərindən istifadə edərək hər kəsə fərqli aspektlərdən yanaşır. Hər insan üçün fərqli bir üsulu vardır. Şeytan bütün fəaliyyətlərini insanlara hiyləgərcəsinə fısıldadığı vəsvəsələrlə gerçəkləşdirir. Onları şübhəyə, boş xülyalara salır və boş işlərlə məşğul etdirərək zamanlarını alır. Şeytan insanları aldatmaq üçün daima zərər, ziyan, pislik və itki verməyə çalışaraq dayanmadan cəhd göstərməyə davam edəcək.

Şeytan verdiyi vəsvəsələrlə insanları aldadır və onları böyük sıxıntılara salır.Özünə ibadət edən insanları, verdiyi hüzursuzluqlarla Allah’dan və O’nun ayələrindən davamlı uzaqlaşdırır və onları Allah’a üsyan edən insanlara çevirir.

Əlbətdə şeytanın Allah’dan ayrı, müstəqil bir gücü yoxdur. Şeytanı da Allah yaratmışdır və ancaq Allah dilədiyi üçün insanlara düşmən olmuşdur. Allah diləmədikcə də insanlar üzərində müstəqil bir gücü ola bilməz. Allah’ın “Şübhəsiz ki,şeytanın hiyləsi zəifdir” (Nisa surəsi, 76) ayəsi ilə bildirdiyi kimi, şeytanın hiyləsi möminlər üçün çox zəifdir. Allah şeytanı da möminlər üçün bir imtahan vəsiləsi olaraq yaratmışdır. Ona tabe olanlar doğru yoldan uzaqlaşacaq, vicdanlarının səsinə tabe olaraq Allah’ın rizasına uyğun hərəkət edənlər isə xilas olacaqlar.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/203153/bir-ayə-bir-aciqlama-–http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/203153/bir-ayə-bir-aciqlama-–Wed, 20 May 2015 15:45:33 +0300
Bir ayə, bir açıqlama – Həcc surəsi, 73-74 “Ey insanlar! Sizə bir məsəl çəkilir. Onu dinləyin. Şübhəsiz ki, Allah’dan başqa ibadət etdikləriniz bir milçək belə yarada bilməzlər, hətta bunun üçün bir yerə yığışsalar belə. Əgər milçək onlardan bir şey götürüb aparsa, bunu ondan geri ala bilməzlər. (Bunu etmək) istəyən də aciz qalar, istənilən də! Onlar Allah’ı lazımınca qiymətləndirmədilər. Şübhəsiz ki, Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir!” (Həcc surəsi, 73-74)

Allah ayədə kiçik bir milçəyin belə iman həqiqəti olduğunu misal çəkərək bu gerçəklərdən xəbərsiz olanların Allah`ın qüdrətini lazımınca təqdir etmədiklərindən bəhs edir. Bəzi insanlar Allah`ın varlığını sadəcə bəzi ənənəvi inancların təsiri ilə mənasını anlamadan təsdiq etmiş ola bilər. Ayədə təsvir edilən insan modeli belədir. Belə insanlar Allah`ın varlığını sadəcə dildə qəbul edir, ancaq bu böyük gerçək üzərində düşünmür, mənasını qavramırlar.

İman həqiqətləri üzərində dərin düşünmək və Allah`ın bunlarda təzahür edən sifətlərini görmək Allah`ı daha yaxşı və yaxından tanımağa vəsilə olacaq. Allah`ı daha yaxşı tanımağa, hər an, hər yerdə Onun təcəllilərini görməyə başlayan insan da qazandığı bu üstünlük sayəsində Allah`ın qüdrətini haqqı ilə təqdir edəcəkdir.

İman həqiqətləri üzərində dərin düşünən insan bilgi və təfəkkür nəticəsində bu gerçəyi daha yaxşı qavrayır: dünyada yaşayan trilyonlarla canlının, cansız varlıqların və milyardlarla insanın hər birinin hərəkəti Uca Allah`ın nəzarəti altındadır. Kiçik bir milçək, bədəndəki trilyonlarla hüceyrə, milyardlarla insanın bədəni və kainatdakı bütün canlılar, qalaktikalar, atomlar Allah`ın izni ilə mövcud olur və həyatlarını davam edirlər. Hər hərəkətləri Allah`ın izni ilə gerçəkləşir və Allah`ın nəzarəti altındadır. Belə sistem  sonsuz bir güc, bilgi, ağıl və zəka tələb edir. Sadəcə bu gerçək üzərində təfəkkür etmək belə Allah`ın sonsuz sifətlərinə daha yaxından şahid olmağa və Allah`ın sonsuz gücümü lazımınca təqdir etməyə vəsilədir.

Bədəndəki kompleks sistemləri və bunlardaki həssas tarazlığı bilən və üzərində düşünən mömin qüsursuz çalışan bu sistemləri yaradan ağlın tək sahibinin Allah olduğunu anlayar. Bu təfəkkür nəticəsində də bir milçəyə, bədəndəki hər bir hüceyrəyə, kainatdakı hər atoma qədər hər şeyin Allah`ın əmri ilə və istəyi ilə hərəkət etdiyinə şəkksiz-şübhəsiz inanar.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/195640/bir-ayə-bir-aciqlama-–http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/195640/bir-ayə-bir-aciqlama-–Mon, 22 Dec 2014 02:48:55 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Bəqərə" surəsi, 264 Ey iman gətirənlər! Sədəqələrinizi, özünü camaata göstərmək məqsədilə xərcləyən, Allaha və Axirət gününə inanmayan şəxs kimi minnət qoymaqla və əziyyət verməklə puç etməyin. Bunun məsəli üzərində torpaq olan hamar qayanın məsəlinə bənzəyir ki, şiddətli yağış yağıb onu çılpaq hala salmışdır. Onlar qazandıqlarından heç bir şeyə nail olmazlar. Allah kafir xalqı doğru yola yönəltməz. (Bəqərə surəsi, 264)

Sonsuz elm, ağıl və hikmət sahibi olan Uca Allah, Quranda insanların qavraya biləcəyi ən gözəl nümunələri, ən təəccüblü bənzətmələrlə bildirmişdir. Quranın unikal üslubuyla zənginləşən, düşünən və iman edən insanların öyüd ala biləcəkləri bu gözəl nümunələr, Allahın sonsuz elmini və möhtəşəm yaratmasını bizlərə göstərən dəlillərdəndir. Allah bu ayəsində malını insanlara nümayiş olsun deyə könülsüz xərcləyən və bununla minnət qoymaq və əziyyət edən inkarçıların etdiklərinin axirətdə onlara heç bir fayda verməyəcəyini çılpaq qalan qaya nümunəsi ilə hikmətli bir şəkildə açıqlayır. Bəqərə surəsindəki ayədə, bu kəslərin səmimiyyətsiz şəkildə infaq etmələrinin və qazandıqları pulun heç bir şeyə güc çatdıra bilməyəcəyi və bu kəslərin də hidayət tapa bilməyəcəkləri xəbər verilir.

İnfaq bir insanın sahib olduğu malını və imkanlarını Uca Allahın yolunda istifadə etməsi deməkdir. Bu səbəblə bütün ibadətlərdə olduğu kimi, infaq edərkən də, bu ibadətin hikmətinin ağılda tutulması çox əhəmiyyətlidir. Çünki infaq möminlər üçün mənəvi bir təmizlənmə və paklaşma vəsiləsidir.

İman etməyənlər mallarına çox dəyər verər və böyük bir sevgi və ehtirasla bağlanırlar. Halbuki, bunlar möminlər üçün yalnız özlərinə Allahın razılığını qazandırmasını ümid etdikləri bir vəsilədir. Möminlər hər şeyin həqiqi sahibinin Uca Allah olduğunu bildikləri üçün, infaq ibadətini çox böyük bir istəklə yerinə yetirirlər. Bütün nemətləri yalnız Allahın razılığını qazanmaq üçün böyük bir şövqlə infaq etməyi Allaha yaxınlaşmağa bir vəsilə olaraq görmələri, möminlərin Rəbbimizə olan sədaqətlərini, Onun rəhmət və razılığını dünyadakı heç bir şeyə dəyişə bilməyəcəklərini, bu yolda hər şeyi fəda edə biləcəklərini ən gözəl şəkildə ortaya qoyar. Quranda malını Allah yolunda, yalnız Onun razılığını qazanmaq məqsədiylə xərcləyən möminlərin mallarında bir azalma olmayacağı və qazanclarının daim bərəkətli olacağı da müjdələnir.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183698/bir-ayə-bir-aciqlama-bəqərəhttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183698/bir-ayə-bir-aciqlama-bəqərəWed, 12 Mar 2014 19:13:33 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Hucurat" surəsi, 12 Ey iman gətirənlər! Zənnə çox qapılmayın. Çünki zənn edilənlərin bir qismi günahdır. Bir-birinizi güdməyin, bir-birinizin qeybətini qırmayın. Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yemək istəyərmi? Siz ki, bundan iyrənirsiniz. Allahdan qorxun! Həqiqətən, Allah tövbələri qəbul edəndir, Rəhmlidir. (Hucurat surəsi, 12)

Ayədə möminin çəkinməsi lazım olan üç əhəmiyyətli rəftardan söz edilir; zənnə qapılmamaq, qeybət yəni dedi-qodu etməmək və təcəssüs etməmək, yəni gizli tərəfləri araşdırmamaq ... Bunlar eyni zamanda bir-birləriylə əlaqəli davranışlardır. Çünki qeybət edən, yəni bir mömini arxasından çəkişdirən adam, onsuz da onun haqqında bəzi pis zənlər bəsləyir deməkdir. Eyni şəkildə təcəssüs edən bir adam da müxtəlif zənlər üzərinə belə bir davranışı göstərir. Ayədə qadağan edilən bu mövzuların hər biri, Quran əxlaqının yaşanmadığı cəmiyyətlərdə görülən pis əxlaq xüsusiyyətləridir və ortaq xüsusiyyətləri; möminləri incidən, möminlər arasındakı həmrəyliyi zədələyən, sevgi, şəfqət və mərhəməti azaldan davranışlar olmasıdır. Uca Allah Quranda möminləri bu davranışlardan qəti olaraq məhrum etmişdir.

Din əxlaqının yaşanmadığı cəmiyyətlərdə çox təbii qarşılanan bu vərdişlərin əslində nə qədər narahatlıq verən hərəkətlər olduğu ayədəki qeybətlə əlaqədar bənzətmədən də başa düşülə bilər. Sonsuz hikmət sahibi olan Allah, qeybəti qardaşının ətini yeməyə bənzətmiş və bunun nə qədər iyrənc olduğunu bildirmişdir.

Ayədə keçən qüsurlar içində diqqət yetirilməsi lazım olan bir başqa rəftar da zənn etməkdir. Zənn, ürəkdə meydana çıxan və açıqlanmadıqca  möminin tək özünün təsbit edib tədbir ala biləcəyi bir hadisədir. Bu səbəblə, möminlərin son dərəcə diqqətli olması lazım olan bir vəziyyətdir. Əgər mömin lazım olan tələbkarlığı göstərməyib, qəflətə düşsə, öz-özünə düşünərkən ayədə günah sayılan bir çox pis fikirdə ola bilər. Bu səbəbdən, möminin yalnız rəftarlarında deyil, niyyətində, duyğu və düşüncələrində də həmişə saleh olmağa diqqət göstərməsi lazımdır. Möminin digər iman edən qardaşları haqqındakı düşüncələri həmişə gözəl zənn içində olmalıdır. Bu da möminlərin bir-birləri haqqında hər zaman müsbət düşünmələri mənasını verər. Beləcə, iman edənlərin birliyinə maneə törədə bilər. Fəaliyyətlərə qarşı da çox güclü bir mənəvi mane törətmiş olar.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183697/bir-ayə-bir-aciqlama-hucurathttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183697/bir-ayə-bir-aciqlama-hucuratWed, 12 Mar 2014 19:10:39 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Səcdə" surəsi, 15 Ayələrimizə ancaq o kəslər iman gətirirlər ki, ayələrimiz onlara xatırlanarkən təkəbbür göstərmədən səcdəyə qapanır, Rəbbinə həmd-səna ilə təriflər deyirlər. (Səcdə surəsi, 15)

Ayədə möminlərin Quranı dinlədiklərində göstərdikləri rəftar izah edilmişdir. Möminlərin ayələri eşidər-eşitməz səcdəyə qapanmaları və Allahı həmd ilə təsbih etmələri şübhəsiz ki, onların imanlarının gücündən; Allahın böyüklüyünün, gücünün, qüdrətinin fərqində olub Allahın qədrini haqqıyla təqdir etmələrindən və Allaha qulluq etməkdən duyduqları böyük həzdən qaynaqlanır.

Möminlər Allahın özlərinə içində heç bir şeyin əksik buraxılmadığı və Allahın əmr və tövsiyyələrini göstərən  bir kitab göndərmiş olmasından böyük bir həyəcan duyarlar. Eyni şəkildə Quranın hər bir ayəsinin Allahın onlara olan sevgisinin mərhəmətinin və ədalətinin bir təcəllisi olduğunu bilmənin şövqünü də yaşayarlar. Üstəlik bütün bunları qavraya biləcək bir şüur ​​açıqlığına sahib olmalarından ötəri ruhlarında böyük bir sevinc duyar və Allaha çox səmimi və dərin bir sevgiylə bağlanarlar. Bu da onlara böyük bir dinclik verər.

Möminlər üçün Allahı zikr etmək, "ən böyük ibadət" dir. Möminlər həyatları boyu bu şüurla hərəkət edərlər. Allahı zikr etmək isə düşünərək və bu düşüncələrini dilə gətirərək olar. Allahın onlara verdiyi nemətləri tək-tək düşünər və nə qədər böyük bir rəhmət içində olduqlarını fərq edərək Allaha şükür edərlər. Əlbəttə ki, Uca Allah bütün insanlara şah damarından daha yaxındır və bütün yaratdıqlarını rəhmətiylə əhatə edəndir.

Allah ayənin davamında, imanın ən açıq göstəricilərindən birinin təkəbbürlük göstərməmək olduğunu bildirmişdir. Uca Allah Quranın bir çox ayəsiylə də insanlara təvazökar olmağı əmr etmişdir. Qürur və təkəbbürün isə Quranda şeytanın bir xüsusiyyəti olduğu bildirilmiş və iman edənlərin qürurdan mütləq çəkinmələri xatırladılmışdır. Bu səbəbdən, möminin ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri təkəbbür və qürurdan çəkinməsi, təvazökar, şəfqətli, mülayim və yumşaq bir əxlaq göstərməsidir.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183696/bir-ayə-bir-aciqlama-səcdəhttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183696/bir-ayə-bir-aciqlama-səcdəWed, 12 Mar 2014 19:07:39 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "İsra" surəsi, 11 İnsan özünə xeyir dilədiyi kimi, şər də diləyir. Doğrusu, insan tələsəndir. (İsra surəsi, 11)

Dua hər insan üçün çox qiymətli bir ibadət və böyük bir nemətdir. Çünki Allah insana dua vasitəsilə Özünün xeyirli və gözəl gördüyü hər şeyə yetişmə imkanı vermişdir.

İnsan bəzən özünə zərəri toxunacaq bir mövzuda dua edib, bunun heç fərqində olmaya bilər. Allah ayədə bu mövzuya diqqət çəkir. Allah duasına istədiyi istiqamətdə razılıq etmədiyi üçün, duasının qəbul olmadığını zənn edənlər, böyük bir yanlış düşüncədədirlər. Çünki Allah mərhəmətindən ötəri, qulunun xeyirinə olacaq şəkildə duasına razılıq edir. Allah, bu insanın duasını eşidər və duasına ən xeyirli şəkildə cavab verər. Hadisələrin insanın istədiyi kimi olmaması bu nəticəni dəyişdirməz. Bu çox əhəmiyyətli bir sirdir. Buna görə dua edərkən istənilən şeyin şübhəsiz istənildiyi şəkildə baş verməsi deyil, xeyirli olacaqsa istənilməsi əhəmiyyətlidir.

Ayənin davamında insanların tələskən bir fitrətə sahib olduğu bildirilir. Dua mövzusunda bəlkə də ən böyük təhlükə, qəbul olmayacağı narahatlığıyla dua etməkdən imtina etməkdir. Bu bir çox istiqamətdən səhv, hətta cahilcə bir davranışdır. Allahdan bir şeyi istədiyində, reallaşması üçün tələsik davranmamalı, təqdiri Allaha buraxmalı və Allahdan hər şərtdə razı olmuş bir şəkildə səbirlə gözləməlidir. Duada istənilən şeyin gecikdirilərək verilməsi, ya da istənilən istiqamətdə razılıq edilməməsinin hikməti Allahın, qullarının səbrini və təvəkkülünün bir sınağı və onları imani istiqamətdən kamilləşməsi mənasına gələ bilər. (Doğrusunu Allah bilir.)

İnsan, hər duanın Allah tərəfindən bir ibadət olaraq qəbul edildiyini bilməli və duasının, ən xeyirli zamanda və ən xeyirli şəkildə qarşılıq görəcəyinə iman etməlidir.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183695/bir-ayə-bir-aciqlama-israhttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183695/bir-ayə-bir-aciqlama-israWed, 12 Mar 2014 19:04:42 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Hud" surəsi, 92 .....Şübhəsiz ki, Rəbbim sizin nə etdiklərinizi əhatə edir. (Hud surəsi, 92)

Ayədə Allahın insanları da, etdiklərini də əhatə etdiyi bildirilir. Allahın hər yeri əhatə etdiyi, bizə şah damarımızdan da yaxın olduğu, hansı səmtə yönəlsək, Allahın üzünü görəcəyimiz bir çox Quran ayəsi ilə bildirilmişdir. Allah hər yerdədir. Allah, tək mütləq varlıq olaraq, bütün kainatı, bütün insanları, yerləri, göyləri, hər yeri əhatə etmişdir və Allah bütün kainatda təcəlli edir.

Allah zamandan və məkandan münəzzəhdir. Allahın Özü başqadır. Allahın təcəlliləri isə hər yerdədir. Göyləri, yeri, bu ikisi arasında olan hər şeyi, kainatda işləyən bütün qanunları, hər an meydana gələn bütün hadisələri yaradan Rəbbimiz, “Xəbir” sifətiylə hər şeyin iç üzündən və gizli tərəflərindən də xəbərdardır. Üstəlik Allahın “bilməsi” sərhədsizdir.

Kainatın hər nöqtəsinə tam olaraq hakim olan Allah, insanın içinə də, xaricinə də hakimdir. Allah insanların içlərindən keçirdikləri, niyyət edib tətbiq etdikləri və ya tətbiq etmədikləri, ya da gizlicə hazırladıqları hər şeydən xəbərdardır. Yer üzündə Allahdan xəbərsiz heç bir şey ola bilməyəcəyi kimi heç kim də, Allahın məlumatı xaricində ürəyindən bir şey keçirə bilməz. Allah hər kəsin ürəyindən keçəni mütləq bilir. Bu vəziyyətdə insan Allaha qarşı son dərəcə səmimi və boyun əyici olmalı, zəifliklərini, əksiklərini, qüsurlarını, imani zəifliklərini Allaha səmimi bir şəkildə açmalı, özünü imani olaraq gücləndirməsi üçün dua etməli və Ondan kömək istəməlidir.

Ürəyindən keçirdiyi hər düşüncəni Allahın bildiyindən xəbərdar olan möminlər, izdihamda olduqları zaman da, kimsənin görmədiyi mühitlərdə də Quran əxlaqına uyğun gəlməyən hər hansı bir davranış göstərməkdən eynilə çəkinməlidir. Çünki Quran əxlaqına uyğun olmayan bir davranışı, istər hər kəsin içində, istərsə də tək başına etsin, istər aşkara vursun, istərsə də saxlasın, Allahın bunu biləcəyini və özünü hər davranışından sorğuya çəkəcəyini bilir. Allahın onun bu mövzudakı səmimiyyətini sınayacağını və imtahan qəsdiylə özünə müxtəlif uyğun mühitlər yaradacağını da bilir. Bu səbəblə möminlər, Allahın sərhədlərini qorumada son dərəcə dəqiq davranarlar.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183686/bir-ayə-bir-aciqlama-hudhttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183686/bir-ayə-bir-aciqlama-hudWed, 12 Mar 2014 14:28:58 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "əd-Duxan" surəsi, 5-6 dərgahımızdan vəhy edilən əmr ilə. Həqiqətən, kitabları və elçiləri Biz göndəririk – sənin Rəbbindən mərhəmət olaraq. Şübhəsiz ki, O, Eşidəndir, Biləndir. (əd-Duxan surəsi, 5-6)

Ayədə Rəbbimizin insanlara elçi göndərərək rəhmət etdiyi bildirilir. Hər cəmiyyətə xəbərdarlıq edən göndərilməsi Rəbbimizin Rəhman sifətinin təcəllisidir.

Sonsuz mərhəmət və şəfqət sahibi olan Rəbbimiz insanlara, özlərini xəbərdar edəcək, Allahın və axirətin varlığını, həyatın həqiqi mənasını bildirəcək elçilər göndərər. Elçilər insanları din əxlaqından uzaq bir həyatdan qurtarıb hidayətlərinə vəsilə olmaq üçün bütün imkanlarını sonuna qədər istifadə edərlər.

Allahın mübarək elçiləri dünya üzərindəki ən etibarlı, ən dürüst, ən gözəl xasiyyətli, ən üstün əxlaqlı, ən ağıllı, bəsirətli və fərasətli, ən cəsur, ən səbirli insanlardır. Həvarilərin bütün insanlar üzərində etibar oyadan, xeyirli, səmimi və çalışqan kəslər olaraq yaradılmaları Allahın insanlara çox böyük bir lütfüdür. Göndərildikləri cəmiyyətə xeyir gətirən, onları Allahın yoluna dəvət edən nümunəvi əxlaqa sahib peyğəmbərlər, insanları Allahın ayələrindən xəbərdar, pis hərəkətlərdən məhrum etməkdə, yaxşılığı və doğruluğu tövsiyə edirlər. Dünya həyatının müvəqqəti olduğunu, sonsuz axirət həyatının isə həqiqi həyat olduğunu insanlara xatırlatmaqdır. Hər cəmiyyətə mütləq bir elçi göndərilməsi də Rəbbimizin insanlar üzərində bir rəhmətidir. Allahın elçisi vasitəsi ilə həmsöhbət olmayan, Allahın və axirət gününün varlığıyla xəbərdar edilib qorxudulmayan heç bir birlik yoxdur. Ayədə də bildirildiyi kimi hər cəmiyyət mütləq bir elçi vasitəsilə xəbərdar olunmuşdur.

Həvarilərin, ətraflarındakı insanların iman gətirdikdən, dünyada və axirətdə xoşbəxt olmalarından şəxsi heç bir mənfəətləri olmadığı halda, səmimi Allah qorxuları və üstün əxlaqları səbəbiylə həyatlarını Rəbbimizin bu əmrini ən gözəl şəkildə yerinə yetirmə səyiylə keçirmişlər.

Qullarına qarşı sonsuz mərhəmət sahibi olan Allah hər insanı doğru yola elçiləri vasitəsilə çağırar, hidayət yolunu tapması üçün müxtəlif xatırlatmalar edər. Hər insana öyüd-nəsihət ala biləcəyi qədər vaxt verilər, doğrular müxtəlif şəkillərdə izah edilər və hər kəs layiq olduğu ilə cavab görər. Dünya həyatındakı xatırlatmaları və arxa çevirənlərə təhdidlər edilmədikcə heç bir cəmiyyətin məhv olmayacağı da Quranda xəbər verilmişdir.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183685/bir-ayə-bir-aciqlama-ədhttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/183685/bir-ayə-bir-aciqlama-ədWed, 12 Mar 2014 14:10:39 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Nəml" surəsi, 93 De: “Həmd olsun Allaha! O Öz dəlillərini sizə göstərəcək, siz də onları tanıyacaqsınız. Rəbbin sizin etdiyiniz əməllərdən xəbərsiz deyildir!” (Nəml surəsi, 93)

Uca Allah bu ayədəki hökmü ilə ayələrinin yaşadığımız xarici dünyada görüləcəyini və mömin qullarının bunları bilib tanıyacağını vəd edir. Allahın dəlillərini bilib tanımaq, insanı imana və Quran əxlaqını yaşamağa aparan əsas yoldur. Ayədə xəbər verildiyi kimi, Allah möminlərin ürəklərini gücləndirmək, onların Özünə olan sevgi və bağlılıqlarını artırmaq üçün, nəfslərində və ətraflarında meydana gələn hər şeyin 'haqq' olduğunu onlara göstərməsi bütün iman edənlər üçün böyük bir rəhmətdir.

Ayənin davamında da, Allahın qullarının etdiklərindən xəbərsiz olmadığı, hər şeyin Allahın məlumatı daxilində olduğu xəbər verilir. Bu ayənin hökmünə görə möminlər, həyatları boyunca başlarına gələn hər şeyin Allahın özlərinə olan vədinə əsasən reallaşdığını bilərək hərəkət edərlər. Allaha olan imanları, sevgiləri və buna bağlı olaraq da təslimiyyət və sədaqətləri davamlı olaraq artar. Allahın hər zaman möminlərin dostu və köməkçisi olduğunu, bütün dualarına cavab verdiyini bilir və Ona qarşı böyük bir sevgi duyarlar. Çətinliklər qarşısında Allahın razılığını qazana bilmək üçün təslimiyyətlə səbir edər, Allahı vəkil edərək Ona sığınarlar. Allahın bildirdiyi din əxlaqını yaşayarkən və təbliğ edərkən qarşılaşdıqları çətinliklərin bu əxlaqı yaşamalarına və elmi mübarizələrinə mane olmasına icazə verməz, mənfi kimi görünən vəziyyətlərdə, din əxlaqının yayılmasının qarşısını almaq üçün səy göstərən kəslərin düşündüklərinin əksinə həmrəyliklərini daha da gücləndirirlər. Bu da möminlərin həqiqətən güclü bir Allah sevgisinə və sədaqət duyğusuna sahib olduqlarının ən gözəl dəlillərindən biridir.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/182027/bir-ayə-bir-aciqlama-nəmlhttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/182027/bir-ayə-bir-aciqlama-nəmlThu, 27 Feb 2014 11:25:53 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Zumər surəsi", 18 O kəslər ki, sözə qulaq asıb onun ən yaxşısına tabe olurlar, onlar Allahın doğru yola yönəltdiyi şəxslərdir. Ağıl sahibləri də məhz onlardır.(Zumər surəsi, 18)

Ayədə möminlərin sözün ən gözəlinə uyduqları, hər öyüdü dinləyib tətbiq etdikləri bildirilmişdir. Allah gözəl sözə uyan qullarını hidayət verəcəyi ilə müjdələmişdir. Ayənin sonunda isə bu kəslərin təmiz ağıl sahibləri olduğu xəbər verilmişdir. Təmiz ağıl sahibi olmaq-dərin düşünmək, incəlikləri qavraya bilmək, hikmətli danışa bilmək, doğrunu və səhvi bir-birindən ayırd edə və xeyirləri görə bilməyi ifadə edər. Vicdanının səsini dinləyərək Allaha yönələn hər insan qısa müddətdə təmiz bir ağla sahib ola bilər. Bunun üçün lazım olan  Allaha səmimiyyətlə iman etmək, Ondan lazımi qaydada qorxmaq və Rəbbimizin istədiyi kimi bir həyat sürməkdir. Bu səmimi iman insana ağıl verir.

Səmimi və vicdanlı insanlar hər cür pislikdən və nöqsandan təmizlənməyi qəlbən arzu etdikləri üçün özlərini Allaha yaxınlaşdıracaq hər öyüdü cani-könüldən dinləyər, Allahın ayələrdə buyurduqlarını eşitdikləri an dərhal itaət edərlər. İman edən bir insan ona  xatırladılan hər şeyin özünü sonsuz cəhənnəm əzabından qorumaq üçün edildiyini düşünərək tam bir təslimiyyətlə cavab verir.

Möminlər üçün gözəl sözə uyub-uymamaq bir seçim mövzusu deyil. Çünki, bu seçimdə bir yanda cənnətlə, digər tərəfdə cəhənnəmlə sonlana biləcək əbədi bir həyat var. Bundan xəbərdar olan və Allahdan qorxan, axirətə tam yəqinliklə iman edən möminlər sonsuz axirət həyatlarını təhlükəyə atacaq hər cür rəftar və sözdən şiddətlə çəkinər, axirət günündə özlərinə fayda verə biləcəyini ümid etdikləri bütün öyüd-nəsihət və xatırlatmalara dərhal uyarlar.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181640/bir-ayə-bir-aciqlama-zumərhttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181640/bir-ayə-bir-aciqlama-zumərThu, 20 Feb 2014 20:21:17 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Yunus surəsi", 44 Həqiqətən, Allah insanlara əsla zülm etməz, lakin insanlar özləri özlərinə zülm edərlər. (Yunus surəsi, 44)

Bu ayədə Allahın rəhmət olaraq göstərdiyi yoldan üz çevirən, ya da bu yola lazım olduğu kimi tabe olmayan insanların yaşadıqları mənfilikləri öz səyləriylə əldə etdikləri bildirilir. Yunus surəsindəki bu ayə insanların bu vəziyyətini açıq şəkildə ortaya qoyur.

Din əxlaqından üz çevirən bəzi insanlar Allahı unudub (Allahı tənzih edirik) xoşbəxt olmağın yollarını axtararlar. Halbuki, xoşbəxt olmağın yolu əslində son dərəcə asandır. Allah endirdiyi haqq kitab Quran ilə insanlara xoşbəxt ola bilməyin sirrini bildirmişdir. İnsan ancaq öz yaradılışına Allahın özü üçün təyin etdiyi fitrətinə uyğun şəkildə davrandığı təqdirdə gözəl bir həyat yaşaya bilər. Allahın rəhmət olaraq göstərdiyi bu yoldan üz çevirən, ya da bu yola gərəyi kimi tabe olmayan insanlar, öz əlləriylə özlərinə bədbəxt bir dünya meydana gətirirlər. Qısaca, bu insanlar özlərinə zülm edərlər.

Məsələn, romantiklik, əslində zənn edildiyi kimi adamın doğuşdan sahib olduğu, ya da tərk edə bilməyəcəyi bir xarakter xüsusiyyəti deyil. Çəkinməli olduğumuz bu ruh halı, insanın şüurlu ya da şüursuz təlqinlə əldə etdiyi bir yöndür. Bu səbəbdən duyğulara qapılmanın-ağlamağın, kədərlənmək, hirslənmənin-iradələri xaricində olduğunu, buna qarşı çıxa bilmədiklərini iddia edənlər də səmimi düşünəndə bunun etibarlı olmadığını görəcəklər. Məsələn, ağlayan, kədərli bir adama böyük məbləğdə bir pul təklif ediləndə, ya da ciddi bir başqa mənfəət təqdim edəndə bu adamın birdən-birə sevinə bilməsi, istədiyi lazım gördüyü təqdirdə bu ruh halından asanlıqla çıxa bilməsinin ən dəqiq göstəricisidir. O zaman insanın  xüsusi olaraq əldə etdiyi bu romantik istiqamət, həm ətrafına qarşı vicdansızca bir rəftar, həm də Allahın Quranda xəbər verdiyi kimi insanın öz-özünə zülm etməsidir. Bu öz-özünə zülm səhvindən xilas olmaq isə ancaq Allaha qarşı mütləq bir səmimiyyət və dərin bir imanı yaşamaqla mümkündür. 
 

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181636/bir-ayə-bir-aciqlama-yunushttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181636/bir-ayə-bir-aciqlama-yunusThu, 20 Feb 2014 20:15:51 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Casiyə surəsi", 13 Göylərdə və yerdə olanların hamısını O, sizin xidmətinizə vermişdir. Həqiqətən, bunda düşünən adamlar üçün dəlillər vardır. (Casiyə surəsi, 13)

Ayədə göylərdə və yerdə olanların hamısının Allahın bir lütfü, bir neməti olduğu xəbər verilir. Allah göylərdə və yerdəki bütün nemətlərini insanların faydasına təqdim etmişdir. Vicdanını istifadə edərək ətrafındakı mükəmməl nizamı idrak edə bilən insanlar üçün bütün kainat, Allaha olan sevgilərini artıracaq səbəblərlə doludur. Yağış gətirən buludlar, yaşamağa əlverişli tək planet olan dünya, kəsilməz olaraq bizə fayda verən günəş, yüzlərlə mineral yerləşdirilərək məhsul almağı əlverişli hala gətirilən torpaqlar və içində milyardlarla canlının yaşadığı dənizlər kimi saymaqla bitməyəcək bir çox nemət ilk baxışda insan həyatı baxımından son dərəcə əhəmiyyət daşıyan və gözlə görülə bilən nemətlərdir. Bununla yanaşı, bizi bir yerdən başqa bir yerə aparan avtomobillər, istifadə etdiyimiz mobil telefonları, kompüterlər, internet, oturduğumuz evlər, kranı açdığımızda axan isti su, tənəffüs etdiyimiz oksigen ... Hamısı, Uca Allahın bizim üçün boyun əydirdiyi və işimizi asanlaşdıran gözəlliklər və nemətlərdir.

Allah, bir ayədə insanların, "Onun nemətlərini bir ümumiləşdirmə edərək belə saymağa gücü çatmayacağını"(Nəhl surəsi, 18) bildirmişdir.  Allah bu ayəsində insanları sahib olduğu nemətlər üzərində düşünməyə çağırır. Dərin düşünən iman sahibləri Allahın yaratdığı nemətləri və nemətlərdəki təfərrüatları əskiksiz görməyə cəhd edərlər. Hər an, hər dəqiqə Allahı xatırlamaq, zikr etmək, şükür və beləliklə, daha çox sevmək, iman edənlərin ürəklərinin eşq ilə Allaha bağlanmasına vəsilə olacaq.

Allahı eşqlə sevən bir kimsə, heç bir zaman Allahın nemətlərini unutmaz. Günəşin hər səhər yenidən doğuşuna bir nemət olaraq baxar; hər yağış yağdığında, hər yarpaq düşdüyündə, hər yediyi tikədə, hər nəfəs aldığında Allahı xatırlayar. Hər şey ona Allahı xatırladar və Allahın izni ilə heç bir şey ona Allahı unutdura bilməz.

Yaşadığımız dünyanı bizim üçün qüsursuz bir şəkildə Allah yaratmışdır. İnsana düşən isə dünya üzərində bu ehtişamlı strukturları görərək, Allaha qulluq etməyi həyatının ən vacib həqiqəti kimi qəbul etməsi və yalnız bunun üçün çalışmasıdır. Çünki insan saysız-hesabsız nemətə möhtacdır, amma Allah heç bir şeyə ehtiyacı olmayandır.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181578/bir-ayə-bir-aciqlama-casiyəhttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181578/bir-ayə-bir-aciqlama-casiyəWed, 19 Feb 2014 16:33:26 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Zəriyət surəsi", 58 Həqiqətən, Allah ruzi verəndir, qüvvət sahibidir, Mətindir. (Zəriyət surəsi, 58)

Ayədə Allahın Rəzzaq, Mətin və Kavi adları xəbər verilir. Allah Rəzzaq olandır; yəni bütün qullarına saysız-hesabsız ruzi verəndir. Mülkün sahibi olan Allah Rəzzaq sifətiylə bütün canlılara ruzi verir, onlara nemətlər bağışlayır. İnsan, həyatda yaşaya bilməsini təmin edəcək saysız nemətlə birlikdə qüsursuz bir şəkildə yaradılmışdır. İnsanı və onun əhatə edən bütün gözəllikləri, fərqində olduğu və ya olmadığı bütün nemətləri, bu nemətlərin ən kiçiyini və ən böyüyünü davamlı olaraq yaradan və bunların hər birində heyranlıq oyandıran təfərrüatları var edən Uca Allahdır.

Qullarına qarşı çox şəfqətli və mərhəmətli olan Allah insanları içində sayıla bilməyəcək qədər çox nemətlə dolu olan torpaqlarda yaşadar. Belə ki, bəzən insan torpağı əkib-biçməklə belə torpaq yamyaşıl məhsullar və sünbüllər verər. İçindən sarı, qırmızı, yaşıl, narıncı meyvələr və tərəvəzlər çıxar. Gömgöy dənizlərin içi isə yenə minlərlə növdə və ləzzətli balıqlarla doludur. Bütün bunlarla yanaşı Allah insanlara həm yerdəki heyvanların ətini, həm də göydəki quşun ətini yedirər, heyvanların içindən tərtəmiz süd çıxarar və arılara bal hazırladar.

Ayədə də bildirildiyi kimi bütün bunları insanlara Mətin və Kavi olan, yəni çox möhkəm, qüvvət və güc sahibi olan Allah bağışlayır. Allah diləsə torpaq məhsul verməz, yağış yağmaz, hər yer qupquru və quraq olar. Lakin Allah Rəhman və Rəhmlidir, Rəbbimizin insanlara Qatından bağışladığı ruziləri saymaqla bitirmək mümkün deyil. Cənnətdə isə möminlər üçün çox daha gözəli vardır. Quranda, "Artıq heç kəs etdiklərinə qarşılıq olmaq üzrə özləri üçün gözlər işıqlığı olaraq nələrin (saysız nemətlərin) saxlandığını bilməz" (Səcdə surəsi, 17) şəklində buyrularaq, cənnətdəki nemətlərin üstünlüyü xəbər verilmişdir.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181576/bir-ayə-bir-aciqlama-zəriyəthttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181576/bir-ayə-bir-aciqlama-zəriyətWed, 19 Feb 2014 16:30:17 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Talaq surəsi", 7 ... Allah heç kəsin üzərinə Özünün ona verdiyi nemətdən artıq yük qoymaz. Allah hər bir çətinlikdən sonra asanlıq verir. (Talaq surəsi, 7)

Quranda bir çox ayədə insanların nemətlərlə olduğu kimi, sıxıntı və çətin mühitləriylə də qarşılaşa biləcəklərini xəbər verir. Allaha səmimi olaraq iman edən bir insan, bütün hadisələrin Allahın idarəsində və təyin etdiyi qədər istiqamətində yaşadığına qəti olaraq iman edər, Uca Allahın hər çətinliyin arxasınca mütləq bir asanlıq yaradacağına inanır. Allah ayəsində bu həqiqəti müjdələyir.

Allah sonsuz mərhəməti, şəfqəti və ədalətiylə, yaratdığı hər hadisədə həm bir asanlıq edər, həm də hər insanı gücünə görə sınaqlardan keçirər. Allahın insanlara əmr etdiyi ibadətlər, onları sınamaq üçün yaratdığı çətinliklər, insanlara yüklədiyi məsuliyyətlər hamısı insanların gücü nisbətindədir. Çünki bütün insanları yoxdan var edən Rəbbimiz hər insanın nəyə nə qədər gücünün çatdığını ən yaxşı biləndir. Sonsuz ədalət sahibi olan Allah insana gücünü aşan bir məsuliyyət verməz. Bu, Allahın bir vədidir, Rəhman və Rəhim sifətinin bir təcəllisidir.

Allahın inananlara bir sınaq olaraq verdiyi müxtəlif çətinlik və sıxıntılar qarşısında möminlər həmişə üstün əxlaq göstərərlər və başlarına gələn hər şeyin bir qədər üzrə reallaşdığını bilmənin rahatlığını yaşayarlar. Həyatlarının hər anının sonsuz mərhəmət sahibi olan Rəbbimizin dilədiyi şəkildə reallaşdığını, hər şeyin böyük xeyir və gözəlliklərlə yaradıldığını bilmənin inamı içindədirlər.

Allahın, yaratdığı və şər olaraq görünən bütün hadisələri də müsəlmanların xeyirinə çevirəcəyini bilirlər və Allahın sözünün mütləq reallaşacaq bir vəd olduğuna qəti olaraq inanarlar. Bu, Allaha qəti bir məlumatla inanan və Quranın haqq kitab olduğunu bilən insanların iman şəklidir. İmanlarındaki bu qəti qərarlılıq vasitəsiylə müsəlmanlar, dünya həyatında hər an canlı, şövqlü, imanın gətirdiyi gözəl bir coşğu içində yaşayarlar.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181574/bir-ayə-bir-aciqlama-talaqhttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181574/bir-ayə-bir-aciqlama-talaqWed, 19 Feb 2014 16:27:05 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Ali İmran surəsi", 134 .... qəzəblərini boğur və insanları bağışlayırlar. Allah yaxşı iş görənləri sevir. (Ali İmran surəsi, 134)

Allah ayədə möminlərin qəzəblərini boğduqlarını və haqlı olduqları vəziyyətlərdə belə bağışlayıcı olduqlarını xəbər verir.

"Əfvedici və bağışlayıcı olmaq" Quranda tövsiyə edilən gözəl əxlaq xüsusiyyətlərindəndir. Quran əxlaqından uzaq yaşayan kəslər üçün bağışlamaq son dərəcə çətindir. Çünki bu kimi kəslər edilən bir səhv qarşısında dərhal hirslənərlər. Hirs, insanın əqli funksiyalarını pərdələyən, hadisələri sağlam qiymətləndirib doğru qərar verməsinə maneə törədən bir faktordur. Müəyyən vəziyyətlərdə insanın qəzəblənməsi yaradılışından qaynaqlanan bir davranış olsa belə gözəl olan, bu halı davam etdirməyib, onu məğlub etməkdir. Bağışlayıcılıq, xoş münasibət, səbir, sevgi kimi üstün əxlaq xüsusiyyətlərindən uzaq həyat yaşayan insanlar bir-birlərinə qarşı asanlıqla hirslənib və kin duya bilirlər. Halbuki möminlər, özlərinin tamamilə haqlı olduqları və qarşı tərəfin tamamilə haqsız olduğu bir vəziyyətdə belə heç tərəddüdsüz bağışlaya bilərlər. Çünki iman gətirənlər, yaşadıqları hər hadisənin Allahın izni ilə reallaşdığını və hər şeyin bir qədər üzərinə yaradıldığını bilərlər və davranışlarını bu şüurla təyin edərlər.

Möminin qəzəbini məğlub etməsi, qəzəbə səbəb ola biləcəyi müxtəlif səhvlərdən və zərərlərdən qorunmasına da vəsilə olar. Hirsi məğlub etmək və bağışlamaq, başda daxili dincliyə səbəb olmaqla bərabər çətin və gərgin ruh halını dincliyə və rahatlığa çevrilməsini də təmin edər. Bu səbəblə, möminlər hirslənməkdən böyük bir diqqətlə çəkinər və hər vəziyyətdə üstün bir əxlaq göstərərlər. Quranda "Kim səbir edər və bağışlasa, şübhəsiz bu, əzmə dəyər işlərdəndir." (Şura surəsi, 43) ayəsiylə bağışlamanın üstün bir əxlaq xüsusiyyəti olduğu bildirilmişdir. Quranı və Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in sünnəsini özləri üçün rəhbər edən möminlər, Allahın sonsuz rəhmətinə və cənnətinə qovuşa bilmək üçün bağışlayıcı olmaqla yanaşı Quranın bütün hökmlərini dəqiqliklə yerinə yetirməyə çalışırlar.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181572/bir-ayə-bir-aciqlama-alihttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181572/bir-ayə-bir-aciqlama-aliWed, 19 Feb 2014 16:21:29 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Şura surəsi", 38-39 O kəslər üçün ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edir, namaz qılır, işləri barədə öz aralarında məsləhətləşir, onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər. O kəslər üçün ki, haqsızlığa məruz qaldıqda intiqam alırlar. (Şura surəsi, 38-39)

Allah ayəsində möminlərin Öz çağırışına uyğun gələn və itaət edən, namazlarını dəqiqliklə qılan, etdikləri hər işdə bir-birlərinə danışan, bir yerdə qərar verən və Allahın onlara verdiyi ruzini yenə Allah yolunda istifadə edən kəslər olduğunu bildirmişdir.

Allah ayənin davamında, iman edənlərin "haqlarına təcavüz edilməsi" vəziyyətində birlik olmalarını buyurmuşdur. Bu, iman edənlər üçün əhəmiyyətli bir öhdəçilikdir və bir çox hikməti vardır. İman edənlər bir-birlərini qoruyub, bir-birlərinin arxasında durmaqla, hər şərt altında bir-birlərinə dəstək olmaqla məsuldurlar. Birlik və əlaqəni qazandırdığı gücü təsirli edən şərt möminlərin imanları və ixlaslarıdır.

Möminlər bir-birlərini araya heç bir mənfəət qatmadan, təmiz niyyətlə və yalnız Allah rizası üçün sevər, Allah rizası üçün dost olur və Allah rizası üçün birlik olurlar. Təməli dünya üzərindəki ən möhkəm qaynağa, Allah sevgisinə və Allah qorxusuna söykənən bu birliyin pozulması, dağılıb yıxılması Allahın diləməsi xaricində heç bir şəkildə mümkün olmaz. Bu cür möhkəm birlik Allahın izni ilə möminlərə dünyada az rast gəlinən bir güc qazandırar.

Quranda iman edənlərin, Allah yolunda "bir-birlərinə birləşmiş bir bina kimi səf-səf düzülüb" hərəkət etdiklərini bildirmişdir. Allah rizası üçün birlik içində hərəkət etmək, möminlərin çətinliklər qarşısında müvəffəqiyyət əldə etməsinin əhəmiyyətli bir imani sirridir.

Müsəlmanların birliyi, bir sıra insanların hücumlarıyla, zülmlə ya da dünyəvi itkilərlə əsla sarsılmaz, tam tərsinə daha da qüvvətlənər. Möminlər, özlərinə qarşı bir yerə gəlib tələlər qurmağa çalışan və hüquqlarına hücum edən pis insanlara qarşı bir-birlərinə dəstək olarlar və mömin qardaşlarını sonuna qədər müdafiə edirlər. Möminlər bunun, Allahın Quranda bir çox ayədə möminlərə əmr etdiyi əhəmiyyətli bir ibadət və rəftar gözəlliyi olduğunu bilirlər. Bu imani şüur, möminlərin birliyini çox güclü edər.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181570/bir-ayə-bir-aciqlama-surahttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181570/bir-ayə-bir-aciqlama-suraWed, 19 Feb 2014 16:17:13 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Həcc surəsi", 78 " ...O, sizi seçdi və atanız İbrahimin dinində olduğu kimi, bu dində də sizin üçün heç bir çətinlik yaratmadı..."  (Həcc surəsi, 78)

Allah bir ayəsində, seçdiyi və qəlblərinə iman verdiyi qullarına heç bir çətinlik yükləmədiyini və İslamın, hz. İbrahim (ə.s)-ın dini kimi asan olduğunu bildirir.

Allah Hadidir, yəni hidayət verəndir. Rəbbimiz dilədiyi qulunu seçər və onu doğruya yönəldər.

Allahın insanlar üçün, yaradılışlarına ən uyğun olaraq seçdiyi din İslam dinidir və Quranda təsvir edilən əxlaq da insan fitrətinə ən uyğun həyat şəklidir. Allah qullarının nəfsini, ruhunu, yaşadıqlarının nə qədərinə güclərinin çatdığını ən yaxşı biləndir və insanlar üçün ən asan olanı endirmişdir.

Din əxlaqı, insanların üzərindəki bütün sıxıntını, məhdudlaşdırıcı, insanlara çətinlik gətirən ağırlıqları qaldırar. İnsanın yalnız sonsuz mərhəmətli, şəfqətli, bağışlayıcı, saleh qulları üçün hər şeyi xeyirlə yaradan, bütün gücün sahibi olan Allahın özü üçün təyin etdiyi qədərə təslim olmasını, hər şeydə yalnız Onun razılığını axtararaq Ona yönəlməsini bildirir.

Kainatdakı hər varlığın və reallaşan hər hadisənin sahibi olan Allaha güvənib təvəkkül etmək və Onu dost etmək, bir insanın həyatındakı bütün qorxuların, narahatlıqların, çətinliklərin də sonu deməkdir. Quran əxlaqını yaşayan bir insan üçün dinin gətirdiyi ən əhəmiyyətli asanlıq və gözəlliklərdən biri budur. Bunun xaricində Allah, bütün əmr və hökmlərini insanların fitrətlərinə ən uyğun şəkildə bildirmişdir və heç birində bir çətinlik yoxdur.

Din asandır, çünki dinin özü gözəl əxlaqlı olmaqdır. İnsan ruhu gözəl əxlaqdan zövq alar. Bütün insanlar dürüstlükdən, səmimiyyətdən, şəfqətdən, mərhəmətdən, gözəl sözdən və təvazökarlıqdan xoşlanar.

Din əxlaqından uzaq bir həyat, insanları böyük çətinlik və məhdudiyyətlərlə qarşı-qarşıya gətirər. Quran əxlaqının insanlara təqdim etdiyi həyat isə rahat, dinc və güvən doludur. Quran, cəmiyyətin və insanların bir nəfər üzərində qurduğu ağır təzyiqləri, qatı qaydaları və mənasız prinsipləri ortadan qaldırar və insanların dinclik içində yaşamalarını təmin edər.

Uca Allah, iman edən qullarının işlərini asanlaşdıracağını, "Biz sənə ən asan olan üçün müvəffəqiyyətli qılacağıq." (Əla surəsi, 8) ayəsi ilə xəbər verir.

 

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181569/bir-ayə-bir-aciqlama-həcchttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181569/bir-ayə-bir-aciqlama-həccWed, 19 Feb 2014 16:13:33 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Əraf surəsi", 52 Biz onlara biliyimizlə izah etdiyimiz, iman gətirən qövm üçün hidayət və mərhəmət olan bir Kitab göndərdik. (Əraf surəsi, 52)

Allah, tarix boyu bütün insanlara doğrunu tapmaları, doğru olan məlumata çata bilmək və gözəl əxlaqı tanıya bilmək üçün müqəddəs kitablar ilə bu kitabları onlara çatdıran və açıqlayan peyğəmbərlər göndərmişdir. Allahın insanlara yol göstərici olaraq endirdiyi son kitab isə Qurandır. Ayədə bildirildiyi kimi Quran, Allaha iman edən saleh qullar üçün böyük bir rəhmət, bir hidayət rəhbəri və hər mövzuda yol göstəricidir. Allah, Quran yoluyla bizə bilmədiyimiz, yaratmasının sirri olan mövzuları bildirir və bütün insanları bu məlumatlarla xəbərdar edər. Quran, insanın hər hökmündən, hər əmrindən qəti olaraq əmin olduğu, vicdanı azad və rahat bir şəkildə, tabe olacağı bir kitabdır. İnsanlarda bu cür "əmin" bir yol göstəricisinin olması Allah qatından verilmiş çox böyük bir nemət və rəhmətdir.

Ayənin davamında  Allahın, insanların daha asan qavrayıb anlaya bilmələri üçün ayələri müxtəlif şəkillərdə açıqladığını müjdələmişdir. Allahın bu hökmlərinə baxmayaraq, bəzi insanların, ümumiyyətlə, etdikləri ciddi səhvlərdən biri, Quranın hər insan tərəfindən aydın olmadığını düşünmələridir. (Quranı tənzih edirik) Çox insan Quranın oxunması, başa düşülməsi və yaşana bilməsi üçün uzun illər davam edən bir təhsilə ehtiyac olduğunu zənn edər. Halbuki, Quran, Allahın ayələrində bildirdiyi kimi açıq-aşkardır. Buna görə də səmimi olaraq Quranı oxuyan hər insan onu asanlıqla anlaya bilər. Quranın dilinin son dərəcə aydın olması insanlar üçün çox böyük bir nemətdir.

Allah, rəhmətinin və mərhəmətinin bir nəticəsi olaraq, insanların anlaması üçün dinini bu qədər asanlaşdırıb, insana düşən isə yalnız Allahın bildirdikləri üzərində düşünmək və onları tətbiq etməkdir. Allahın Kitabının nuruna tabe olanlar, yol göstəriciliyinə tabe olanlar,-Allahın diləməsi ilə-dünyada və axirətdə daim asanlıqlarla qarşılaşacaq və gözəl bir həyat yaşayacaqlar.
 

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181568/bir-ayə-bir-aciqlama-Ərafhttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181568/bir-ayə-bir-aciqlama-ƏrafWed, 19 Feb 2014 16:09:49 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Tövbə surəsi", 118 …Sonra Allah peşman olsunlar deyə onların tövbəsini qəbul etdi. Həqiqətən, Allah tövbələri qəbul Edəndir, Rəhmlidir. (Tövbə surəsi, 118)

İnsan bəzi qüsurlara, əskikliklərə, acizliklərə sahib olaraq yaradılmış bir varlıqdır. Özünə verilən ömür müddətində bəzi mövzularda qəflətə düşərək unudub yanıla bilər və bir çox səhv edə bilər. Ayədə, Uca Allahın sonsuz mərhəməti, qullarına bu səhvləri düzəltməsi üçün tövbə kimi böyük bir nemət verdiyi xəbər verilir. Səmimi olaraq günahlarının bağışlanılmasını istəyən hər bir insan Allahın özünü bağışlamasını ümid edə bilər. Allahdan bağışlanma diləmək, tövbə etmək saleh bir mömin xüsusiyyətidir. Bu davranışlar möminin Allah qarşısında nə qədər aciz və zəif olduğunu bilməsinin  də bir ifadəsidir. Çünki iman gətirənlər səhvləri və əskiklikləri olduğunu və bütün ömürləri boyu da səhv edə biləcəklərini bilərlər, bundan ötəri Allahın rəhmətini istəyərlər.

Möminlər Quranın hökmlərinə uyğun olmayan bir davranışları olduğunda dərhal Allahdan bağışlanma diləyərlər. Çünki Uca Allah Quranda, nə etsələr etsinlər, sonunda etdiklərindən peşman olduqlarında və qəti olaraq tövbə etdiklərində iman gətirənləri bağışlayacağını bildirmişdir.

Mömin, imanı artdıqca öz səhvlərini daha yaxşı anlamağa başlayır. İçində olduğu vəziyyəti daha dəqiq qavradığı, Allah qorxusu çox daha artdığı üçün, bir tərəfdən səhvlərini düzəltməyə, təkrarlamamağa çalışarkən, bir tərəfdən də səhvləri üçün davamlı olaraq bağışlanma diləyir. Məhz şüurlu bir möminin göstərməsi lazım olan davranış budur.

Allah ancaq o kəslərin tövbələrini qəbul edir ki, onlar avamlıqları üzündən pis iş gördükdən sonra tezliklə tövbə edirlər. Allah onların tövbələrini qəbul edər. Həqiqətən, Allah Biləndir, Müdrikdir. (Nisa surəsi, 17) Allah tövbə edərək günahlarından təmizlənməyi istəyən qullarından razı olduğunu belə bildirmişdir:

"... Şübhəsiz ki, Allah, tövbə edənləri sevər, təmizlənənləri də sevər." (Bəqərə surəsi, 222)
]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181567/bir-ayə-bir-aciqlama-tovbəhttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181567/bir-ayə-bir-aciqlama-tovbəWed, 19 Feb 2014 16:06:22 +0200
Bir ayə bir açıqlama: "Rad surəsi", 22 O kəslər ki, Rəbbinin Üzünü diləyərək səbir edir, namaz qılır, onlara verdiyimiz ruzidən gizli və aşkar xərcləyir və pisliyi yaxşılıqla dəf edirlər. Onlar üçün Axirət yurdu –(Rad surəsi, 22)

Özlərinə Quranı və Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v)-in sünnəsini rəhbər edən möminlər, heç bir mənfəət gözləmədən yalnız Allahın razılığını və məmnuniyyətini qazanmaq məqsədiylə səbir göstərərlər. Rad surəsindəki ayədə bu həqiqət xəbər verilir.

Möminlərin məqsədi, bütün həyatlarını Allahın məmnun olacağını ümid edərək keçirə bilmək və göstərdikləri gözəl əxlaq ilə Allahın razılığını qazana bilməkdir. Səbir, möminin Allaha qarşı olan səmimiyyətinin və Ona yaxınlaşmaq üçün göstərdiyi səyin ən əhəmiyyətli göstəricilərindən biridir. Çünki insan ancaq Allaha olan imanı və yaxınlığı nisbətində səbir göstərə bilər. Bir fədakarlıq etməsi lazımdırsa bunu ən gözəl şəkildə, əlindəki imkanı ən yüksək dərəcədə istifadə edir. Bir çətinliklə qarşılaşdığında da, içində çətinlik və təvəkkülsüz yaşamadan Allahdan kömək diləyir. Mömin, coşğulu bir eşqlə sevdiyi Uca Allahın razılığını qazanmaq üçün səbir edər, bu səbəbdən səbrindən ötəri bir çətinliyə qapılmaz, əksinə mənəvi bir həzz duyar. Allahın bu səbrin qarşılığında vəd etdiyi nemət və gözəllikləri ümid edərək böyük bir sevinc duyar. Qarşısına çıxan hər hadisədə Allahdan həmişə razıdır, Onun sonsuz şəfqətinə və mərhəmətinə iman edər, Ona arxalanıb güvənər.

Möminlər dünyada sahib olduqları bütün imkanları Allaha yaxınlaşmaq və Onun razılığını qazana bilmək üçün ortaya qoymuş, bütün həyatlarını Rəbbimizin yaxınlığını və dostluğunu qazanmağa həsr etmiş insanlardır. Quranın "Rəbbin üçün səbir et" (Muddəssir surəsi, 7) hökmünə həyatlarının hər anında itaət edərlər. Rəbbimiz, bu əxlaqlarına qarşılıq möminləri razılığı və cənnətiylə mükafatlandıracağını vəd etmişdir. Uca Allah, razı olduğu qulları üçün sonsuz cənnətində sərhədsiz nemətlər təqdim edir. İman edən möminlər üçün hər şeydən vacib olan, ayədə də bildirildiyi kimi, Uca Rəbbimiz Allahın sevgisini, razılığını və məmnuniyyətini qazana bilmələridir. Cənnətdə isə həyatlarının bu məqsədinə çatmağını sözlə izah edilməyəcək qədər xoşbəxtliyini yaşayarlar. Quranda, "Allah mömin kişilərə və mömin qadınlara ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları Cənnət bağları və Ədn bağlarında gözəl məskənlər vəd etmişdir. Allahın razılığı isə daha böyükdür. Bu, böyük uğurdur."(Tövbə Surəsi, 72)  ayəsiylə Allahın razılığını qazanmanın nə qədər böyük bir nemət olduğu bildirilir.

]]>
http://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181565/bir-ayə-bir-aciqlama-radhttp://az.harunyahya.org/az/Bir-ayə-bir-aciqlama/181565/bir-ayə-bir-aciqlama-radWed, 19 Feb 2014 16:01:52 +0200
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."